Jihočeský kraj si platí lživou kampaň z veřejných peněz

Mojmír Vlašín

Jihočeský kraj podal správní žalobu na NP Šumava a ministerstvo životního prostředí doprovázenou mediální kampaní „Šance pro Šumavu“. V ní přesvědčuje občany, že Šumava se následkem nové zonace a bezzásahového režimu změní v měsíční krajinu.

Britská média před časem zobrazila Borise Johnsona, který ukazuje na černou krychli a říká: Tato koule je bílá! Tento celkem otřepaný bonmot ovšem na Borise padne tak dokonale, že se hodilo jej zase oprášit. Podobně působí kampaň Jihočeského kraje, která stála přes dva miliony. Tvrdí, že bezzásahové zóny v národním parku Šumava jsou mrtvé.

Tato koule je bílá, stejně jako bezzásahové zóny v NP Šumava jsou mrtvé. Vylhaná kampaň bude stát dva miliony. Foto FB Jihočeského kraje

Nic není vzdálenější pravdě a nyní už by to viděl i Miloš Zeman z vrtulníku. Bohužel náměstek hejtmanky Jihočeského kraje asi nemá kamaráda s vrtulníkem a pěšky se mu chodit nechce. Jinak by totiž musel vidět, že zde příroda funguje úplně jinak.

Když se ještě vrátím k Britům, pomalu vychází najevo, že kampaň pro brexit vyrobila na klíč PR společnost Cambridge Analytica, která pomocí krádeží dat ze sociálních sítí a vychytralého mixu lží, faktů, fake news, pravdy a pomluv atakovala cílovou manipulovatelnou skupinu nerozhodnutých nebo špatně se orientující voličů, a tím zvrátila referendum ve prospěch objednatelů, kteří z brexitu budou profitovat.

V kampani pro vystoupení z EU publikovali věci, které byly zcela zjevně v rozporu se skutečností, ale věděli, že mají zacíleno na ten segment společnosti, který si to nedokáže nebo nechce ověřit. Na stejném principu je postavena i kampaň Jihočeského kraje.

Existuje velká skupina lidí, která si vylhaná tvrzení neověří a které nevadí, že za dva miliony dostávají páchnoucí zboží. A vlastně nejde ani o ty dva miliony (jedno krupobití způsobí větší škody), jde spíš o tu drzost krajské samosprávy s něčím takovým vystoupit. Orgán samosprávy nesmí objednávat a platit takové lži.

Ale v posledku tady jde ještě o něco jiného, o pohrdání právním systémem. Správa národního parku postupovala přesně podle zákona, který schválil parlament a orgány samosprávy se jím musí řídit. V okamžiku, kdyby se prokázalo, že národní pak porušil zákon, byla by opravdu na místě právní žaloba. Každý krajský zastupitel v povinném slibu říká: „Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu kraje a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“

Pokud se tedy krajští zastupitelé chtějí řídit zákony, měli by se ohradit vůči kampani, kterou (asi za jejich zády) objednal vice-hejtman (a bez výběrového řízení a v rozporu se zákonem). Je to asi tak, jako kdyby kraj vytvořil kampaň proti povinné devítileté školní docházce a objednal agenturu, která by tvrdila, že stačí tři roky jako za Marie Terezie a jakékoliv delší vzdělání je na škodu.

Opakuji: národní park tentokrát postupoval v souladu se zákony České republiky a udělal při zonaci takové množství kompromisů (v mezích zákona), že se mi to také nelíbí. Z četných odborných analýz vyplývá, že bezzásahová by mohla být asi polovina rozlohy parku (52 procent), zatímco podle projednané zonace má být necelých 28 procent.

Kompromisy byly příliš zjevně na straně obcí a krajů, ale nemám zrovna volné dva miliony, abych si objednal kampaň proti obcím a krajům. Ve skutečnosti bych to neudělal, i kdybych je měl, protože ctím zákony České republiky i EU. To se o Jihočeském hejtmanství říci nedá.

  Diskuse
  JK
  August 16, 2019 v 10.43
  Autorovi
  Tady zdaleka nejde jen o tuto konkrétní kampaň. Už od šumavské přímé akce v r. 2012 existuje překvapivě dlouhá řada lidí, kteří jsou pevně přesvědčeni, že za kůrovcovou kalamitu v ČR může právě tehdejší nezasahování v NPŠ. No a ti, kdo si to nezasahování tou akcí vynutili, tj. především Hnutí Duha, jsou teď těmito lidmi považováni za veřejné nepřátele č. 1.

  Jinak u "dolního lidu" jde o typický příklad kognitivní disonance. V poslední době jsem málokdy narazil na takový nezájem o fakta jako při diskusích o příčinách kůrovcové kalamity. Nicméně kdo jiný už by měl ověřovat a ctít fakta a rozhodovat na jejich základě než orgány samospráv i státní správy...