Odpor proti polskému dolu Turów sílí

Nikol Krejčová

Pokud polská energetická firma PGE rozšíří uhelný důl Turów, obyvatelé v jeho okolí budou mít ještě větší problémy s nedostatkem pitné vody než dosud. Mnozí se proto rozhodli proti tomuto záměru postavit.

Polský důl Turów se nachází u města Bogatynie velmi blízko českým a německým hranicím. Sousedí s Frýdlantskem a Hrádeckem na Liberecku, v Německu pak se Žitavou a jejím okolím. Firma PGE, která důl vlastní, ho chce rozšířit, čímž by se těžba přiblížila k českým hranicím.

Rozšíření a prohloubení dolu by mělo značně negativní vliv na život místních obyvatel, kteří by trpěli větší prašností a zvýšeným hlukem, ale také ztrátou podzemní vody, protože dolování již teď narušuje geologické struktury a voda už nyní stéká do dolu. V důsledku těžby mají obyvatelé v obcích u hranic nedostatek pitné vody. Voda ale samozřejmě chybí i v krajině a hrozí tak vysychání, protože podzemní vodou jsou napájeny i zdroje povrchové včetně místních potoků. Ve vyschlé krajině by těžko přežívaly rostliny i živočichové. Místní ekosystémy by byly značně poškozeny.

Spálení nově vytěženého uhlí v elektrárně Turów by pak vyprodukovalo mnoho oxidu uhličitého, což by samozřejmě přispělo k dalšímu prohlubování klimatické krize.

Těžba v dole Turów narušuje geologické struktury a voda stéká do dolu, takže pak chybí v okolí. Foto Grzegorz Broniatowski, Greenpeace

Důl Turów má přitom povolení pro těžbu pouze do 30. dubna roku 2020. Pro vydání nového povolení je nutné ukončit všechny povolovací procesy s kladným stanoviskem, což se zatím nestalo. Stále tedy existuje možnost pokračování těžby zabránit.

Greenpeace a lidé z Německa a Polska se proto rozhodli dát najevo svůj názor, že uhlí ani peníze se nedají pít a nemohou nahradit vodu v krajině. Na konci dubna se konala akce, na níž se podílel také místní spolek Chráníme vodu a další organizace — šlo o lidský řetěz na Trojzemí u Hrádku nad Nisou. Zúčastnilo se přes 500 lidí ze tří států, kteří na společných hranicích ukázali, že všichni žijeme na jedné planetě, a pokud ji zničíme, bude to problém nás všech.

Do začátku června pak lidé měli možnost vyjádřit se i v České republice k plánu na rozšíření dolu Turów v rámci procesu posuzování vlivu záměru na životní prostředí (EIA), který je v tomto případě veden přeshraničně, tedy v Polsku, Německu i České republice. Vyjádřit se mohli nejen jednotliví občané, ale také spolky, instituce a samosprávy.

Pro snadnější zasílání připomínek vytvořila organizace Greenpeace internetovou stránku, jejímž prostřednictvím nakonec poslalo svou připomínku 4933 odpůrců těžby. Liberecký kraj navázal spolupráci s advokátní kanceláří Frank Bold, která v kraji nově pomáhá obcím v jednotlivých krocích proti rozšiřování dolu Turów. Odpor proti výměně vody za uhlí tedy roste a sílí.

Také některé finanční instituce jako banky a pojišťovny se rozhodly dále nepodporovat uhelný průmysl. Pojišťovna Generali na začátku května oznámila, že nepojistí ani důl, ani elektrárnu Turów. Jelikož Generali není jedinou světovou pojišťovnou, která omezuje nebo úplně zastavuje pojišťování uhelných elektráren a dolů, způsobí toto rozhodnutí zcela určitě vlastnické firmě PGE velké problémy.

Důležitou roli v celém sporu hraje česká vláda. Ta může s polskou stranou o dole Turów vyjednávat, a navíc české ministerstvo životního prostředí bude předávat všechny české připomínky (včetně těch státních) polským institucím.

Objevují se také různé návrhy, jak řešit nedostatek vody v případě, že by se důl rozšířil. Ideálním řešením ovšem není ani stavba vodovodu, který by přiváděl vodu z druhé strany Jizerských hor, ani stavba podzemní stěny, která by měla zabránit stékání vody z českého území do dolu. Nejvhodnějším krokem je nerozšiřovat těžbu hnědého uhlí.

Posláním připomínek do procesu EIA kampaň proti dolu Turów rozhodně nekončí. Spolu s místními obyvateli nyní Greenpeace požaduje veřejné projednávání záměru, a to nejlépe v Polsku a za účasti investora. Pokud se takové projednávání uskuteční, je nutné na něj dorazit v co největším počtu a vyjádřit nahlas svůj názor rozšiřování dolu.