Ekvádor se dočká manželství pro všechny

František Kalenda

Podobně jako ve velké části Jižní Ameriky podařilo se i v Ekvádoru zrovnoprávnit svazky stejnopohlavních párů prostřednictvím soudního rozhodnutí.

Ekvádor se tento týden stal další zemí Jižní Ameriky, která zrovnoprávnila svazky osob stejného pohlaví. Podobně jako dříve v Brazílii nebo v Kolumbii se tak stalo nikoli rozhodnutím národního parlamentu, ale Nejvyššího soudu, k němuž od nižších soudních instancí doputovala žaloba dvou párů.

Efraín Soria a Javier Benalcázar se spolu s Rubénem Salazarem a Carlosem Verdesotem dožadovali, aby byli sezdáni za stejných podmínek jako heterosexuální páry. V Ekvádoru totiž pro osoby stejného pohlaví od roku 2008 existovala pouze právně znevýhodněná možnost uzavřít registrované partnerství.

Těsná většina pěti z devíti soudců rozhodla, že na to mají právo s ohledem na „ústavní principy zdůrazňující rovnost před zákonem a odmítající všechny typy diskriminace“ a opřela se i o doporučení Meziamerického soudu pro lidská práva z počátku letošního roku. Čtyři soudci, kteří hlasovali proti, naopak argumentovali nutností schválit tuto změnu parlamentní cestou.

Ekvádor se stal celkově pátou zemí Jižní Ameriky, která uznala manželství pro všechny. Jako první k tomu v roce 2010 přistoupila Argentina, v roce 2013 následovala Uruguay a Brazílie a jako zatím poslední pak v roce 2016 Kolumbie. Zásadní rozhodnutí s ohledem na práva LGBT učinil v tomto týdnu také soud v Brazílii, který nařídil do antidiskriminačního zákona zařadit zločin homofobie, na nějž by se měly vztahovat stejné tresty jako za projevy rasismu.

Progresivní rozhodnutí soudů jsou v přímém kontrastu nejen s obdobím vojenských diktatur od 60. do 80. let, kdy sexuální menšiny čelily tvrdé represi, ale mnohdy i současné politické situaci. Například v Brazílii se homofobie nestala zločinem z důvodu více než dvacet let trvajícího odporu národního parlamentu. I sám prezident Jair Bolsonaro proslul homofobními výroky. Jižní Amerika navíc zůstává z hlediska bezpečnosti pro sexuální menšiny jedním z nejnebezpečnějších regionů na světě.