Konec starého Irska

František Kalenda

Irsko v dubnu slaví výročí spojená se vznikem samostatného státu. Tradičně katolická země se však od svého vzniku změnila k nepoznání: má otevřeně homosexuálního premiéra, uzákonila stejnopohlavní sňatky a chystá se zjednodušit potraty.

Duben má pro irskou historii zvláštní význam. 24. dne tohoto měsíce roku 1916 vyhlásili irští republikáni nezávislost, a přestože bylo jejich „Velikonoční povstání“ během týdne krvavě potlačeno, započalo cestu k samostatnosti na Británii, jež vyvrcholila anglo-irskou dohodou z roku 1921 a vznikem Irského svobodného státu. Pro změnu 18. dubna roku 1948 se pak Irsko definitivně stalo republikou a zbývající formální pravomoci britského panovníka převzal irský prezident.

Přestože si taková důležitá historická výročí Irové samozřejmě připomínají, dnešní Irsko se jen málo podobá státnímu útvaru, který byl formován v oněch přelomových dubnových dnech. Zatímco tehdejší Irsko bylo hrdě nezávislé, ale mimořádně chudé, dnešní Irsko patří mezi nejbohatší státy v Evropě. Zatímco tehdejší Irsko opouštěly statisíce emigrantů, dnešní Irsko statisíce imigrantů přijímá. Zatímco tehdejší Irsko se pyšnilo svou katolickou konzervativností, dnešní Irsko schvaluje některé z nejprogresivnějších zákonů v Evropě.

Málokdo zosobňuje irskou změnu tak, jako jeho v současnosti nejmocnější politik. Devětatřicetiletý premiér (taoiseach) Leo Varadkar je zaprvé Ir jenom z půlky — jeho otec je totiž Ind. Zadruhé je otevřeně homosexuální orientace a s tím, že má partnera stejného pohlaví, se nijak netají. Naposledy se před měsícem společně objevili na tradičních oslavách Dne svatého Patrika v New Yorku.

Irský premiér (vpravo) se svým přítelem na fotbalovém zápase. Foto extra.ie

Přestože ve světových médiích se loni po zvolení do čela nejsilnější vládní strany Varadkarova orientace stala oblíbeným tématem, v samotném Irsku ji řeší jen málokdo.

„Není to pro mě nijak zásadní věc a doufám, že ani pro nikoho jiného. Neměla by být,“ krčil Varadkar rameny v roce 2015, kdy ještě jako ministr zdravotnictví v rozhovoru pro rádio potvrdil, že je homosexuál. „Ano, jsem gay. Není to žádné tajemství.“

Spojení trůnu a oltáře

Při pohledu do nedávné historie je všednost, s níž dnešní premiér o své orientaci hovořil, až šokující. Irsko bývalo jednou z nejkatoličtějších zemí na světě a katolicismus nebyl pro Iry pouhé náboženství, byl klíčovou součástí jejich národní identity. Když irští nacionalisté požadovali samosprávu (home rule), protestanti se jim posmívali, že ve skutečnosti chtějí Rome rule — nadvládu Říma.

Po vzniku nezávislého státu se katolické církvi dostalo rozsáhlého vlivu na společnost. Ovládala školství, zdravotnictví a významně promlouvala i do politiky. Irská ústava z roku 1937 se v preambuli odvolávala na „Nejsvětější trojici“, obsahovala „zvláštní postavení“ katolické církve, přísně zakazovala rozvody nebo mluvila o úloze ženy v domácnosti. Ne náhodou byli dva z otců ústavy, Éamon de Valera a John Charles McQuaid, určujícími postavami irské politiky až do 70. let. První v roli čtyřnásobného premiéra a dvojnásobného prezidenta, druhý na postu dublinského arcibiskupa.

Některé věci se začaly měnit už v 60. letech. Katolické Irsko se pokoušelo o „třetí cestu“ mezi socialismem a kapitalismem, výsledky ekonomické politiky však byly tristní. Hospodářské reformy vedly mimo jiné k masivnímu přílivu žen na trh práce, což znamenalo nemalou ránu pro konzervativní pojetí rodiny, v němž měla žena sloužit především jako manželka a matka. Pozitivní úlohu ale sehrál i Druhý vatikánský koncil, který se pokoušel smířit katolicismus s modernitou a ostatními náboženstvími.

Když referendum z roku 1972 drtivou většinou více než osmdesáti procent hlasů odstranilo článek o „zvláštním postavení“ katolické církve z ústavy, katoličtí novináři s obavami věstili brzké povolení antikoncepce nebo uzákonění rozvodů. K takto „radikálním“ krokům nicméně došlo teprve v 90. letech; prvotřídní mobilizace katolických věřících naopak vedla k několika velkým prohrám liberálů — v referendu roku 1983 irští voliči nejprve přidali do ústavy článek fakticky znemožňující potraty i v případě ohrožení života matky, o tři roky později pak odmítli rozvody.

Hluboká krize

Významným faktorem pro uskutečnění rozsáhlejších společenských změn jistě bylo postupné otevření se země, která se stala součástí Evropské unie a začala přijímat zvyšující se množství imigrantů z různých kultur a náboženství. Avšak definitivní ránu starému pořádku zasadila hluboká krize nejvlivnější konzervativní instituce — katolické církve.

Skandály, o nichž se dlouho šuškalo, začaly vybublávat na povrch počátkem 90. let a brzy se staly jedním z hlavních témat veřejného diskursu. Vyšetřování odhalila masivní zneužívání v římskokatolických institucích, které katolická hierarchie systematicky a po desítky let kryla. Nešlo přitom „pouze“ o medializované sexuální zneužívání stovek chlapců a dětí, ale také o hrůzné životní podmínky v nápravných zařízeních, sirotčincích a internátech často připomínajících spíš pracovní tábory. Jak odhalila rozsáhlá zpráva vyšetřovací komise z roku 2009, desítky tisíc dětí byly vystaveny „dennímu teroru“ ve formě brutálních fyzických trestů, trpěly zimou a podvýživou.

Vlna skandálů otřásla církevní pokladnou — kompenzace obětem stály stovky milionů liber — a ještě víc církevním vlivem na společnost. Počet těch, kteří se hlásí ke katolicismu, se propadl z 88 % v roce 2002 na 78 % před dvěma lety, přičemž kostel pravidelně navštěvuje zhruba jedna třetina Irů a dramaticky poklesl počet studentů v kněžských seminářích. Zároveň prudce narůstá počet osob bez vyznání, který se jen mezi lety 2011 a 2016 téměř zdvojnásobil na půl milionu osob.

Na cestě změny

Dnešní katolická církev v Irsku zkrátka nemá žádnou legitimitu na to, aby promlouvala do otázek společenské morálky — a už vůbec ne do morálky sexuální. Dobře si to uvědomují i někteří její představitelé, oblíbený dublinský kněz Joe McDonald například publikoval knihu s názvem „Proč si irská katolická církev zaslouží zemřít“, kde ostře kritizuje celý nastavený systém zaměřený především na „kázání o pekelném ohni“.

„Fascinuje mě, jak dobrými jsme se stali v kázání strachu, přestože celé evangelium spočívá v radostné zvěsti o osvobozující lásce,“ stěžuje si otec McDonald.

Díky krizi církevní autority se zároveň o poznání svobodněji dýchá dlouho odstrčeným skupinám a politici si mohou dovolit být odvážnější. Nejedná se pouze o symbolické kroky, jako je deklarovaná homosexualita jednoho premiéra; Irsko se v posledních letech odhodlalo k odvážným legislativním krokům, od podstatného zjednodušení změny pohlaví, až po uzákonění sňatků homosexuálních párů. To bylo před dvěma lety posvěceno jasnou většinou v referendu; podpořilo je 62 % voličů a příznivci rovnosti manželství zvítězili ze 42 ze 43 volebních okrsků po celé zemi včetně venkovských oblastí.

A již za měsíc, 25. května, se Irové podle všeho odhodlají k dalšímu přelomovému kroku. Budou totiž hlasovat o zrušení zmíněného dodatku ústavy týkajícím se potratům, na což by mohlo navázat uvolnění přísných interrupčních zákonů v prvních dvanácti týdnech těhotenství. Podle průzkumů by proti takovému vývoji byla pouhá třetina Irů. Až do země v létě dorazí papež František, bude mít před sebou úplně jiné Irsko, než Jan Pavel II. při poslední návštěvě hlavy katolické církve v roce 1979.

    Diskuse
    IH
    April 26, 2018 v 18.56
    Takhle úzce vnímaný společenský pokrok není něco, co by mě kde uspokojilo a domnívám se, že by nemělo ani Iry. Autorovo kvitování (relativního) slábnutí katolické víry a světonázoru mi připomnělo komentáře ve sdělovacích prostředcích před rokem 1989: Lidé prohlédají už i za mořem... jen houšť a větší kapky...

    "Uvolnění přísných interrupčních zákonů v prvních dvanácti měsících těhotenství"? No, ani liberalismus by se neměl přehánět!