Jak číst výsledky jihoafrických voleb

Vilém Řehák

Ve středu 8. května rozhodlo sedmnáct a půl milionu jihoafrických voličů o tom, že Africký národní kongres zůstane vládnoucí stranou. V sobotu zveřejněné oficiální výsledky přitom do značné míry potvrdily předvolební prognózy.

Africký národní kongres (ANC) ve volbách opět dominoval a získal 57,5 procenta hlasů. Přestože volební účast byla vzhledem k horšímu počasí ještě nižší, než se očekávalo (66 procent), dokázal nakonec ANC na poslední chvíli zmobilizovat své příznivce a získat na svou stranu nerozhodnuté voliče.

Lídr strany, prezident Cyril Ramaphosa, se těší výrazně větší popularitě než strana jako celek, a aktivním vystupováním v posledním předvolebním týdnu se mu podařilo přesvědčit řadu voličů ANC, že pod jeho vedením již nebude možné, aby mocenská klika vysávala státní zdroje ve svůj prospěch tak jako za vlády jeho předchůdce Jacoba Zumy.

Africký národní kongres byl také ve finální fázi kampaně viditelnější než ostatní strany. Volební zákon zakazuje v den voleb kampaň jen přímo ve volebních místnostech, ale nikoliv v jejich okolí, a tak bylo na většině volebních míst možno po celý den vidět stánky ANC. Ostatní strany s omezenými finančními a personálními kapacitami dokázaly pokrýt jen část volebních míst, což ve výsledku mohlo nerozhodnuté voliče ovlivnit ve prospěch ANC.

Lídr Afrického národního kongresu se těší výrazně větší popularitě než strana sama. Foto The South African

I přestože dokázal ANC na poslední chvíli zvrátit nepříznivé předvolební prognózy, jedná se o jeho nejhorší volební výsledek od roku 1994. Mluvčí strany také symbolicky při komentování výsledků zdůraznil, že ANC bude i nadále vládnoucí stranou bez nutnosti koaliční spolupráce, vyhnul se však tomu, aby stranu označil za vítěze voleb. ANC proti minulým volbám zaznamenal pětiprocentní ztrátu voličské podpory a poprvé klesl pod psychologickou hranici šedesáti procent hlasů.

V provincii KwaZulu-Natal, která je domovem bývalého prezidenta Zumy a během jeho vlády se stala jednou z bašt ANC, strana ztratila dokonce přes deset procent voličů. Na druhou stranu ale ANC získal více hlasů než v obecních volbách před třemi lety a také dokázal udržet svou dominantní pozici ve všech provinciích vyjma Západního Kapska. Přestože průzkumy naznačovaly, že by ANC mohl v provincii Gauteng, která představuje ekonomické centrum země, získat méně než polovinu hlasů, nakonec i zde svou absolutní většinu těsně uhájil ziskem 50,2 procenta hlasů.

Ztráty opozice

Hlavní opoziční stranou bude nadále Demokratická aliance (DA), jejíž volební zisk 20,8 procenta ale zůstal za očekáváním a také znamená ztrátu. Výsledek naznačuje, že straně se nepodařilo upevnit a posílit svou pozici mezi černošskými voliči, a navíc začíná ztrácet podporu i mezi bílými voliči.

Propad strany lze ilustrovat i na úrovni provincií. DA sice udržela většinu v Západním Kapsku, její podpora ale klesla o čtyři procenta na 55,5 procenta. Jednou z příčin je loňská vynucená rezignace starostky Kapského Města Patricie de Lille a její následný odchod ze strany. V čele nové strany Good získala v provincii tři procenta hlasů, a to právě na úkor DA. Demokratická aliance navíc ztratila pozici oficiální opozice, tedy druhé nejsilnější strany, hned ve dvou provinciích, a nadále tak bude tuto roli plnit pouze ve čtyřech provinciích.

Na třetím místě skončili Bojovníci za ekonomickou svobodu (EFF) se ziskem 10,8 procenta hlasů. Tato radikálně levicová strana je skokanem voleb, ačkoliv nedokázala plně využít svůj potenciál. Předvolební průzkumy jí přisuzovaly až 14 procent hlasů, ale od této mety nakonec zůstala poměrně daleko. Mnoho potenciálních voličů EFF se na poslední chvíli rozhodlo podpořit vládnoucí ANC, i přesto ale EFF v porovnání s minulými volbami posílila o čtyři procenta.

Je zřejmé, že ANC a EFF cílí na stejné voliče a zisk jedné strany znamená ztrátu druhé strany. EFF nicméně obhájila svou pozici oficiální opozice v provinciích Severozápad a Limpopo a nově skončila na druhém místě také v provincii Mpumalanga.

Za zmínku stojí i volební výsledky dvou malých stran. Strana svobody Inkatha (IFP) získala na národní úrovni 3,4 procenta hlasů a ve své domovské provincii KwaZulu-Natal oslovila 16,3 procenta voličů. Straně se podařilo zastavit propad z minulých voleb, který byl způsoben odtržením části strany, získala o polovinu více hlasů a znovu se vrátí do pozice druhé nejsilnější strany. I přesto jen může vzpomínat na své volební výsledky v devadesátých letech, kdy dosahovala čtyřicetiprocentní podpory ve své provincii a desetiprocentní podpory na národní úrovni.

Na pátém místě pak skončila Fronta svobody (VF+), která oslovila 2,4 procenta voličů. Tato konzervativní afrikánská strana měla největší podporu bezprostředně po pádu apartheidu, kdy artikulovala obavy afrikánských voličů z dalšího směřování země. Její podpora poté spadla pod jedno procento voličů, nyní zaznamenala nárůst podpory a svůj nejlepší volební výsledek v historii.

Strana odmítá pozitivní diskriminaci černošské populace a vyvlastňování půdy bez náhrady, čímž dokázala přebrat voliče DA, kteří nesouhlasí s částečným ústupem od liberálních idejí, na nichž byla tato strana založena.

Šestá Africká křesťansko-demokratická strana (ACDP) již obdržela pod jedno procento hlasů a ostatních 42 stran nepřesáhlo půlprocentní hranici podpory. Jihoafrický volební systém je nicméně plně proporční a nemá žádný volební práh, do parlamentu se tedy nakonec dostalo celkem čtrnáct stran. Ty nejmenší ovšem mají ve čtyřsetčlenném Národním shromáždění jen jednoho či dva poslance a jejich reálný vliv je minimální.

Incidenty a procesní chyby

Volební pozorovatelé se shodují, že až na ojedinělé incidenty proběhly volby poklidně a transparentně. Přesto byla zaznamenána řada více či méně závažných procesních chyb, z nichž zdaleka nejzávažnější je podezření z dvojího hlasování — to ovšem volební pozorovatelé mohou v rámci své činnosti odhalit jen obtížně.

Voliči mohou volit v jakékoliv volební místnosti v zemi bez ohledu na to, kde se k volbám registrovali, a tak jedinou kontrolou v průběhu voleb je inkoustová značka na palci levé ruky. Ta by měla vydržet několik dní, a tedy garantovat, že každý volič odevzdá jen jeden hlas. Na sociálních sítích se ale ihned objevila řada videí naznačujících, že inkoust bylo možné odstranit již v den voleb. Pak již stačilo jen zamířit do jiné volební místnosti, vyplnit na místě formulář určený pro hlasování mimo domovský volební okrsek a odevzdat další volební hlas.

Volební komise ve čtvrtek potvrdila čtyři případy v provincii KwaZulu-Natal, média spekulují o dvou desítkách potvrzených případů. Volební komise již nařídila audit výsledků v těchto volebních okrscích, dvacet sedm menších stran ve společném prohlášení vzneslo požadavek na audit výsledků v celé zemi.

Také DA zpochybnila transparentnost voleb, a dokonce naznačila možnost soudního přezkumu volebních výsledků. Vedle tisíců zdokumentovaných případů dvojího hlasování poukázala také na případy, kdy svůj volební hlas odevzdali i voliči, kteří k volbám nebyli registrováni. Nelze tedy vyloučit, že volby budou ještě v nadcházejících týdnech mít dohru „u zeleného stolu“. Opakování voleb, které některé strany požadují, se ale v tuto chvíli nejeví jako pravděpodobné.

    Diskuse
    JP
    May 14, 2019 v 12.59
    K tomu je ještě nutno připojit: volební propad ANC (ale i jiných stran v JAR) je ještě mnohem vyšší, než jak by se jevilo z oficiálních výsledků volební komice.

    Velká část potenciálních jihoafrických voličů je totiž už natolik zklamána a znechucena všeobecnou korupcí politických stran, že se vůbec nedali jako voliči zaregistrovat, takže vůbec nebyli zahrnuti výslednou statistikou.