Staňme se spojenci v boji proti budoucnosti klimatického rozvratu

Otevřený dopis

Zveřejňujeme prohlášení pražských kulturních institucí, které vyzývají vedení města k vyhlášení stavu klimatické nouze na území Prahy a k zahájení patřičných transformačních opatření.

V říjnu minulého roku vydal Mezivládní panel pro klimatickou změnu OSN zprávu, podle které se nacházíme v přelomovém období. Máme poslední šanci zachránit svět poměrně stabilního klimatu, které umožnilo vznik a rozvoj naší civilizace.

Řešení jsou na vládní úrovni států projednávána jen velmi pomalu a vlažně, a tak se lidé rozhodli jednat na úrovni jednotlivých měst. Vytvářejí tlak na městské zastupitele, aby vypracovali strategický plán do budoucích let. Města na celém světě (například v USA, Kanadě, Velké Británii, Austrálii, Německu či Španělsku) vyhlašují stav klimatické nouze. Požadujeme, aby se k nim přihlásila i Praha.

Panel OSN sbírá a analyzuje současné poznání vědců z celého světa. Jejich závěr mluví jasně, byť děsivě. Následujících několik málo let máme na to, abychom proměnili téměř každý aspekt lidské civilizace směrem k uhlíkově neutrálním technologiím. Vzhledem k dosavadní laxnosti politické reprezentace ale ztrácíme drahocenný čas.

OSN mluví o následujících třech letech jako o poslední možnosti, kdy se lze vyhnout budoucnosti klimatického rozvratu. V těchto letech se musí zastavit současný růst globálních emisí skleníkových plynů, který za rok 2018 dosáhl dalšího rekordu.

V následujících dvanácti letech pak musí prudce směřovat každý rok k výraznému omezení emisí skleníkových plynů. Pokud se nám jako lidstvu tento úkol nepodaří, naše budoucnost bude sérií katastrof spjatých s ekologickým kolapsem. Nemluvíme o žádné vzdálené budoucnosti, mluvíme o naší budoucnosti, a především o životech našich dětí.

My, zástupci a zástupkyně kulturních institucí fungujících v Praze, cítíme zodpovědnost za společnou budoucnost a nehodláme se smířit s apatií vládních elit. Také Praha a veřejné instituce se podílejí na produkci emisí oxidu uhličitého.

Proto byl vznesen návrh, aby Magistrát hlavního města Prahy vyhlásil na úrovni města stav klimatické nouze a vytvořil plán, jak do roku 2030 fungovat s neutrálními emisemi skleníkových plynů. Dosáhnutí tohoto stavu vyžaduje transformaci nejen v energetice, ale také v řadě dalších oblastí. Tyto plány by přitom měly být sociálně citlivé a neměly by směřovat k ohrožení zranitelných skupin obyvatel.

Jako zástupci a zástupkyně umělecké či obecně kulturní scény máme zodpovědnost ve vztahu ke společnosti. Budoucnost bude jen taková, jakou ji budeme schopni zajistit, a kultura a umění mají v tomto procesu nezastupitelné místo, ať už skrze svou vzdělávací, či pečující funkci. Uvědomujeme si závažnost situace a chceme se podílet na řešení, které bude mít pozitivní dopad na celou společnost.

Vnímáme také, že je třeba zásadně změnit fungování institucí, včetně těch kulturních. Je nutné připravovat konkrétní adaptační a transformační opatření. To s sebou přináší i nastavení jiných pravidel pro financování a řízení kulturních institucí, která budou brát v potaz současnou krizovou situaci.

Vyzýváme tedy Magistrát hlavního města Prahy, aby bezodkladně přijal výzvu k vyhlášení stavu klimatické nouze a začal jednat nyní. Žádáme ho, aby o nebezpečí klimatické krize pravdivě a důsledně informoval veřejnost. A zavazujeme se, že jsme připraveni být spojenci v boji proti budoucnosti klimatického rozvratu.

V Praze 28. 2. 2019

S nadějí

Národní filmový archiv

Institut umění — Divadelní ústav

Akademie výtvarných umění v Praze

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze

Národní knihovna České republiky

Asociace spisovatelů

Společnost Jindřicha Chalupeckého

Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze

Klub Za Starou Prahu

Centrum pro současné umění FUTURA

Studio Hrdinů

Nadace současného umění

Centrum pro současné umění

Divadlo Archa

Museum Kampa

MeetFactory

Institut dokumentárního filmu

Institut úzkosti

New Aliens Agency

tranzit.cz

Display

Galerie Artwall

etc. galerie

INI Project

Drdova Gallery

ARE

Festival 4+4 dny v pohybu

Synth Library Prague / ZVUK

A2 kulturní čtrnáctideník

Galerie Jaroslava Fragnera

Galerie NTK

Berlínskej model

Galerie kritiků

Kvalitář

Jiri Svestka Gallery

Umělec má cenu

Literární obtýdeník Tvar

Karlin Studios

Fresh Eye

Galerie Mimochodem

Artmapa

Kruh

Polansky Gallery

Nevan Contempo

Punctum

Vyšší odborná škola Scholastika

Fotograf Gallery

Svit Praha

City Surfer Office

Alfréd ve dvoře

Spolek Skutek

Lítost

Galerie AMU

Galerie 207

Ateliér bez vedoucího

Agosto Foundation

yo-yo.zs — RurArtMap

Galerie 35m2

Galerie VI PER

Společnost Topičova salonu

Jedefrau.org

Artyčok.TV

Galerie SPZ

Aras

Orchestr Berg

Entrance Gallery

Lunchmeat Festival

Galerie A.M.180

hunt kastner