Zdravotní újmu po očkování odškodní stát, navrhuje ministerstvo zdravotnictví

Jan Gruber

Česká republika je jednou z mála zemí, ve které odpovědnost za újmu na zdraví vzniklou povinným očkováním nenese stát. Ministerstvo zdravotnictví proto předložilo dlouho očekávaný zákon, který má tento stav změnit.

Zdravotní újmy způsobené povinným očkováním bude nově odškodňovat stát, navrhuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (nestr. za ANO). Zákon o úhradě újmy způsobené povinným očkováním rezort zdravotnictví v minulých dnech předložil do mezirezortního připomínkového řízení. Koaliční vláda Andreje Babiše (ANO) by se jím měla zabývat v nadcházejících týdnech.

„Stát by měl přijmout určitou odpovědnost, pokud vyžaduje povinné očkování, za případnou škodu nebo újmu na zdraví těch lidí, kterým očkování zkrátka újmu způsobí, což se v některých případech děje,“ vysvětlil Vojtěch. V současnosti totiž právní řád neobsahuje žádný právní titul, na jehož základě by se lidé mohli v případě újmy domoci odškodnění.

Důvodová zpráva navrženého zákona říká, že „zavedení odškodnění újmy vzniklé v důsledku povinného očkování je cestou jak vyvážit solidaritu státu a většiny populace, která má jednoznačný benefit z existence povinného očkování, a několika jedinců, kteří v důsledku povinného očkování utrpí újmu na zdraví“.

Zákon pracuje s takzvanou vyvratitelnou domněnkou — pokud se v určitém čase po provedení očkování objeví nějaké zdravotní komplikace uvedené v příslušné prováděcí vyhlášce, bude se předpokládat že jsou způsobeny právě povinným očkováním. Namátkou lze jmenovat anafylaktický šok, chronickou artritidu nebo encefalopatii.

Stovky stížností na nežádoucí účinky očkování

Česká republika je jednou z mála zemí, ve které odpovědnost za újmu na zdraví vzniklou povinným očkováním nenese stát. Na tuto skutečnost mezi jinými před třemi lety upozornil i nález Ústavního soudu. „Stanoví-li stát sankci pro případ odepření povinnosti strpět vakcinaci, musí se zamýšlet i nad situací, při níž eventuálně způsobí výkonem práva očkované osobě újmu na zdraví,“ uvedl.

Předložení stejného, respektive podobného zákona slibovala již v minulém volebním období vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD). Právě s odkazem na vypracování vládního návrhu v loňském roce tehdejší ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD) nedoporučil Sněmovně schválit pozměňovací návrh poslance Jana Farského (STAN) k novele zákona o specifických zdravotních službách, který mířil stejným směrem jako dnes Vojtěchem předložený zákon.

V České republice jsou povinná dvě očkování proti celkem devíti nemocem. Jde o takzvanou hexavakcínu (proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, haptitidě B, dětské obrně a hemofilové infekci) a kombinovanou vakcínu proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím. Podezření na nežádoucí účinky očkování shromažďuje a analyzuje Státní ústav pro kontrolu léčiv, ten v loňském roce evidoval 794 hlášení na nežádoucí účinky očkování.