V DR začíná vycházet cyklus reportáží Normalizace nenávisti

Redakce DR

Začínáme vydávat soubor investigativních reportáží Petry Dvořákové a Fatimy Rahimi, hledajících odpověď na otázku, jak se stalo, že je tu najednou normální veřejně projevovat nenávist k lidem jiných barev pleti, vyznání či kultur.

Reportérky Deníku Referendum Petra Dvořáková a Fatima Rahimi pracovaly od jara letošního roku na projektu Normalizace nenávisti. Zkoumaly otázku, jak je možné, že se tu najednou ve veřejném prostoru začala — zcela bez ohledu na platné zákony — projevovat nenávist ke skupinám osob na základě jejich vyznání, kultury, barvy pleti či národnosti.

Výsledkem projektu, jehož uskutečnění umožnil grant Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky a jehož dílčí část podpořila pražská kancelář Nadace Friedrich Ebert Stiftung, je soubor reportážních textů, které dnes začínají vycházet. Část textů vznikla díky tomu, že se redaktorka Petra Dvořáková pohybovala v prostředí české protimigrantské scény inkognito, se změněnou totožností, jako její sympatizantka „Petra Janderová“.

Část textů vznikla díky tomu, že se redaktorka Petra Dvořáková pohybovala v prostředí české protimigrantské scény inkognito, se změněnou totožností, jako její sympatizantka „Petra Janderová“. Repro DR

První část textů tvoří popis české protimigrační antiislámské scény, pro jejíž příslušníky jsme nakonec po dlouhých úvahách v redakci zvolili pojem „novovlastenci“. Hlavní nové poznatky „Janderové“ jsou dva. Zaprvé: čeká demokratická politika couvla bez zápasu před hnutím, které nemělo žádnou politickou sílu a stálo na pochybných či iracionálních argumentech. V minulosti si přitom v podobných situacích dokázala poradit. Za druhé: Okamurova strana SPD, ačkoli se to snaží vehementně maskovat, je provázaná se strukturami krajní neonacistické pravice, jejichž síla přitom paradoxně uvadá.

Reportáže se věnují i různým dílčím aspektům národovecké scény: postavení žen, „svobodným vysílačům“, jejich způsobu práce se sociálními sítěmi či tomu, jak se ze šíření nenávisti stal výhodný předmět podnikání: jak Tomio Okamura, tak Tomáš Ortel jsou v textech DR představováni především jako podnikatelé. Jedna z analýz popisuje také důkladně příčiny a souvislosti postupujícího rozkladu Okamurovy strany, o němž už prosakují informace i do běžného zpravodajství.

Poslední část textů se věnuje možnostem řešení. Přibližuje mimo jiné úspěšné projekty z Německa, kde se občanským organizacím daří pomáhat příslušníkům nenávistné scény integrovat se do společnosti. Tématu bude také věnována beseda v Praze Byl jsem nácek. Jaké je opustit neonacistickou scénu?, kterou na základě projektu Deníku Referendum uspořádá 10. září v Praze Multikulturní centrum spolu s Friedrich Ebert Stiftung.

Cyklus bude vycházet v Deníku Referendum během září a října. Každý týden vyjdou dva až tři texty.

  Diskuse
  JP
  August 30, 2018 v 12.17
  Především je nutno korigovat jeden omyl už ze samotného uvedení tohoto cyklu: totiž že se tu řeší otázka " jak je možné, že se tu najednou ve veřejném prostoru začala projevovat nenávist ke skupinám osob...".

  Tato xenofobie apod. se tu totiž skutečně neobjevily n a j e d n o u; byly tady už dávno, a ještě za socialismu byl například anticiganismus u většiny "bílého" obyvatelstva víceméně naprostou samozřejmostí.

  Takže jestliže se dnes objevují a konstituují takové fenomény jako okamurovci a podobně, pak je svým způsobem jenom návrat do "normálu", poté co nositelé těchto názorů zjistili že je v liberálně-demokratickém prostředí za jejich xenofobní projevy nikdo nestíhá, a že je tedy mohou beztrestně hlásat víceméně zcela veřejně.
  JN
  August 30, 2018 v 20.43
  Zajímalo by mě, zda se nám podaří shodnout na tom, že následující text je rasistický a normalizuje nenávist:
  "... Romové jsou v Evropě považováni za hodně nepřizpůsobivé. (...) Každý, kdo přichází mezi Romy, musí přece jejich zvyky a tradice dodržovat. A zřejmě se má dívat na to, jak Romové porušují zákony (...). Neplnění závazků a nerespektování zákonů a smluv je totiž také romskou tradicí."

  "Když se Dežo zlije několikrát do týdne jak doga, vyhrožuje ostatním, že je pověsí, (...) má jen trošku strach z něčeho, co nezná.
  Že Dežo nezná vůbec nic, že má těžký problém, a že je prostě hovado, to vidět nechceme."

  JN
  August 31, 2018 v 20.08
  Text se samozřejmě jeví jako rasistický i jako nenávist normalizující, problémem ale je, že vyšel v Deníku Referendum,
  místo Romů se v něm hovoří o Češích a jeho cílem nebylo nebylo nenávist normalizovat, ale naopak proti nenávisti bojovat:

  "Češi jsou v Evropě považováni za hodně nepřizpůsobivé. (...) Každý, kdo z ciziny přichází, musí přece naše* zvyky a tradice dodržovat. A zřejmě se má dívat na to, jak Češi porušují zákony (...). Neplnění závazků a nerespektování zákonů a smluv je totiž také českou tradicí."

  "Když se Pepík zlije několikrát do týdne jak doga, vyhrožuje ostatním, že je pověsí, (...) má jen trošku strach z něčeho, co nezná.
  Že Pepík nezná vůbec nic, že má těžký problém, a že je prostě hovado, to vidět nechceme."

  *) Autor tohoto prvního úryvku není Čechem, respektive se rozhodl Čechem nebýt.

  http://denikreferendum.cz/clanek/21911-lidska-prava-v-uvozovkach

  http://denikreferendum.cz/clanek/21469-ceska-republika-lezi-na-indianskem-pohrebisti