„Je to časovaná bomba“. Papež kritizuje finanční trhy i sociální nerovnost

Josef Patočka

Vatikán zpracoval nový dokument k etickým souvislostem současného ekonomického systému. Ostře kritizuje nerovnost, neregulovaný trh s finančními deriváty i daňové ráje.

Úřad papeže Františka publikoval v polovině května nový dokument, v němž znovu ostře kritizuje globální ekonomický systém. Za „časovanou bombu“ v něm označuje dále expandující trh s finančními deriváty, jehož kolaps v roce 2008 odstartoval ekonomickou krizi. Na paškál si ovšem bere také daňové ráje a obecněji honbu za ziskem za každou cenu, jenž podle něj prohlubuje nerovnosti.

Publikace nazvaná Oeconomicae et pecuniariae queastiones („Otázky ekonomické a finanční“) volá po silnějších regulacích, jež by byly v souladu s „požadavky spravedlnosti a veřejného zájmu“. Přijetí takových opatření, nezbytných ke zkrocení „predátorských a spekulativních tendencí“, mělo podle Františkova úřadu přijít už pro finanční krizi v roce 2008.

Namísto toho se však „odpověď na krizi často jeví jako návrat k vrcholně krátkozrakému sobectví, které je regulováno zcela nedostatečným rámcem.“ Protože se nehledí na veřejný zájem, nehledí se podle dokumentu ani „na potřebu vytvářet a šířit skutečný blahobyt a vymýtit dnes všude tak evidentní nerovnost“.

Zisk ano, ale ne za každou cenu

Poslední desetiletí dle svatého stolce dokazují, „jak naivní je víra v údajnou soběstačnost trhů“. Dosvědčují současně „nezbytnost přiměřených regulací, které dokážou sjednotit svobodu s ochranou každého jednotlivce a budou zajišťovat zdravé a řádné ekonomické vztahy, především s ohledem na ty nejzranitelnější.“

„Zisk by sledován být měl, ale ne za každou cenu a nikoli jako jediný a totální cíl ekonomické aktivity,“ píše se v dokumentu. „Co je morálně nepřijatelné není zisk jako takový, nýbrž zneužívat nerovnosti k získání nespravedlivých výhod, vytvářet nepřiměřené zisky na úkor jiných lidí, zneužívat své převahy k vykořisťování ostatních, nebo bohatnout skrze poškozování a ničení společných statků.“

V tomto kontextu se Papež jasně staví za regulaci daňových rájů. Je podle něj „nezpochybnitelné, že odčerpaly cenné zdroje ze skutečné ekonomiky a přispěly k vytvoření ekonomického systému založeného na nerovnosti.“

Papež se ke kritice kapitalismu nepřipojil poprvé, proti narůstající ekonomické nerovnosti se vymezuje od nástupu do úřadu. V roce 2015 v Bolívii odsoudil „nový kolonialismus“ vůči státům globálního Jihu a volal po tom, aby měli chudí lidé právo na práci, půdu a bydlení. Proslulý je rovněž svou osobní skromností: namísto luxusního Apoštolského paláce žije v domě pro hosty a jezdí Fordem Focus.

Jeho nejnovější prohlášení přivítaly americké organizace, jež o prosazení důslednější regulace finančních trhů usilují. „Papež si je evidentně vědom toho, že právě neregulovaná chamtivost na finančních trzích je příčinou rostoucí nerovnosti,“ komentoval dokument Matthew Kent z Public Citizen. Upozornil však, že republikány ovládaný Kongres trhy naopak nedávno dále dereguloval.

Další informace