Platforma Skutečná levice žádá návrat k původním levicovým principům

Otevřený dopis

Zveřejňujeme otevřený dopis vznikající ideové platformy Skutečná levice, určený členům a členkám KSČM.

Soudružky a soudruzi,

nepochybujeme, že vás znepokojil velký propad podpory vaší strany ve společnosti, který se ukázal v posledních volbách. Předpokládáme také, že vás vyvádí z míry, jak málo se nad tím znepokojuje vaše stranické vedení, které nebylo na nedávném sjezdu nijak radikálně obměněno. Zdá se, že než odliv voličů je pro něj důležitější to, že v nejbližší době možná bude mít vliv na vládnutí. Trochu zvláštní vizitka pro stranu, která se kasá heslem „Jiní o lidech, my s lidmi“.

I kdyby snad KSČM skrze spolupráci s Babišovou vládou prosadila body levicového programu, není pravděpodobné, že si tím strana pomůže: vzpomeňme jen na ČSSD, která se po čtyřech letech v koalici s Babišem volebně zhroutila — odvolávat se na skutečné či domnělé úspěchy vlády Babišovi vyšlo, ale ČSSD nikoliv.

Jaká tak může být pravděpodobnost, že za čtyři roky voliči přisoudí případné pozitivní změny (o kterých tak jako tak předpokládáme, že jich nebude mnoho) opoziční KSČM, a ne straně premiéra? A navíc, kdo zaručí, že Babiš nepoužije hlasy vašich poslanců jen pro získání důvěry, aby vás pak ignoroval? Co bude strana dělat, až za čtyři roky opět ztratí dalších pár procent kvůli naprosté ztrátě důvěry a ocitne se mimo parlament?

Politika vedení KSČM je pro vaši stranu dlouhodobě sebevražedná. Odhlédneme od toho, že straně se slovem „komunismus“ v názvu nevadí podporovat vládu vedenou jedním z nejmocnějších a nejproblematičtějších kapitalistů. Snad i přesto by stálo za to jít do vlády, kdyby strana skutečně prosadila levicová opatření. Těžko tomu věřit, když už v opozici nedělala KSČM ani to málo, co mohla. Za některé požadavky se staví jen formálně, o řadě problémů nemluví vůbec (prekérní pracovní úvazky, dohody o provedení práce místo řádných pracovních smluv, šikana a zhoršování podmínek na pracovišti, otázky spojené s udržitelným rozvojem krajiny a půdy).

Ještě výmluvnější je pohled na činnost KSČM v komunální politice. Stačí ukázat na příklad Brna, kde se KSČM spolu s ČSSD stavěla proti politice sociálního bydlení, jejíž prosazování tak zůstalo na uskupeních, která se k levici zrovna nehlásí. A čas ukázal, že projekt funguje, má pozitivní výsledky a levice zůstala na stejné lodi s asociální ODS a TOP 09.

KSČM nepomáhá obětem polistopadového vývoje. Zato je ochotně ještě víc postihuje, aby byli vydáni na milost a nemilost těm, kteří na změně režimu vydělali. Příkladem může být návrh zákona o příživnictví, který by trestal nezaměstnané za to, že nemohou sehnat práci — krásný doplněk k nuceným pracím bývalého ministra za TOP 09 Jaromíra Drábka. A to, že si téma boje proti soukromým exekutorům a kšeftování s ubytovnami nechala ukrást SPD, na jejíchž kandidátkách byli i majitelé ubytoven, ukazuje, jak věrohodná KSČM v očích voličů je.

Komunistická strana by měla hájit zájmy pracujících, bez ohledu na to, na jaké straně hranic kapitalistických států žijí. KSČM místo toho hází oběti velmocenských konfliktů přes palubu, když horečnatě brojí proti migraci a přijímání uprchlíků ze zemí postižených válkami a klimatickou změnou. Třídní boj a solidaritu tak vyměnila za národovectví, které se může snadno zvrhnout v rasismus. V této situaci není překvapivé, že KSČM vyjednává o podpoře senátní kandidatury Petra Hanniga, pravicově konzervativního „vlastence“ a xenofoba, který vešel do povědomí jako jeden z bizarních kandidátů na post prezidenta republiky.

Je opravdu politováníhodné, že strana, která se formálně hlásí k socialismu, není schopná formulovat radikálně levicovou kritiku Evropské unie a dalších nadnárodních institucí, které v principu zastávají neoliberální politiku. Přiživuje tak falešnou představu, že si musíme vybrat mezi „proevropským“ liberalismem a údajnou obranou „národních zájmů“. Podobně se nedokáže postavit ani proti oživování atmosféry studené války, která nás nutí vybírat si mezi „Západem“ a Ruskem, jako by snad jádro problému neleželo přímo v geopolitických mocenských hrách.

A proč by vůbec vedení KSČM dělalo levicovou politiku, když v něm sedí lidé, kteří na něčem takovém ani nemají zájem? Sami často podnikají a dokázali využít všechny možnosti, které dal polistopadový režim těm, kteří byli ve správné chvíli na správném místě. Nejzářnějším příkladem je váš staronový předseda Vojtěch Filip.

Je všeobecně známo, že jen málokdo z politiků má tak dobré vztahy s byznysem jako on — možná snad jen Andrej Babiš. Lobbing při sjednávání zakázek pro české firmy v Asii či v postsovětských republikách a naopak ochrana zahraničních investic zde v České republice, to vše slouží Vojtěchu Filipovi jako silný mocenský nástroj. Jenže dělat to může také díky tomu, že je předsedou vaší strany. Opravdu má být KSČM „společností s. r. o.“ Vojtěcha Filipa?

Je jasné, že KSČM levicovou politiku prosazovat nebude. A to bez ohledu na to, že řada z vás, jejích členů a sympatizantů si to přeje a usiluje o to. Propad této strany do bezvýznamnosti je nevyhnutelný, přitom levicovou stranu tato země potřebuje.

Chceme zvrátit stav, kdy hrstka nejbohatších hromadí majetek za cenu daňových a dotačních podvodů a na úkor práv zaměstnanců. Chceme společnost, kde i nejslabší mohou důstojně žít! Pokud s námi souhlasíte, pojďme společně budovat skutečnou levici.

platforma Skutečná levice

skutecnalevice.cz

    Diskuse
    Což o to, text sám o sobě je dobrý a trefný, bylo proto dobrým počinem ho otisknout.

    Na straně druhé to opravdu vypadá tak, že tato "platforma Skutečná levice" je sotva něčím více nežli záležitostí jednoho jednotlivce, případně několika jednotlivců.

    Což je vlastně opravdu škoda; podle zveřejněné proklamace by opravdu byla nemalá šance na to že by se mohlo jednat o skutečně autentickou levici. V českém politickém prostoru víceméně jedinou.