Ministerstvo financí připravilo opatrnou regulaci Airbnb. Bohužel mnoho nevyřeší

Jan Gruber

Trh v oblasti takzvaného sdíleného ubytování překotně roste. Regulace však stále chybí. Proto ministerstvo financí připravilo drobnou novelu zákona o místních poplatcích. Chce, aby je ve stejné výši odváděli všichni poskytovatelé ubytování.

Ministerstvo financí předložilo do připomínkového řízení novelu zákona o místních poplatcích. V reakci na rozvoj služeb takzvané sdílené ekonomiky chce upravit pravidla trhu s krátkodobým ubytováním. Ten se totiž v České republice v posledních několika letech mnohonásobně rozrostl. Například v Praze je dnes počet lůžek nabízených platformou Airbnb téměř shodný s tím, který poskytují běžná ubytovací zařízení.

Novela místo stávajících místních poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt zavádí jednotný poplatek z pobytu, jehož předmětem bude jakékoliv krátkodobé ubytování. Ministerstvo financí počítá s tím, že nový poplatek bude moci zavést každé město nebo obec ve výši maximálně jednadvaceti korun za den. Od roku 2021 chce rezort financí přistoupit k jeho zvýšení na padesát korun za den.

„Provozovatelé nabízející ubytování přes Airbnb mají oproti hotelům nebo penzionům tu výhodu, že na rozdíl od nich nemusejí do koncové ceny pobytu promítnout místní poplatky za ubytování. Díky tomu, že se nový poplatek bude vztahovat na poskytnutí placeného ubytování bez ohledu na to, zda je místo ubytování kolaudováno jako ubytovací zařízení či nikoliv, tuto nerovnost odstraňujeme,“ řekla ministryně financí v demisi Alena Schillerová (nestr. za ANO).

Odpovědnost nese pronajímatel, ne Airbnb

Dnes většina měst vybírá pouze poplatky z ubytovací kapacity. Oba poplatky mají zavedená pouze lázeňská města nebo atraktivní turistická místa. Nový poplatek ale budou moci vybírat všechny obce. Jeho plánované zvýšení je pak reakcí na skutečnost, že ani přes četné požadavky obecních zastupitelstev se výše poplatku za posledních sedmadvacet let ani jednou nezměnila.

„Vyslyšeli jsme přání starostů obcí. Krátkodobé ubytovací služby totiž zdaleka nevyužívají jen turisté. A s tím, jak se sdílená ekonomika v ubytovacím sektoru dynamicky rozvíjí, se zvyšují i nároky na obce, které ze svých rozpočtů zajišťují úklid, likvidaci odpadů nebo městskou dopravu. Novela obcím nabízí další možnosti, jak zabezpečit financování veřejných služeb,“ doplnila Schillerová.

Nový poplatek má podle plánu ministerstva financí fungovat jako ty stávající. Poskytoval pobytu — což je prakticky každý, kdo nabízí ubytování za úplatu — bude povinen daný poplatek vybrat a následně jej odvést obecnímu úřadu coby správci. Zákon rovněž pro tyto poskytovatele zavádí novou povinnost, které spočívá ve vedení evidenční knihy se záznamy o všech hostech.

Pirátský návrh regulace sdíleného ubytování

O regulaci platformy Airbnb se hovořilo naposledy zhruba před měsícem v souvislosti s návrhem poslance Jakuba Michálka (Piráti) — coby člena pracovní skupiny pro sdílenou ekonomiku při ministerstvu pro místní rozvoj. „Na soustavné pronájmy se musí vztahovat stejná pravidla jako na podnikání. Nové platformy je třeba donutit k platbě daní a placení místních poplatků za ubytování,“ řekl tehdy Michálek.

Podle jeho názoru by však za odvádění místních poplatků neměl být odpovědný poskytovatel ubytování, ale přímo platforma Airbnb, která by současně měla předávat údaje o pronajímatelích přímo daňové správě. „Je také třeba odlišit přivýdělek od podnikání. Což navrhujeme na základě ročního příjmu převyšujícího třicet tisíc korun,“ doplnil předseda pirátského poslaneckého klubu.

Michálek rovněž upozorňoval na skutečnost, že povinnost platit místní poplatky existuje již dnes, ale nikdo ji aktivně nevymáhá. Současně jsou stávající sazby velice nízké, což ani novela z dílny ministerstva financí ve skutečnosti neřeší. Podle nedávné studie Úřadu vlády pak jen v Praze všechny pokoje a byty pronajímané skrze Airbnb generují výnosy přes dvě miliardy korun ročně. Řádný výběr místních poplatků by tam měl městu již dnes přinášet téměř padesát milionů každý rok, což se ovšem podle Michálka neděje.