Sobotka a neviditelnost autenticity

Jan Adamec

Sociální demokraté by se měli zaobírat nedostatkem autenticity ve svém myšlení, který zosobňuje bývalý premiér Sobotka, myslí si Jan Adamec.

Mezi progresivními sociálními demokraty se vyskytuje touha po jistém návratu k Sobotkovi. Ani autor těchto řádků jí není ušetřen. Protože Sobotka směřuje progresivním sociálně demokratickým směrem, je dobré si na jeho slovech ukázat, kudy cesta nevede.

V rozhovoru pro Aktuálně.cz Bohuslav Sobotka navrhl způsob, jak navrátit sociální demokraty zpátky do hry. Sobotka není analytik, co mluví v číslech a teoriích. Právě proto je z jeho náčrtu zjevné, jak se dívá na věc.

„Když ve vedení bude víc nových lidí, tak i ČSSD může být zajímavější, jako jsou dnes zajímaví Piráti a jiné politické strany, potřebujeme změnou víc zaujmout.“

Tento výrok nejen že implicitně dehonestuje voliče, čehož si zjevně Sobotka není vědom, ale ukazuje, že o příčinách úspěchu Pirátů a potažmo Babiše nemá ponětí. Jakkoliv je příčin mnoho, soustřeďme se zde pouze na ty, které jsou v tomto výroku přítomné.

Piráty považuje politický matador Sobotka za nové tváře snad proto, že mají pro sociální demokraty zdánlivě novou kvalitu. A sice že jsou autentičtí, podobně jako Babiš. Jestliže Sobotka redukuje autenticitu na nové tváře, bylo by překvapivé, kdyby se nepodepsalo na volebním úspěchu.

Autentickým zde chápeme v doslovném významu toho, jehož jednání má původ v něm samém, kdo jedná sobě podobně. Ve smyslu politické reprezentace bude autentickým takový reprezentant, jehož jednání má původ v těch, které reprezentuje.

To, co Piráti navrhují uzákonit pro všechny, si již sami vložili do svých vnitřních předpisů. Chtějí tak jednat sobě podobně, mluví autenticky. Babiš chce řídit stát jako firmu a tvrdě pracovat v parlamentu, což dělá ve firmě od privatizace. Sociální demokraté chtějí posílit práva zaměstnanců, ale s vlastními tajemníky vytírají jak s kusem hadru. Až se jedné tajemnice zastal soud.

Piráti, kteří pravidelně vyjadřují v médiích respekt ke svým voličům, o nich tvrdí, že jsou chytří, mluví s nimi o svých krocích. Voliči jim dávají hlas, protože považují jejich politiku za dobrou. Piráti svou politiku zakládají na rozvaze voličů, jsou vůči nim autentičtí. Obdobně se veřejně chová Babiš. Svou odvozenost od voličů vyjadřuje osobním poděkováním v regionech, své jednání zdůvodňuje tím, že je voliči chtějí, a podtrhává význam jejich názorů, když je chce přesvědčovat.

Oproti tomu Sobotkův výrok postrádá respekt k voličům a klade mezi jeho politiku a voliče mezeru. Voliči jsou v něm povrchní. Není třeba s nimi mluvit, naslouchat jim ani vysvětlovat. Stačí jim nabídnou zajímavé nové tváře. Sobotkova politika je tak fakticky od voličů odtržená, i když je v jejich vlastním zájmu.

Sociální demokraté by se měli zaobírat právě tímto nedostatkem autenticity ve svém myšlení, který Sobotka reprezentuje. Ve straně sice vznikla iniciativa Lepší ČSSD je možná, směřující k překonání tohoto nedostatku především vůči členské základně, ta ale zatím působí jen vlastním příkladem, a to na posun k větší autenticitě straně stačit nebude. Navíc část problému spočívá jen ve veřejných projevech funkcionářů a upravovat je pomocí stranické platformy je jako jít na komára s kanónem. Na to by mělo stačit doporučení reklamní agentury. Ale co dělat, když vedení nerespektuje výsledky vlastních analýz?

    Diskuse
    December 12, 2017 v 11.33
    Autenticita, komunikace a politický program
    Autenticita, věrohodnost, uvěřitelnost sice určitou roli v politice hrají, ale ne dlouhodobě. Vzpomeňme na upřímnost Stanislava Grose. To, co je důležitější, je komunikace s voliči a se spoluobčany a ta se Pirátům i Babišovi zatím daří. Ale aby se jim dařila dlouhodobě, museli by mít politický program a ten tam nevidím. U Pirátů je to transparentnost, digitalizace, mládí, snad liberálně demokratická orientace - ne úplně jasně formulovaná. U Babiše je to intuice, schopnost koupit si známé a často i inteligentní osobnosti a armáda marketingových mágů. Oproti tomu výhoda sociální demokracie je, že politický program má daný názvem a historií, jejím současným problémem je, že ji nereprezentuje nikdo, kdo by byl schopen ten program aktualizovat, přeložit a přitažlivě ukázat voličům a spoluobčanům dnes.