Odpověď na článek Respektu Skutečný nepřítel

Redakce DR

Zveřejňujeme prohlášení redakce DR k článku Respektu Skutečný nepřítel: text našeho konkurenta vytváří scestné konstrukce o našem financování, které nás poškozují.

V týdeníku Respekt vyšel článek Skutečný nepřítel, který se zabývá odchody redaktorů DR v uplynulém roce a klade je do souvislosti se způsobem financování a politickou orientací novin. Text vytváří scestnou konstrukci, podle které vedlejší úvazky některých redaktorů byly metodou, jakou ČSSD financovala noviny. Je to obraz, který nás poškozuje a který není pravdivý. V novinách se vyměnilo v posledním roce pět redaktorů, každý z jiného důvodu. Uznáváme, že leccos se přitom mělo zvládnout lépe, ale rozhodně v tom nevidíme téma veřejného zájmu.

Pokud jde o financování a redakční politiku novin:

 1. Nedělali jsme nic špatného. Po celém světě je normální, že si novináři v nízkorozpočtových médiích našeho typu přivydělávají — a to i konzultacemi v soukromém či veřejném sektoru. Náš bývalý kolega Bican v DR pracoval za podmínek, na nichž jsme se domluvili. Jeho práci na Úřadu vlády nám nepřísluší komentovat, ale považujeme za selhání Respektu, že si neověřil, co a jak tam reálně dělal.
 2. Vedlejší osobní příjmy některých členů redakce nijak nesouvisí se vztahem DR k žádné politické straně či veřejné instituci. Lidé v redakci byli a jsou členy různých stran. Žádný formální či neformální vztah mezi novinami a jakoukoli institucí z veřejné sféry ale nikdy neexistoval, a zejména nevedl k zaměstnání kohokoliv kdekoliv. Vedlejší úvazky má zhruba polovina členů redakce, a bylo to běžné i v minulosti. Není to ale žádný „systém“, jak nám Respekt podsouvá, nýbrž výsledek osobní iniciativy jednotlivých redaktorů či důsledek toho, že mají zájem se profilovat i v jiném než novinářském prostředí. Je také na místě upozornit, že pro DR píší desítky autorů po celou dobu naší existence zdarma.
 3. Nikdy jsme nikomu v redakci nezasahovali do textu z vlivových důvodů. Obsah našich novin je výsledkem čistě našich ideových východisek a novinářských metod práce, na něž se snažíme klást co nejpřísnější nároky. K tomu patří i to, že některé texty nevydáme, některé ideové záměry redaktorů nerealizujeme a nad některými se vede debata o jejich pojetí. To je i případ textu Saši Uhlové o České poště, jediný, o němž Respekt píše. Sama Saša ostatně uznává, že naši redaktoři jsou ve své práci svobodní a že její text nevznikl z jiných důvodů.
 4. Složité financování je důsledkem profilu novin. Financování nekomerčních novinářských projektů, které se staví na stranu slabších a opomíjených a které dle našeho přesvědčení poskytují větší prostor svobody než média komerční, bylo vždy mimořádně obtížné. Myslíme si, že by dnes měla společnost téma financování kvalitních svobodných médií řešit systémově. Než se tak stane, jsme nuceni spoléhat se na granty, sociální a kulturní kapitál vydavatele, ochotu některých redaktorů skládat se na živobytí z více úvazků a především na solidaritu čtenářů. Základem je nikdy nenarušit důvěru v to, že žádný obsah v novinách není „koupený“. V tom smyslu nás text v Respektu ohrožuje přímo existenčně, aniž by ve vztahu k údajnému ovlivňování obsahu přinesl jediný relevantní důkaz. Jsme přesvědčeni o tom, že náš prostor svobody byl, je a zůstává větší než prostor svobody novinářů v jakémkoli českém komerčním médiu. A jsme přesvědčeni, že právě obsah média musí být konečným kritériem pro posuzování jeho kvality a nezávislosti.
 5. Celá událost je pro nás velkým poučením, jakým způsobem lze osobní profesní vazby členů redakce zneužít k poškozování reputace našich novin. Myslíme si sice, že by se osobními vedlejšími příjmy našich redaktorů nikdo nezabýval, nebýt naší investigativní práce věnované Andreji Babišovi, v níž jsme mimo jiné rozkryli, jak své mašinérie využívá k likvidaci nepohodlných protivníků. Není náhoda, že současné výpady proti DR odstartovaly na stránkách Lidových novin. Nemíníme však couvnout. I nadále budeme odkrývat pravou povahu mocenských struktur ohrožujících demokracii. A budeme samozřejmě hledat cesty, jak do budoucna nikomu neposkytnout záminky k podobným útokům, aniž bychom přitom museli snižovat rozsah či kvalitu naší práce. Víme, že dokážeme dělat noviny, kterým se v České republice žádné jiné nepodobají. Vše je ale otázka zdrojů. Proto prosíme uvažte, zda se nepřidáte k našim čtenářům, kteří nás podporují pravidelnými příspěvky do nadačního fondu.

Redakce DR

  Diskuse (3 příspěvky)
  JN
  Jiří Nushart, maloměšťácký usmiřovač
  November 30, 2017 v 23.44
  "Obsah našich novin je výsledkem čistě našich ideových východisek."
  Je to dobře nebo špatně?
  JN
  Jiří Nushart, maloměšťácký usmiřovač
  December 1, 2017 v 19.23
  (Polopropustná) "membrána mezi politikou a novinářskou prací"
  1.) Cílem politiky (z hlediska jejího aktéra) je uplatnit v praxi své ideje, popřípadě prosadit a uspokojit svůj zájem.

  2.) (Ideálním) cílem novinářské práce je kvalitní novinářská práce, tedy poskytnutí podkladů pro to, aby si čtenář sám mohl utvořit svůj vlastní názor.

  Cíle Deníku Referendum odpovídají spíše bodu 1, cílem je často ovlivnění názoru čtenáře podle přání vydavatele, nikoliv poskytnutí podkladů pro utvoření názorů vlastních.


  JN
  Jiří Nushart, maloměšťácký usmiřovač
  December 1, 2017 v 19.48
  Odpověď na prosbu o finanční podporu
  Rád bych podpořil vytvoření prostoru pro mírumilovné střetávání legitimních demokratických názorů s cílem kultivovat diskusi a budovat společenský konsenzus.

  Naopak nechci podpořit jednostranné prosazování skupinových zájmů či idejí - tedy cíle konkrétních politických aktérů.