MPO nesouhlasí se záměrem EU na podporu energetiky v majetku obcí

Petra Dvořáková

Ekologické organizace nesouhlasí s českou pozicí vůči návrhu evropské směrnice o obnovitelných zdrojích energie. Česká republika totiž brání obnovení systémové podpory pro lokální projekty obnovitelných zdrojů energie.

České ministerstvo průmyslu a obchodu na půdě Evropské unie prosazuje zvýhodnění velkých energetických firem na úkor malých projektů obnovitelných zdrojů energie, které jsou ve vlastnictví obcí či družstev. Svědčí o tom připomínky ministerstva k návrhu evropské Směrnice o obnovitelných zdrojích energie.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Zástupci obcí z Koalice pro komunitní zdroje energie, Greenpeace, Hnutí DUHA a Centrum pro dopravu a energetiku proto v otevřeném dopise vyzývají ministra průmyslu Jiřího Havlíčka (ČSSD), aby během následujících jednání o směrnici podpořil návrhy směřující k rozvoji obnovitelných zdrojů ve vlastnictví obcí a občanů. Jak upozorňují v dopise, většina stran zvolených nově do Sněmovny obnovitelné zdroje energie otevřeně podporuje.

„Obnovitelné zdroje ve vlastnictví obcí nebo lokálních komunit mají pro dané místo daleko větší přidanou hodnotu. Využívají místní firmy, vytvářejí pracovní místa, zlevňují energie a zisky jdou do obecní pokladny," upozorňuje Milan Kazda, starosta zatím jediné české energeticky soběstačné obce Kněžice a zároveň představitel Koalice pro komunitní obnovitelné zdroje. Podle ekologů by však za současných podmínek kněžický projekt nevznikl — a schéma podpory pro obecní obnovitelné zdroje je proto nutno obnovit.

Směrnice o obnovitelných zdrojích energie je součástí tzv. Zimního balíčku — sady legislativních opatření, které mají proměnit evropskou energetiku a o jehož klíčových bodech budou členské státy rozhodovat 18. prosince. Deklarovaný cílem balíčku je napomoci Evropě dosáhnout svých závazků z Pařížské klimatické konference.

Evropská unie chce do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů na čtyřicet procent oproti roku 1990. Stejně tak má balíček snížit cenu elektřiny pro domácnosti a zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na výrobě energie do roku 2030 na dvacet sedm procent, přičemž ekologické organizace požadují čtyřicet pět procent.

    Diskuse