Jurečka opět podpořil prodloužení registrace glyfosátu

Petra Dvořáková

Na Twitteru Marian Jurečka zkrácení registrace nebezpečného herbicidu podporuje. Na evropské půdě podporuje prodloužení jeho registrace bez omezení. Evropský parlament požaduje zákaz používání glyfosátu do roku 2022.

Členské státy Evropské unie se 25. října na osudu glyfosátu v Evropské unii neshodly a v jednání budou pokračovat. Glyfosát je nejpoužívanějším herbicidem a má negativní dopady na lidské zdraví i přírodu. Ve hře je zkrácená doba registrace glyfosátu — tedy tří až pětiletá lhůta k jeho opuštění. Evropský parlament žádá zákaz užívání glyfosátu do roku 2022. Zatímco europoslanec Pavel Poc (ČSSD) parlamentní zákaz inicioval, ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) prodloužení registrace jménem České republiky znovu podpořil.

Proti prodloužení registrace se vyjádřili zástupci deseti států, například Belgie, Francie, Rakouska nebo Švédska. Česká republika, v zastoupení Jurečky, desetileté prodloužení podpořila, a to s dalšími patnácti státy. „U glyfosátu podporuji zkrácení doby registrace a zúžení jeho použití. Ukončit jej nyní by byl velký problém, nemáme bezpečnější náhradu,“ tweetoval přitom v květnu Jurečka.

„Zatímco u nás Jurečka tvrdí, že chce zúžit používání glyfosátu a zkrátit dobu jeho registrace, v Evropské unii zatím pokaždé hlasoval pro nejdelší navrhovanou dobu registrace bez dalších omezení. Proti glyfosátu je čím dál více zemí i široká veřejnost. Zároveň jsou dobře zmapovány alternativy glyfosátu v zemědělství i v údržbě veřejných prostranství. Na povrch vyplouvají nekalé praktiky výrobců glyfosátu a jejich ovlivňování ‚nezávislých‘ studií. Ministr Marian Jurečka by to měl zohlednit stejně jako své sliby,“ komentuje chování ministra Klára Kyralová, expertka Hnutí DUHA na potraviny a zemědělství.

Evropský parlament požaduje zákaz glyfosátu do roku 2022. Kromě toho chce okamžitý zákaz jeho použití na dosoušení plodin před sklizní, pro neprofesionální používání a pro využívání v parcích, na hřištích, veřejných zahradách a v jejich blízkém okolí. Návrh předložil český europoslanec Pavel Poc a získal podporu většiny poslanců. Stanovisko parlamentu není rozhodující, má ale doporučující charakter.

Nebezpečnost popírají studie. Studie chemického průmyslu

Glyfosát je aktivní složkou širokospektrálních herbicidů, které se používají na likvidaci plevelů v zemědělství i na veřejných prostranstvích nebo na dosoušení obilovin či řepky. V roce 2015 u nás tvořil třicet dva procent všech použitých herbicidů a desikantů.

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny přitom na základě nezávislých studií řadí glyfosát mezi pravděpodobné lidské karcinogeny. Evropský úřad pro bezpečnost potravin a Evropská agentura pro chemické látky sice z tohoto hlediska vyhodnotily glyfosát jako bezpečný, své posouzení ale zakládají i na nezveřejněných studiích poskytnutých chemickým průmyslem a čelí proto kritice za netransparentnost a střet zájmů. Evropský úřad pro bezpečnost potravin dokonce ve svém hodnocení zkopíroval celé pasáže z hodnocení předloženého výrobci glyfosátů. Manipulace se studiemi o dopadu glyfosátu na lidské zdraví prokazují i dokumenty odhalené v soudním jednání s výrobcem herbicidu Monsanto.

Glyfosát je jedovatý i pro vodní organismy a poškozuje ornou půdu. Panuje podezření, že způsobuje syndrom zhroucení včelstev, kdy dochází k náhlému vymírání zdánlivě zdravého včelstva. Nadužívání glyfosátu v konečném důsledku zvyšuje odolnost rostlin a způsobuje tak šíření odolných plevelů.

Šetrné alternativy ke glyfosátu existují. Jiné prostředky než pesticidy využívá takzvané integrované zemědělství. Ekologické zemědělství glyfosát a další syntetické pesticidy nevyužívá vůbec. Nejnovější vědecké studie ukazují, že použití glyfosátu lze nahradit vhodným způsobem orby nebo střídáním plodin. Dosoušení glyfosátem nebo nahrazování podmítky a orby aplikací glyfosátu je pak zcela zbytečné. Na veřejných prostranstvích lze plevel odstraňovat mechanicky nebo speciálními zařízením s horkou vodou, párou nebo horkým vzduchem. Tyto metody používá místo glyfosátu mnoho evropských i českých měst jako Brno, Mělník nebo Jeseník.

    advertisment