Více než polovina Čechů má v těle toxický herbicid

Vratislav Dostál

Šest z deseti testovaných obyvatel České republiky mělo v moči toxický herbicid glyfosát, známý pod obchodní značkou Roundup. Ekologové a lékaři proto požadují nadužívání nebezpečného glyfosátu snížit.

Šest z deseti testovaných obyvatel České republiky mělo v moči toxický herbicid glyfosát, známý pod obchodní značkou Roundup. Prokázaly to laboratorní analýzy, které pro národní kanceláře ekologické organizace Přátelé Země zpracovala renomovaná německá instituce. České výsledky, které zajišťovalo Hnutí DUHA, jsou přitom horší než evropský průměr. Při testování v osmnácti evropských zemích obsahovala tuto chemikálii moč 45 % dobrovolníků.

Lékaři zjistili, že glyfosát v nižších dávkách je toxický pro lidské buněčné kultury, včetně embryonálních a placentálních buněk. Rovněž je genotoxický, zvyšuje pravděpodobnost genetických mutací a rizika rakoviny. Glyfosát také může narušovat účinek lidských hormonů a tím průběh těhotenství. „Průzkum uskutečněný Přáteli Země indikuje, že vystavení běžné populace, která ve svém životě nepoužívá pesticidy, je širší, než se předpokládalo,“ komentoval výstupy testů Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí.

Rostoucí spotřeba glyfosátu společně s rostoucím množstvím studií o možných negativních vlivech na lidský organismus by pro nás dle jeho mínění měly být varováním. „Vzhledem k možným účinkům glyfosátu jako tzv. endokrinního disruptoru by měly být opatrné hlavně ženy těhotné nebo plánující rodinu. Ukazuje se totiž, že nejcitlivější k účinkům látek narušujícím hormonální systém je lidský plod,“ upozorňuje Šuta.

„Většina lidí se určitě po zjištění, že se v jejich těle vyskytuje herbicid na hubení plevele, upřímně zhrozí. Testovali jsme lidi žijící ve městech v osmnácti zemích a našli stopy této látky v každé z nich. Tyto výsledky naznačují, že jsme ve svém každodenním životě vystaveni glyfosátu, ale nevíme ani odkud přichází, ani jak je rozšířený v životním prostředí nebo co to dělá s naším zdravím,” dodala Magdalena Klimovičová z Centra pro životní prostředí a zdraví.

„Naše testování upozorňuje na vážné nedostatky kontroly ze strany veřejných orgánů po celé Evropě a ukazuje, že tento herbicid je široce nadužíván. Vládní instituce musí okamžitě zahájit monitorování a přijmout opatření k jeho menšímu používání. Ta zahrnují i zákaz těch geneticky modifikovaných plodin, které by navýšily spotřebu glyfosátu,“ vysvětlila Klimovičová.

Podle Vojtěcha Koteckého z Hnutí DUHA se v České republice glyfosát naprosto zbytečně nadužívá k účelům, kde by vůbec nebyl potřeba. Výsledky testů to podle něj stvrzují. „Stát musí tuto situaci řešit. Měl by pomáhat zemědělcům i ostatním uživatelům zavést metody a najít alternativy, které sníží nadměrné plýtvání chemikáliemi. Měl by například úplně vyloučit perverzní používání herbicidů k dosoušení plodin nebo více a lépe podporovat ekologické zemědělství či takzvanou integrovanou ochranu, kde je mnohem méně postřiků,“ upozornil Kotecký.

Studie potvrzují, že glyfosát škodí životu v krajině, snižuje její biologickou rozmanitost. Ubývá např. květin kolem polí a s nimi také mizí hmyz a ptáci. Vyplavuje se z půdy do vodních toků i podzemních vod a kontaminuje pitnou vodu. Rovněž negativně ovlivňuje složení orné půdy, což vede k většímu používání dusíkatých hnojiv.

Centrum pro životní prostředí a zdraví společně s Hnutím DUHA proto varují před používáním zbytečně velkých dávek glyfosátu v českém zemědělství, na údržbu parků a veřejných prostranství ve městech či železnic. Roundup se totiž aplikuje ve velkém množství na místech, kde by šlo postřiky vyloučit či alespoň jeho dávky snížit. Glyfosát se používá nejen k hubení plevelů, ale také například k dosoušení řepky, kukuřice, slunečnice a dalších zemědělských plodin před sklizní.

Jedná se o první testování přítomnosti glyfosátu v lidských tělech napříč Evropou. Všichni zkoumaní dobrovolníci žijí ve městech a žádný z nich v době před testováním nepoužíval glyfosátové výrobky.

Glyfosát patří mezi světově nejpoužívanější pesticidy. Největším producentem glyfosátových herbicidů je společnost Monsanto. Používáním geneticky modifikovaných plodin (jejichž největším výrobcem je opět Monsanto) rezistentních vůči glyfosátu stoupla v USA dramaticky spotřeba těchto herbicidů a objevují se tzv. superplevele, které jsou odolné vůči tomuto postřiku.

V České republice bylo v roce 2011 podle oficiální statistiky spotřebováno více než 962 tun glyfosátu — tedy zhruba šestina celkové spotřeby pesticidů u nás. Glyfosát tak byl vůbec nejpoužívanějším pesticidem v České republice, přičemž polovina celkové spotřeby připadala na obiloviny a necelá třetina na olejniny.

Množství glyfosátu, která byla v moči českých dobrovolníků nalezena, nepřekračují současná oficiální hygienická doporučení. Podle nezávislé vědecké studie z roku 2012 je však bezpečná denní dávka dvanáctkrát nižší, než je oficiálně tolerovaná. Dokonce i někteří z výrobců pesticidů uvádějí jako bezpečné dvakrát až šestkrát nižší množství, než jaké dovoluje legislativa.