Volby 2017: Levice slibuje progresivní zdanění, pravice nižší odvody

Jan Gruber

Pravice hovoří o snižování daní i daňového zatížení práce. Levice naopak prosazuje daňovou progresi a sektorové daně. A Piráti chtějí zlegalizovat a zdanit konopí. Postoje stran k daňové politice shrnuje dnešní díl předvolebního seriálu.

Daně jako téma rozdělují strany přehledně na levici a pravici. Stejně jako v minulosti i dnes platí, že levice hodlá v případě volebního úspěchu zavést progresivní zdanění právnických a fyzických osob a sektorové daně. Pravice naopak věrna svým ideologickým východiskům hovoří o nutnosti snižovat daně a odvody na sociální a zdravotní pojištění. Strana zelených nad rámec obvyklých předvolebních slibů v dané oblasti říká, že je třeba prohlubovat ekologické daně, které zohlední negativní dopady některých typů výroby a podnikání. A Piráti chtějí zlegalizovat konopí a zdanit jeho prodej.

„Z hospodářského růstu naší země mají prospěch hlavně velké firmy a vlastníci velkých majetků,“ uvádí v programu sociální demokracie. Naprostou většinu veřejných služeb dnes ze svých daní naopak financují běžní zaměstnanci. Proto ČSSD slibuje zásadní změnu daňového systému. Hlavní podíl zdanění chce ČSSD přesunout z pracujících, malých a středních podnikatelů na velké firmy. Sociální demokracie chce zavést progresivní zdanění právnických osob a bankovních aktiv nebo daň z prodeje podílu firem či akcií. Strana současně počítá se snížením DPH na základní potraviny na deset procent.

„Zavedeme progresivní zdanění příjmů fyzických osob a tím snížíme daně a zvýšíme příjem osmadevadesáti procentům zaměstnanců,“ slibuje ČSSD s tím, že díky této změně dojde ke zvýšení reálných příjmů zaměstnanců v průměru o osm set až dvanáct set korun. Sociální demokracie se dále zavazuje zrušit superhrubou mzdu a obnovit společné zdanění manželů. Její volební program rovněž hovoří o boji s daňovými ráji a prosazování jednotného systému zdanění velkých firem na půdě Evropské unie. V neposlední řadě strana konstatuje, že snižování daní nesmí vést ke snižování kvality veřejných služeb, důchodů nebo zadlužování státu.

Politické hnutí ANO ve svém programu píše, že nehodlá zvyšovat daně, ale naopak je snižovat. „U nízko a středně příjmových skupin daně snížíme a u vysokopříjmových skupin daně stabilizujeme a dále nebudeme navyšovat,“ uvádí strana. Počítá se snížením sazby daně na deset procent v oblasti pohostinství a stravování, vodného a stočného a rovněž u točeného piva. Strana s Andrejem Babišem v čele rovněž hodlá snížit sociální pojištění hrazené zaměstnavateli o dvě až pět procent a zrušit superhrubou mzdu.

„Rozpočet prosadíme dlouhodobě vyrovnaný s důrazem na investice. Státní dluh ve vztahu k HDP bude dlouhodobě stabilní,“ píše politické hnutí ANO, která dále slibuje revizi stávajícího systému daňových výjimek a zavedení zaměstnaneckého výdajového paušálu skrze slevy na pojistném ve výši pět set korun měsíčně. Strana rovněž počítá s revizí elektronické evidence tržeb, ze které hodlá vyjmout on-line platby, školní bufety, veřejně prospěšné poplatníky a fyzické osoby s paušální daní o obratem do půl milionu korun ročně. Stranický program ANO na rozdíl do ČSSD nehovoří o problematice daňových úniků a daňových rájů.

ODS i TOP 09 chce snižovat odvody na sociální pojištění

Komunisté slibují, že nepřipustí zvyšování nepřímých daní a budou usilovat o postupný návrat k sazbám DPH ve výši pěti a devatenácti procent. Rovněž chtějí otevřít jednání na půdě Evropské unie o zavedení nulové sazby DPH na léky a znovu zařadit kulturu do snížené sazby daně. KSČM ve svém programu hovoří o progresivní dani z příjmu fyzických osob ve třech pásmech — devatenácti, pětadvaceti a dvaatřiceti procent. Slibuje rovněž progresivní zdanění právnických osob ve výši pětadvaceti procent pro zisky nad deset milionů korun. Chce zavést takzvané milionářské daně na luxusní zboží a obnovit slevu na daních pro pracující důchodce.

„Prosadíme odmítnutí zavedení sektorové daně v jakémkoliv ekonomickém odvětví a odmítnutí jakékoliv formy progresivního zdanění pro fyzické nebo právnické osoby,“ uvádí v programu ODS. Strana naopak slibuje prosazení společného zdanění manželů nebo slevy na pracujícího manžela či manželku ve výši dvanácti tisíc korun v případě péče o nezaopatřené dítě. Hovoří o snížení obou sazeb DPH na deset a devatenáct procent a ve shodě s politickým hnutím ANO prosazuje nižší povinné odvody do solidárních systémů ze strany zaměstnavatelů o dvě procenta s cílem snížit vedlejší náklady práce. Občanští demokraté dále chtějí zrušit silniční daň pro osobní auta, daň z nabytí nemovitosti, elektronickou evidenci tržeb a výdajové paušály pro živnostníky.

Volební program TOP 09 říká, že zásadní stranickou prioritou je snížení odvodů z práce. „Během volebního období snížíme postupně odvody na sociální pojištění celkem o 8 %, přičemž větší část této úlevy se bude týkat odvodů zaměstnance,“ uvádí TOP 09. Slibuje dvě sazby DPH ve výši dvaceti a deseti procent a jednotnou daň z příjmu právnických a fyzických osob ve výši devatenácti procent. Strana se zavazuje v dobách ekonomického růstu hospodařit s vyrovnaným rozpočtem nebo ke zrušení elektronické evidence tržeb, protože „v podnikatelském prostředí způsobuje mnohem více problémů a škod než užitku“. V neposlední řadě TOP 09 slibuje znovu uzákonit jednotné inkasní místo, které Sobotkova vlády krátce po svém nástupu zrušila.

Na rozdíl od většiny ostatních stran neplánují měnit sazby jednotlivých daní lidovci. Strana v programu píše, že podpoří koordinaci daňových základů na úrovni Evropské unie s cílem předcházení daňovým únikům. Ve shodě s politickým hnutím ANO hodlá KDU-ČSL přistoupit k revizi elektronické evidence tržeb s tím, že by se neměla týkat malých podnikatelů a neziskových organizací. Strana dále hodlá podporovat „pracující rodiče“ daňovým zvýhodněním „Budeme usilovat o to, aby část plateb a odvodů státu, zejména daně a sociální pojištění, bylo možné hradit a administrovat pouze s jedním orgánem státní správy,“ uvádějí lidovci. V neposlední řadě pak slibují podporu pracujícím rodičům prostřednictvím daňového zvýhodnění.

Kdo znečišťuje, ať platí, říkají Zelení

Starostové a nezávislí říkají, že nechystají žádnou daňovou revoluci a chtějí ponechat sazby daní prakticky beze změny. Ve shodě s ostatními pravicovými stranami i STAN slibuje snižování výše odvodů na sociální a zdravotní pojištění, nicméně jej podmiňuje uskutečněním blíže nespecifikované sociální a zdravotní reformy. V boji proti odlivu dividend ze země Starostové navrhují zavést sníženou či nulovou daň na tu část zisku, kterou firmy reinvestují na českém území či využijí pro zvýšení mezd. V programu STAN se dále píše o revizi elektronické evidenci tržeb nebo zřízení jednotného inkasního místa. V neposlední řadě se pak Starostové vymezují proti snahám o zavedení sektorových daní.

„Zjednodušíme daňový systém a snížíme zdanění práce. Zlepšíme výběr daní zejména u subjektů, které z Česka vyvádějí stovky miliard v nezdaněných ziscích,“ stojí v programu Pirátské strany. Ta chce zavést jednotnou sazbu celkového zdanění práce pro všechny příjmové skupiny. Slibují rovněž prosazení jednotného inkasního místa nebo sektorové daně v oblasti bankovnictví, telekomunikací a vodárenství. Obdobně jako Starostové hodlají zvyšovat motivaci firem, aby větší část zisku investovaly v České republice. Ve shodě s ČSSD chtějí na půdě Evropské unie prosadit jednotný daňový základ. V neposlední řadě pak pirátský program hovoří o zlegalizování konopí a zdanění jeho prodeje.

Zelení ve svém programu píší, že „daně by měly rozlišovat mezi prospěšnou a zdraví či přírodě škodlivou produkci“. Proto chtějí prohlubovat ekologické daně a daňovou progresi na principu „kdo znečišťuje, ať platí“. Hovoří o nerovnostech ve zdanění osob samostatně výdělečně činných a zaměstnanců, snižování daňových výjimek nebo o progresivním zdanění nemovitostí, které nejsou využívány k vlastnímu bydlení nebo podnikání. Strana se rovněž hlásí k boji proti daňovým rájům a harmonizaci daňových základů na úrovni evropské sedmadvacítky. Zelení také slibují prosazení daňových asignací, skrze které by lidé mohli věnovat několik procent svých daní neziskovému sektoru s cílem posílení občanské společnosti.