Praha: vznikla nová platforma pro dialog stavitelů s veřejností

Petra Dvořáková

Pražské Centrum architektury a městského plánování, které otevřelo 21. září, se chce stát místem dialogu o budoucnosti Prahy. Investoři získají prostor včas veřejnosti projekty představit, a naopak si vyslechnout požadavky ostatních.

„Věcná debata o stavění v Praze chybí. Tohle místo by mělo představovat neutrální půdu, kde budou moct investoři představit své projekty, a to i v kontextu dopadů na okolí,“ otevřel Centrum architektury a městského plánování Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Nová veřejná instituce má ambice stát se místem otevřeného dialogu o budoucnosti Prahy, a to mezi občany, občanskými organizacemi, studenty, architekty i developery.

„Nechceme, aby tady jeden člověk stál a přednášel a druhý pouze seděl a poslouchal, ale aby zde probíhala rovnocenná diskuse,“ doplnil spoluautor konceptu a propagátor architektury Adam Gebrian. Vůbec prvním projektem centra je výstava Praha zítra?, která veřejnosti představuje více než šedesát soukromých i veřejných projektů v různé fázi realizace. Role kurátora se chopil právě Gebrian.

Podobná výstava shromažďující vizualizaci projektů, jejich stav, umístění i informace o investorech by měla podle organizátorů proběhnout ideálně znovu za rok. V té době už by se měla zároveň nacházet i na internetu, prostřednictvím veřejné databáze. „Něco podobného jsem viděl před dvanácti lety v Paříži a zdálo se mi to naprosto samozřejmé. Když se chci třeba někam přestěhovat, měl bych mít možnost zjistit, jak se bude místo vyvíjet,“ vysvětloval Gebrian.

„Chceme, aby investoři pochopili, že je pro ně dobré, aby se v databázi objevili, a sami se nám ozvali.“ Za zásadní označil informování o fázi projektu - dnes se o některých stavbách diskutuje, jako by měly stát zítra a jejich vizualizace byla finální podobou výsledného projektu, přestože se jedná teprve o studii. Aktualizovaná databáze by se tak mohla stát odrazem skutečné situace v hlavním městě.

Centrum zřizuje Institut rozvoje a plánování, takže má od počátku přístup k nejdůležitějším městským projektům. Jak ale upozornil ředitel Institutu Boháč, Praha má dvaadvacet různých stavebních úřadů, z nichž každý funguje jinak, takže sesbírat všechny podstatné informace není jednoduché — i proto předpokládají spuštění databáze teprve za rok.

Současná výstava se zaměřuje na brownfieldy, tedy opuštěná, nyní nevyužívaná — a na využití čekající — místa zatížená dřívější industriální aktivitou. V současnosti v Praze zabírají téměř patnáct set hektarů a na největší z nich by se Václavské náměstí vešlo padesátkrát.

Stejně tak expozice zahrnuje hojně diskutované developerské projekty, mezi nimi plán administrativního multifunkčního komplexu, který má nahradit architekty ceněný brutalistický Transgas, jemuž hrozí demolice. Součástí expozice je i plánovaná revitalizace Malostranského náměstí, téměř dokončená rekonstrukce hlavního nádraží nebo plánované rozšíření hostivařského hřbitova.

Náměstkyně Kolínská: Prezentovat projekt bude znamenat závazek

Centrum se nachází nedaleko Karlova náměstí ve Vyšehradské ulici v prosklené modernistické budově od architekta Karla Pragera a otevřené bude šest dní v týdnu. Prostor o velikosti tři sta metrů čtverečních disponuje odbornou knihovnou, studovnou, venkovní terasou, amfiteátrem vhodným pro přednášky i promítacím sálem s plátnem o šíři pětadvaceti metrů, které umožňuje ukázat budoucí podobu místa v detailním měřítku.

Program nechtějí sestavovat pouze organizátoři, prostor k uspořádání diskuse či prezentace by měly dostat i vysoké školy, zástupci občanské společnosti či právě investoři. V nejbližších dnech se bude konat několik promítání, diskuse o městském rozvoji v Londýně nebo o problematice prázdných domů. V budoucnu by zde mohly být prezentovány také architektonické soutěže.

„Vnímáme touhu po diskusi, ale ještě nevíme, jak budou lidé reagovat — budou chtít spíš získat konkrétní informace o jednotlivých projektech, anebo budou mít chuť diskutovat o urbanismu a architektuře obecně? Pochopí investoři, že jde o cennou příležitost získat reflexi? Necháváme to otevřené. Můžeme dělat informacemi nabité výstavy, ale i edukativní programy pro školy nebo třeba setkání s investory,“ dodal Boháč.

„Místo zřizujeme mimo jiné proto, aby se investoři a veřejnost setkali včas a včas si vyjasnili své požadavky i očekávání. V současnosti se totiž projekty mnohdy prezentují až ve chvíli, když už do nich byly investovány prostředky, a aktérům se od nich nechce ustupovat. Město, které centrum zaštiťuje, dohlédne na to, aby ho developeři nevyužívali pouze ke své propagaci. Prezentovat svůj projekt v centru bude znamenat informační závazek,“ okomentovala záměr, s nímž centrum vzniká, pro Deník Referendum náměstkyně primátorky Petra Kolínská (Strana zelených).