Vláda schválila plán, jak čelit suchu

Jan Gruber

Česká republika je v posledních letech ohrožována suchem a nedostatkem vody. Ministerstvo životního prostředí nyní přichází s návrhy, jak dopadu klimatických změn čelit. Počítá i s výstavou nových vodních nádrží.

Vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) na pondělním jednání schválila Koncepci ochrany před následky sucha pro území České republiky. „Stát v minulosti udělal mnoho chyb, protože řešil pouze povodně, ale na dlouhodobé sucho se vůbec nepřipravoval. Sto let se tady odváděla voda z krajiny, teď se snažíme všemi možnými prostředky tu vodu v krajině udržet,“ řekl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Koncepce vznikla na základě koaliční smlouvy a programového prohlášení vlády, kam ochranu před suchem navrhla jako téma před čtyřmi lety sociální demokracie. Podle koncepce je dnes na území do šesti set metrů nad mořem v České republice v létě o deset až patnáct suchých dní více než před několika lety. Pokles zásoby vody v půdě mezi dubnem a červencem je podle ministerstva životního prostředí tím významnější, že jde o měsíce, kdy dozrávají zemědělské plodiny.

Výrazným způsobem se rovněž snížila schopnost zemědělské půdy zadržovat vodu. Podle dostupných analýz je přibližně o čtyřicet procent nižší, než by odpovídalo stavu půdy před rokem 1950 — tedy době, kdy půda ještě nebyla systematicky odvodňována a zcelována.

Kvůli suchu také klesají zásoby podzemní vody. Jejich nedostatkem je v současnosti ohrožena až pětina českého území. „Do oblastí rizikových z hlediska nedostatku povrchových vod pak spadají tři procenta plochy území České republiky, do oblastí potenciálně rizikových pak osmnáct procent plochy území,“ uvádí ministerstvo životního prostředí.

Ve hře je i výstavba nových nádrží

Ministerstvo životního prostředí proto navrhuje přijmout několik konkrétních opatření. Jedním z nich je novela zákona o vodách, která by měla sblížit ceny za odběr povrchové vody a poplatků za odběry podzemní vody nebo zvýšit poplatky za vypouštěnou odpadní vodu.

Zvýšení cen podzemní vody ministerstvo navrhovalo již loni. Proti se však postavila sociální demokracie a Svaz měst a obcí. „Boj se suchem nesmí být záminka pro bezdůvodné plošné zvyšování nákladů domácností, které odebírají vodu z veřejných vodovodních sítí a nemohou ovlivnit, zda je v důsledku místních podmínek získávána více z povrchových či podzemních zdrojů,“ řekl tehdy předseda vlády.

Jako jednu z krajních možností, jak čelit suchu, materiál uvádí i výstavbu víceúčelových vodních nádrží. Jedná se však o technicky, ekonomicky a časově náročné stavby s negativním dopadem na životní prostředí. „Pokud dopady změny klimatu nebudou řešitelné jinými prostředky pro jejich neproveditelnost nebo neúměrné náklady, mohou být vodní nádrže jediným možným řešením,“ uvádí Koncepce. Mezi další navrhovaná opatření patří obnova a výstavba závlahových nádrží nebo zvyšování ochrany půdy před účinky eroze.

Jak již před časem řekl šéfporadce předsedy vlády Vladimír Špidla (ČSSD), jsou opatření proti suchu také příležitostí k růstu zaměstnanosti v regionech a k jejich ekonomickému rozvoji. Předpokladem úspěšného zvládnutí dnešních problémů je totiž řada drobných staveb a úprav v krajině v jednotlivých obcích. „Padne-li rozhodnutí vrátit vodě možnost k přirozenému průchodu krajinou, přinese to řadu pracovních míst přímo v obcích,“ dodával Špidla.