V boji se suchem prý pomohou nové přehrady. Plány státu kritizují zelení

Vratislav Dostál

Na boj se suchem má resort zemědělství vyčleněno pro příštích šest let celkem 28 miliard korun. Mimo jiné plánuje vznik šesti přehrad. Podle zelených bychom ale za cenu jedné přehrady mohli vybudovat tisíce jednohektarových vodních nádrží.

Jedním z nejdůležitějších kroků napomáhajícím v krajině snižovat dopady povodní i sucha jsou komplexní pozemkové úpravy. Alespoň to tvrdí ministerstvo zemědělství s tím, že se chce v boji se suchem zaměřit na oblasti ohrožených vodní erozí a nezalesněných oblastí s vysokým rizikem rychlého odtoku vody.

Celkově má stát pro příštích šest let připraveno na boj se suchem celkem 28 miliard korun. Mimo jiné má vzniknout šest vodních nádrží, čtyři z nich v Pěčíně v Královéhradeckém kraji, ve Vlachovicích ve Zlínském kraji a Senomatech a Šanově ve středních Čechách. V pondělí to na tiskové konferenci uvedl ministr zemědělství Marian Jurečka z KDU-ČSL.

Záměr ministerstva kritizují zelení. Problémem vodních děl je podle nich kromě zničení biotopů také v plýtvání financemi. „Za cenu jedné přehrady bychom mohli vybudovat tisíce jednohektarových vodních nádrží. Navíc menší nádrže mohou být rozmístěny po celém území krajů,“ vysvětluje krajinář a ekolog Vilém Jurek ze Strany zelených.

V současnosti mají podle jeho slov přehrady tři zásadní nevýhody: jsou drahé, řeší jen malou část krajiny a jejich realizace, včetně příprav a stavby, je časově náročná. „Proto by mělo ministerstvo zemědělství přehodnotit svůj plán a zamyslet se nad tím, zda neinvestovat do menších opatření. K vybudování malé vodní nádrže stačí tři roky,” dodává Vilém Jurek.

Resort pod vedením Mariana Jurečky nicméně nyní spustil příjem žádostí v novém dotačním titulu na obnovu a výstavbu rybníků, v němž je připraveno 1,25 miliardy korun. Příští rok odstartuje i nový program na budování závlahových systémů.

„V posledních dvou letech jsme toho pro zlepšení hydrologické situace udělali opravdu hodně. V budoucnu můžeme předpokládat ještě extrémnější výkyvy počasí, než bylo například loňské sucho, a je třeba se na to dobře připravit. Proto se snažíme investovat hlavně do přirozeného zadržení vody v krajině, které je nejlepším způsobem ochrany před suchem i povodněmi,“ vysvětluje ministr zemědělství.

Od roku 2014 jeho resort dokončil již čtyři stovky komplexních pozemkových úprav a přes 500 jich rozpracoval. „Mimo jiné jsme realizovali například protierozní opatření o celkové ploše přesahující 700 hektarů nebo ekologická opatření na více než dvojnásobné ploše,“ uvedl ministr Jurečka.

Prostřednictvím Státního pozemkového úřadu se do pozemkových úprav ze státního rozpočtu a Programu rozvoje venkova investovalo za roky 2014 a 2015 celkem zhruba 3,5 miliardy korun. Dalších 3,5 miliardy korun je na pozemkové úpravy alokováno na období 2014-2020.

  Diskuse
  Přehrady dokážou v případě potřeby poskytnout i větší objemy vody a přes oprávněnou kritiku jsou v uvedeném množství a rozsahu zřejmě odůvodnitelné.

  Nicméně je samozřejmě velmi důležité, aby se celá akce nesmrskla jen na ně -- budování menších vodních ploch (rybníky, zdrže) rozumně rozmístěných v krajině je neméně důležité.

  A samozřejmě protierozní opatření - ty je také mutné podpořit

  Za sebe bych dodal i prozkoumání možností místně, kde je to možné a vhodné, uvolnit betonem až příliš svázaná koryta řek.

  Celkově -- i když nechci chválit den před večerem -- mám z toho dobrý pocit. Takový ten pocit, že politici a úředníci přece jen nejsou úplně k ničemu, ale pracují v prospěch společnosti.