Jurečka vládě předloží strategii státu pro boj se suchem

Vratislav Dostál

Ministr zemědělství předkládá vládě strategii, kterou stát pomůže zajistit dostatek vody při předpokládané změně klimatu. Podle dosavadních klimatických modelů totiž můžeme v budoucnu s velkou pravděpodobností očekávat růst teplot vzduchu.

Ministr zemědělství Marian Jurečka společně s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem předkládají vládě dokument, který popisuje opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Podle tiskového mluvčího ministerstva zemědělství Hynka Jordána je cílem dokumentu zpracování dlouhodobé strategie, kterou stát pomůže zajistit dostatek vody při předpokládané změně klimatu. Materiál vládě předkládá ministr zemědělství a první místopředseda lidovců Marian Jurečka.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Strategie obsahuje náměty z jednání meziresortní komise, v níž pracují experti z většiny ministerstev, zástupci profesních sdružení, výzkumných institucí či samosprávy. „Navrhujeme vládě, aby se jednotlivá ministerstva a další instituce zaměřily hlavně na aktivity, které umožní zadržování vody v krajině a na výstavbu vodních nádrží,“ uvedl ministr Marian Jurečka.

K dalším doporučením podle něj patří rekonstrukce a uplatnění efektivních závlahových systémů, udržitelné hospodaření s půdou, využívání odpadních a srážkových vod, posílení zadržování vody v krajině, návrhy na obnovu a výstavbu rybníků a nádrží, zajištění předpovědních a výstražných systémů nebo zavedení úsporných technologií při stavbách.

„Konkrétně zemědělci mohou ovlivnit udržení vody v krajině tím, že budou využívat pracovní technologie, které zabrání zbytečnému vysychání půdy,“ vysvětlil Marian Jurečka. Ministerstvo zemědělství plánuje v příštím roce prověřit možnosti rekonstrukcí vodních nádrží, odstranění sedimentů pro zvětšení zásobního prostoru a zkontrolovat funkčnost vodovodních a kanalizačních soustav, aby navrhlo nejvhodnější způsoby distribuce pitné vody.

Dalším opatřením má být vytipování zemědělských a lesních lokalit, které jsou nejvíce ohroženy suchem. Právě tam by měla směřovat podpora na zajištění nových vodních zdrojů pro využití na závlahy nebo na obnovu suchem poškozených porostů.

Cílem předkládaného materiálu je zpracování ucelené dlouhodobé koncepce k zabezpečení ochrany České republiky před škodlivými následky sucha, které se může nepředvídatelně vyskytnout. „Podle dosavadních klimatických modelů můžeme v budoucnu s velkou pravděpodobností očekávat růst teplot vzduchu a s tím souvisejícího zvýšení odparu vody a také prodloužení období sucha,“ řekl Marian Jurečka.

Souběžně ministerstvo připravuje podpory a další opatření pro zemědělce, kterými lze následky sucha z hlediska ekonomických dopadů omezit. Začátkem roku 2014 byl notifikován Rámcový dotační program pro poskytování státní podpory řešení rizik a krizí v zemědělství, který umožňuje okamžitou kompenzaci finančních ztrát při příštích živelných katastrofách.

    Diskuse