Američtí starostové vzkazují: klimatické závazky splníme i navzdory Trumpovi

Josef Patočka

V Bruselu probíhá první sjezd Globálního paktu starostů pro klima a energetiku a hlavní zpráva z jeho dosavadního jednání zní: když nebude emise snižovat Trump, uděláme to my.

Klimatické závazky splníme, ať bude politika vlády USA jakákoliv. A pokud opustí Trumpova administrativa politiku tlumení klimatických změn úplně, k čemuž otevřel prezident USA nedávno cestu, zabereme na místní úrovni o to více. Do těch dvou vět lze přibližně shrnout společný slib téměř osmi tisíc starostů měst z celého světa, kteří se účastní prvního sjezdu takzvaného Globálního paktu starostů pro klima a energetiku probýhajícího nyní v Bruselu.

Představitelé měst ze Spojených států, Evropy i jiných částí světa se konkrétně dohodli, že udělají vše pro to, aby se podařilo globálně snižovat emise tak, jak by to odpovídalo Obamových klimatickým cílům, Trumpem opuštěným. Za tím účelem chtějí vytvořit standardizované metriky pro hodnocení pokroků ve snižování emisí a platformy pro sdílení nápadů a postupů v oblastech nízkouhlíkové dopravy či bydlení.

Kasim Reed, starosta amerického velkoměsta Atlanty, se vydal podle svých slov na sjezd, aby dal jasně najevo, že americká města a jednotlivé státy jsou připraveny Obamovy klimatické plány uskutečnit, ať už s tím bude současný prezident souhlasit, či ne.

„Díky paktu starostů vzniká na globální úrovni taková míra odhodlání, spolupráce a sdílení dobré praxe, jakou jsem za svůj život ještě nikdy neviděl. Do Bruselu jsem přijel ze setkání konference amerických starostů (…) a více než tři sta nás tam podepsalo dopis Trumpovi, že jsme pevně rozhodnuti pařížským závazkům dostát,“ uvedl Reed a ještě doplnil: „Pevně věřím, že Trumpovo rozhodnutí opustit Pařížskou dohodu bude mít nakonec přesně opačný účinek, než doufal.“

Obejít Trumpa

Evropský komisař ze Slovenska Maroš Šefčovič, jenž aktuálnímu bruselskému sjezdu spolupředsedá, varoval vládu USA, že Evropská unie o Pařížské klimatické dohodě odmítá vyjednávat, a bude-li to nutné, hodlá v USA spolupracovat s jinými partnery. „Říkám, že musíme být velmi pragmatičtí. Budeme úzce spolupracovat se státy jako Kalifornie, Washington či New York (…) o Pařížské dohodě se nebude znovu vyjednávat — teď není čas na jednání, ale na uskutečňování ujednaného,“ řekl Šefčovič doslova.

Kasim Reed, jehož domovská Atlanta se sama zavázala přejít do roku 2035 úplně na elektřinu z obnovitelných zdrojů, zase upozornil, jakou moc v USA města mají. Přes pětasedmdesát procent veškeré americké populace i hrubého domácího produktu je podle něj již nyní koncentrováno v městských oblastech, jejichž správy jsou odhodlány emise snižovat. „Snížení emisí o pětatřicet až pětačtyřicet procent můžeme dosáhnout i bez pomoci federální vlády,“ upřesnil.

Starosta Vancouveru Gregor Robertson zase poukázal na to, že starostové by se měli raději snažit o co nejrychlejší snížení emisí, než pak muset nést náklady na škody působené změnami klimatu městské infrastruktuře. „Trumpova vláda by si měla na americká města dávat pozor,“ uvedl pak v nadsázce, „Role měst narůstá a věřím, že právě ona nakonec zvrátí situaci a zajistí, že USA zůstanou součástí světového úsilí o zvládnutí klimatických změn.

Další informace:

The Guardian Mayors of 7,400 cities vow to meet Obama's climate commitments

Huffington Post Local Actions Lead The Global Efforts To Address Climate Change

CNN Mayors can outpace national leaders in fight against climate change