Fotopast natočila vlka v Krušných horách

Petra Dvořáková

Krušné hory se stávají třetím místem stálého výskytu vlka obecného v České republice. Dobrovolnické Vlčí hlídky sledují jeho tamní výskyt od loňského léta.

Fotopasti přinesly další doklad o návratu vlka obecného do česko-německého pohraničí. Nejnovější záběry pocházejí z května — tentokrát v Krušných horách, které se tak stávají třetí oblastí jeho stálého výskytu u nás. Pohyb velkých šelem v Krušných horách monitoruje od loňského podzimu Hnutí DUHA Olomouc s dobrovolníky Vlčích hlídek a dalšími partnery v regionu.

„Od ledna jsme v Krušných horách našli kolem patnácti vzorků trusu a poslali je na rozbory. Květnové video s vlkem pak bylo milým překvapením. Na jednom záběru ukázkově pózuje a větří na kameni, kde jsem zrovna stahovala snímky z fotopasti,“ popisuje Štěpánka Kadlecová, koordinátorka Vlčích hlídek v Krušných horách.

Informace o tamním pohybu vlků se objevují od loňského léta. Nedaleko Abertam, města na severním hřebenu Krušných hor, bylo tehdy nalezeno několik stržených ovcí. Věrohodné důkazy o výskytu šelmy přinesl zimní terénní monitoring. Dobrovolníci ekologické organizace nalezli stopní dráhy, vlčí trus a několik kořistí vlků. Další údaje zprostředkovaly fotopasti rozmístěné v terénu.

Cenné údaje o pohybu velkých šelem i dalších chráněných druhů živočichů získali dobrovolníci Vlčích hlídek během víkendových kurzů ochrany velkých šelem. Další Vlčí hlídky v Krušných horách proběhnou od 27. do 29. října. Zájemci se na úvodním školení naučí rozpoznávat pobytové znaky — tedy stopy, trus nebo srst — velkých šelem v terénu. Vlčí hlídky napomáhají nejen sledovat početnost šelem a jejich zvyků, ale díky hlášení nelegálních návnad zabraňují i pytláctví.

Vlci jsou dobří lovci a mohou tak pomáhat regulovat přemnoženou spárkatou zvěř, která v lesích Krušných hor i jinde ničí nadměrným okusem mladé stromky, čímž způsobuje v lesích velké škody.

Návrat vlků do oblastí jejich původního výskytu může působit konflikty, protože lidé si na jejich přítomnost dávno odvykli. Hnutí DUHA Olomouc připravuje pro chovatele hospodářských zvířat besedy o zabezpečení stád proti útokům vlků a nabízí také bezplatné konzultace či přednášky pro laiky i odbornou veřejnost.

„Pro naši krajinu jsou potřeba jak hospodářská zvířata, která ji pomáhají udržovat, tak velké šelmy. Právě proto mohou chovatelé získat na zabezpečení stád dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Peníze lze využít třeba na elektrické ohradníky, doplnění pevných ohrad či na nákup a výcvik pasteveckých psů stád, získat mohou až osmdesát pět procent způsobilých nákladů. Žádosti lze podávat až do poloviny září," vysvětluje Miloš Holub z Agentury ochrany přírody a krajiny.

Vlci v České republice obývají trvale území CHKO Kokořínsko-Máchův kraj, CHKO Broumovsko a Krušné hory. Občas se vyskytují také v Beskydech, na Šumavě a na Jesenicku.