Podpora rodiny. Ale jen takové, o které sní konzervativci

Michal Berg

Podpora rodiny a žádné sociální inženýrství, zaznívá často od představitelů konzervativnější části politického spektra. Jsou to však sami konzervativci, kdo popírá realitu a namísto toho chtějí vytvořit vlastní, upozorňuje Michal Berg.

Uplynulé dny přinesly nebývalou sondu do hlav českých sociálních inženýrů a inženýrek z konzervativních stran. Slova o podpoře rodiny, která z této strany politického spektra slyšíme jako refrén za každou druhou větou, dostává pod moderním nátěrem „třetí síly“ v podobě spojení KDU a STAN nebo „Vize 2030“ v podání TOP 09 starý dobrý lidovecký obsah. Ten se dá shrnout do jedné věty: Podporu si zaslouží jen taková rodina, kterou vám nadiktujeme.

Lidovec Čunek v debatě o zálohovém výživném tvrdí, že pokud se žena špatně rozhodla, s kým mít dítě, musí nést následky. O tom, proč ty následky musí nést i dítě, se tento valašský myslitel už nezmínil. Jeho kolega Bělobrádek zase ženám radí, aby si místo podpory od státu hledaly nového chlapa. Pak se do své údajné nadsázky, vytržení z kontextu a omluvy zamotal tak, že se mu málem zavařil twitter, ale třeba si aspoň z diskuse odnesl poznatek, že ani novým sňatkem matky povinnost otce platit alimenty nezaniká.

Markéta Adamová Pekarová z TOP 09 národu ve sněmovní diskusi sdělila, že „určitá skupina lidí kompetence k samostatnému bydlení bohužel nemá“. Tento výrok nelze považovat za vytržený z kontextu, protože ani podrobné studium stenozáznamu nedává odpověď, zda expertka TOP 09 na sociální politiku myslela Romy, zdravotně hendikepované nebo snad samoživitelky bez chlapa, které si tak oblíbil Bělobrádek. Čert aby se v těch konzervativcích vyznal. Nicméně: podíl TOP 09 na obstrukcích zákona o sociálním bydlení, který měl právě samoživitelkám i dalším rodinám mimo jiné pomoci snížit riziko odebrání dětí z důvodu nedostatečného bydlení, je nezpochybnitelný.

Chalánková bývá označována za „extrém“ v rámci jinak liberální TOPky. Liberálnější spolustraníci se však zahalili mlčením. Foto FB J. Chalánkové

Její kolegyně z TOP 09 Jitka Chalánková následně oblažila sněmovnu výrokem, že „právo na dítě nepatří mezi základní lidská práva“, kterým brojila proti tomu, aby umělé oplodnění mohly podstoupit i nesezdané ženy bez partnera. Bělobrádkovu radu „najděte si chlapa“ jako když najdeš i u TOP 09.

Ale vážně: Chalánková bývá označována za „extrém“ v rámci jinak liberální TOPky. Jak si pak ale vysvětlit větu z dlouhodobé „Vize 2030“ této strany, která praví: „Pod pojmem rodina se rozumí model, v němž se žena a muž snaží mít společně děti a dobře je vychovávat. (..) K pojmu „rodina“ a její právní ochraně však nepřipouští srovnatelnou alternativu.“ Nemusíme se ani dotknout stejnopohlavních rodin (které Chalánková a spol. samozřejmě také nemusí), ale opravdu dnes podle TOPky není muži či žena, kteří osaměle pečují o své děti, „rodinou“, zasluhující si právní ochranu?

A aby z toho ČSSD nevyšla jako jednooký mezi slepými králem, její poslanci se spolu s ANO až na tři výjimky postavili proti tomu, aby stát měl povinnost nahradit újmu způsobenou povinným očkováním. Takže stát na jednu stranu nutí děti k očkování, ale když z něj mají komplikace, odpovědnost za to vzít nechce. Zda na to pomůže „najít si chlapa“, sociální demokraté rodičům poškozených dětí nesdělili.

Zelení bývají občas obviňování ze sociálního inženýrství. Konzervativní politici a političky se pak při každé příležitosti ohánějí podporou rodiny. Co jiného je ale exemplárním případem sociálního inženýrství než podpora pouze jednoho konkrétního typu rodiny (a házení klacků pod nohy všem ostatním)? Co jiného je sociálním inženýrstvím než přikázat povinnosti očkovat, ale nevzít zodpovědnost za způsobené komplikace? A co jiného je sociální inženýrství než podpora kroků, které prokazatelně vedou k odebíraní dětí rodinám a jejich umisťování do ústavní péče?

Ačkoli od konzervativních křídel zmíněných stran se podobné kroky kvůli dlouhodobé zkušenosti očekávat dají, zarážející je ticho, které zahalilo ty, kdo měli představovat modernější alternativu Čunka či Chalánkové. Tohle mlčení liberálnějších TOPkařů, modernějších starostů nebo progresivních Idealistů pak ukazuje pravou podstatu zmíněných stran. Pod moderním nátěrem napravo i nalevo vás v oblasti rodiny čeká stará známá konzervativní politika.