Národní knihovna hledá ředitele

Jan Gruber

Ministr kultury Daniel Herman vypsal dlouho odkládané výběrové řízení na ředitele Národní knihovny. Jedním z jeho hlavním úkolů bude zdárně provést instituci poslední fází rozsáhlé rekonstrukce.

Ministerstvo kultury vypsalo výběrové řízení na nového ředitele Národní knihovny. V jejím čele od dubna 2015 stojí bývalý ředitel Metodického centra moderní architektury Národního památkového ústavu Petr Kroupa. Ministr kultury Daniel Herman jej jmenoval ředitelem poté, co ve vedení knihovny skončil v řádném výběrovém řízení zvolený Tomáš Böhm a vzápětí rezignoval i dočasně pověřený ředitel Miroslav Rovenský.

„Pana doktora Kroupu jsem pověřil řízením Národní knihovny s jasným záměrem stabilizovat situaci v této významné příspěvkové organizaci, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo kultury. K tomu došlo, proto po dvou letech ministerstvo vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitele. Navíc se blíží konec volebního období a chci mít všechny úkoly splněny," řekl Deníku Referendum ministr kultury Daniel Herman.

Národní knihovna je centrální knihovnou České republiky, která vykonává řídící funkce v systému českých veřejných knihoven. Disponuje univerzálním knižním fondem a mimo něj uchovává i speciální sbírky a konzervační fond. Celkově má knihovna ve svých sbírkách přes sedm milionů dokumentů. V knihově je registrováno přes osmadvacet tisíc čtenářů a čtenářek. A ročně vyřídí kolem šesti set tisíc výpůjček.

Knihovna v současné době prochází rozsáhlou rekonstrukcí, která byla započata v roce 2011 a měla by být dokončena v roce 2021. Během letošního roku by měla proběhnout druhá fáze rekonstrukce. V příštím roce se počítá se startem poslední třetí fáze, do které byly s ohledem na značné časové prodlevy sloučeny původně plánované etapy tři, čtyři a pět. Úkolem nového ředitele tak bude mimo jiné provést knihovnu zdárně tímto procesem.

Poslední etapa rekonstrukce přinese významné omezení provozu knihovny pro veřejnost. Stávající ředitel Kroupa v minulém roce vyvracel obavy z uzavření knihovny. Jako pravděpodobnou uváděl variantu otevření „paralelní knihovny“, které je však závislé na nalezení vhodných prostor. Hovořil například o budově Kongresového centra.

K rozsáhlé rekonstrukci Národní knihovna přistoupila po krachu záměru zbudování zcela nové budovy. Mezinárodní architektonická soutěž na návrh Národní knihovny byla vypsána před jedenácti lety a v roce 2007 odborná porota vybrala návrh Jana Kaplického. Nicméně kvůli četným sporům ohledně regulérnosti celé soutěže a financování výstavby byl celý záměr zrušen. Tehdejší ministr kultury Václav Jehlička v roce 2008 veřejnosti oznámil, že nová knihovna postavena nebude.

Národní knihovna chtěla novou hlavní budovou řešit dlouhotrvající problém s nedostatkem prostoru pro skladování knih. Avšak podle hlasů odborníků probíhající rekonstrukce historického areálu Klementina dále snižuje kapacity knihovny, přestože současně dochází k rozšiřování centrálního depozitáře v Hostivaři.