Střet o OKD je u konce, převezme jej Prisko

Jan Gruber

Andrej Babiš a Jiří Havlíček se shodli, že firma Prisko podá za stát nabídku na odkup OKD. Stát by měl za těžební společnost zaplatit osmdesát milionů korun. Návrh dnes projedná vláda.

Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček a ministr financí Andrej Babiš našli společnou řeč a shodli se, že stát podá nabídku na odkup Ostravsko-karvinských dolů (OKD) v rámci insolvenčního řízení. OKD je v insolvenci od loňského roku. Věřitelé vůči společnosti přihlásili pohledávky ve výši třiadvaceti miliard.
Kompromis podle Havlíčka spočívá v tom, že nabídku podá státní firma Prisko a bude spolupracovat s podnikem Diamo, který se má postarat o uzavírání dolů. „Znamená to, že celý proces útlumu by měl probíhat podle jasných pravidel daných zákonem, aby prostě probíhal správně,“ řekl Havlíček. Vláda by dnes na svém jednání měla tento postup schválit.

V minulých týdnech docházelo mezi rezorty financí a průmyslu a obchodu k opakovaným střetům. Babiš požadoval, aby OKD převzala společnost Prisko, ve které je ministerstvo financí jediným akcionářem. Havlíček naopak prosazoval, aby nabídku na odkup OKD podal jemu podřízený státní podnik Diamo.

Společnost Prisko je v OKD finančním investorem, který má ve společnosti půjčených sto padesát milionů korun. Prostřednictvím Priska půjčil stát v loňském roce OKD sedm set milionů korun, tato částka však doposud nebyla vyčerpána. Prostřednictvím Priska byly rovněž jmenováni dva zástupci do vedení OKD.

Havlíček se odkupu OKD Priskem bránil s argumentem, že společnost má pouze tři zaměstnance. Podle databáze Prodata zaměstnává dokonce jen dva lidi. Babiš však slova nového ministra průmyslu a obchodu odmítal s tím, že řízení OKD má obstarávat management, který byl právě prostřednictvím Priska doplněn.

Odkup OKD prosazoval již Mládek, Babiš byl tehdy proti

Návrh na odkup OKD státem předložil vládě na konci února tehdejší ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Navrhoval, aby stát společnost odkoupil za jednu korunu. Mládek chtěl umožnit státu ovlivňovat budoucnost OKD a tím i zájmy státu v regionu a celém odvětví. Ministerstvo průmyslu a obchodu odhadovalo, že náklady na realizaci útlumu dosáhnou více než šesti miliard korun, nicméně dodávalo, že další provoz OKD stále může generovat zisk.

Babiš však s navrženým postupem nesouhlasil a vláda nabídku na odkup OKD neschválila. Ministerstvo financí považovalo odkup OKD státem za neefektivní, neboť se o společnost ucházeli i další investoři a nabídka státu by je mohla odradit.

Nicméně během několika týdnů ministr financí otočil a začal prosazovat podání nabídky na odkup OKD skrze Prisko, neboť soukromí investoři nepředložili takovou nabídku, která by umožnila úspěšnou reorganizaci těžební společnosti. Nabídku na koupi OKD podaly pouze dvě společnosti — EP Industries Daniela Křetínského a zahraniční hedgeový fond.