Lidovecké armádní námluvy

Jiří Paroubek

Jiří Paroubek komentuje snahy navyšovat rozpočet na obranu. Takové výdaje na armádu a zbraně omezí možnost podporovat potřebnější oblasti veřejné sféry.

Je zajímavé, že obvykle silně prounijní lidovci najednou přicházejí na veřejnost se sdělením, že chtějí (nesporně jako vládní strana prakticky s kýmkoli a v jakékoliv vládě), aby Česká republika do roku 2022 vydávala na obranu dvě procenta HDP.

To by v dnešním ekvivalentu, kdy na vojenské výdaje odchází z českého rozpočtu zhruba jedno procento, a výdaje na obranu v rozpočtu absolutně činí dvaapadesát miliard korun, znamenalo nárůst na více než dvojnásobek, tedy na více než sto miliard korun, a to s ohledem na to, jak poroste HDP.

A pokud by Česká republika měla dosáhnout dvou procent výdajů na obranu již v roce 2022, musel by armádní rozpočet každoročně růst ještě rychleji než současným už tak velmi prudkým tempem každý rok plus deset procent.

S vysokým rozpočtem pro armádu by k omezení výdajů docházelo v oblasti zdravotnictví, školství, ve sféře sociálních služeb, kultuře i jinde. Foto acr.army.cz

To bude ovšem znamenat, pokud se lidovci stanou vládní stranou spolu s dalšími stranami „militaristického zaměření“, že se budou muset omezit výdaje v jiných oblastech ve prospěch výdajů na armádu a na zbraně. K omezení nebo k pomalejšímu růstu výdajů bude docházet v oblasti zdravotnictví, školství, ve sféře sociálních služeb, kultuře i jinde. Lidovcům je to ale zřejmě jedno.

Americký prezident Trump chce pro zbrojařské koncerny větší zakázky, tak ho poslechněme! A že to nechtějí lídři Evropské unie a varují před možným poklesem potřebnějších výdajů v oblastech jako je vzdělávání a školství, zdravotnictví, sociální sféra, to už lidovce jaksi nezajímá. Ve Washingtonu začalo pršet a lidovci, i když u nás momentálně neprší, zkrátka otevírají paraplata…