Zelení si schválili nový dlouhodobý program, chtějí spolupracovat s odbory

Redakce DR

Do sobotní půlnoci projednávali Zelení otázky, jako je regulace exekutorů či vlastnictví médií. Rovněž však vyvstalo, zdali se mají označit za levicovou stranu.

Zelení mají po čtrnácti letech nový dlouhodobý politický program. Delegáti a delegátky jej schválili na víkendovém sjezdu v Hradci Králové po takřka desetihodinové rozpravě. Zavázali se mimo jiné podpořit legalizaci squattingu a nepodmíněný základní příjem či navázat spolupráci s odbory. Odmítli neodůvodněnou privatizaci veřejného majetku a strategické infrastruktury či vývoz zbraní do nedemokratických režimů.

„Za nejvýznamnější témata z nového dlouhodobého programu považuji především přihlášení se ke zcela bezplatné zdravotní péči, komplexní mediální reformě, která mj. počítá i se zřízením veřejnoprávního deníku,“ řekl Deníku Referendum předseda strany Matěj Stropnický.

Dodal také, že vzhledem k zeleným hodnotám si nejvíce cení vytvoření konceptu ekologické daňové reformy. Jejím základním principem by mělo být zvýšené zdanění těch, kteří nejvíce poškozují životní prostředí, dobývají neobnovitelné zdroje a vytvářejí četné náklady státu. Opatření současně počítá se snížením zdanění práce, mezi něž lze počítat kromě daně z příjmů také odvody.

Většinu pozměňovacích návrhů k dlouhodobému programu provázela na zelených sjezdech již tradiční rozepře mezi pravicovou a levicovou částí strany. Hned v úvodu sjezd diskutoval, zda označit stranu za levicovou či se vyhranit proti minulému režimu jako komunistickému. V obou případech se strana přiklonila na stranu liberální frakce, v řadě bodů přitom v posledku převážila opatření, která souzní s ideály evropské progresivní politiky.

V samém závěru vzbudil kontroverze pozměňovací návrh o zařazení požadavku na zrušení soukromých exekutorů. Návrh nakonec neprošel o jediný hlas, strana se přesto přihlásila k regulaci byznysu s chudobou a exekutorské praxe. „Na vymáhání práva nesmí být postaven soukromý byznys,“ zdůraznil ve svém příspěvku Bohumil Čáp za základní organizaci Praha 3.

Program byl schválen až po půlnoci drtivou většinou členů a členek. Matěj Stropnický v závěrečné řeči poděkoval Ireně Moudré Wünschové, která měla přípravu na starosti, a také připomněl zásluhy minulého vedení na programu z roku 2003. „Hlavní rozdíl je v tom, že letos se nám podařilo nalézt širokou shodu, zatímco v minulosti provázel schvalování programu konflikt ve straně,“ uvedl Stropnický.

Předseda Zelených ocenil také demokratický průběh sjezdu a postup v přípravě dokumentu. „Zatímco programy jiných stran píší PR agentury, o tom našem rozhodujeme my všichni,“ zvolal.

Podobně se pro DR vyjádřila také první místopředsedkyně strany Irena Moudrá Wünschová: „Nejhodnotnější na novém dlouhodobém programu je skutečnost, že je konsensuální a byl schválen naprostou většinou delegátů a delegátek sjezdu. Cením si také toho, kolik členů a členek se do jeho přípravy podařilo zapojit.“

Na otázku, proč tolik bodů programu zůstalo před sjezdem nedořešených, odpověděla: „Hegemonem vnitrostranického života Zelených je sjezd. Některé sporné otázky prostě nemohlo zodpovědně předsednictvo rozhodnout samo a bylo nezbytné je předložit sjezdu. Přesto se podařilo dosáhnout shody a to považuji za úspěch.“

V neděli bude sjezd pokračovat volbou náhradníka či náhradnice do předsednictva za Daniela Pitka, který rezignoval po krajských volbách. Zelení také představí strategii pro nadcházející volby do sněmovny, vizuální stránku své kampaně a stínovou vládu.

  Diskuse
  January 22, 2017 v 11.13
  levice či pravice?
  Zelení se musí jednoznačně přihlásit k moderní radikální levici. Tam je totiž výrazná politická poptávka. KSČM se pro levicového voliče stává pomalu nepřijatelnou, ČSSD je rozkročena v politickém středu a zbytek pidistraniček nemá moc šancí překročit pět procent.

  Naopak přihlásí-li se k liberální antikomunistické pravici, osloví tak malý segment voličů, že je to politicky pohřbí. I když pomineme její bursíkovské angažmá v jedné z nejhorších polistopadových vlád, pravicový volič má prostě na výběr mnohem atraktivnější subjekty...
  VK
  January 22, 2017 v 13.39
  No a přesně to se stalo, pochybovat po sjezdu o tom, že jsou Zelení pravice, pořád ještě s ambicí chytat nějaké ty protestní levicové hlasy, chce hodně velkou dávku sebeklamu. Byť umírněná, byť ani zdaleka ne tak vyhraněná, jako dejme tomu TOPka, leč přece pravice. Byť by si redakce a čtenářstvo DR strašně přálo opak.