Valachová chce zdvojnásobit dotaci na doktorandy

Vratislav Dostál

Ministerstvo školství nyní posílá vysokým školám na jednoho doktoranda dotaci devadesát tisíc korun ročně. Kateřina Valachová ji chce zdvojnásobit. Reálná hodnota doktorského stipendia od roku 2002 stagnuje, dokonce o něco poklesla.

Ministryně školství Kateřina Valachová z ČSSD chce zvýšit dotaci na doktorandy, a to dvojnásobně. Uvedla to ve středu po jednání se zástupci Vysokoškolského odborového svazu, Studentské komory Rady vysokých škol a České asociace doktorandů. Hlavním tématem jednání bylo právě navyšování platů pedagogů na VŠ a podmínky doktorského studia.

Průměrná výše doktorského stipendia je 7500 korun měsíčně. Resort školství s odkazem na šetření Doktorandi 2014 připomíná, že dvaaosmdesáti procentům studentů prezenčního studia stipendium nestačí na pokrytí jejich životních nákladů.

„Reálná hodnota doktorského stipendia od roku 2002 stagnuje, respektive o něco poklesla. V tuto chvíli ministerstvo posílá vysokým školám na jednoho doktoranda devadesát tisíc korun dotaci na akademický rok. My bychom byli rádi, kdyby to v roce 2018 bylo 180 tisíc korun. Rozpočtový dopad bude jedna miliarda korun,“ uvedla ministryně školství.

„Máme-li mít do budoucna vysokoškolsky vzdělanou inteligenci, nelze přijímat jednorázová opatření, ale naopak koncepční, která upraví odměňování vysokoškolských pracovníků, pedagogů a doktorandů na úroveň srovnatelnou nejen s vysokoškoláky v jiných oborech v České republice, ale i s okolními zeměmi,“ doplňuje předseda Vysokoškolského odborového svazu František Barták.

Ministryně jednala se zástupci vysokých škol také o možnosti, že by stát platil za doktorandy zdravotní pojištění. V současnosti si totiž studenti prezenční formy doktorských programů starší šestadvaceti let musejí platit zdravotní pojištění ve výši 1485 korun měsíčně sami.

„Doktorské studium je soustavnou přípravou na vědeckou profesi a ani při řádném a nepřerušovaném studiu se jeho absolvování nedá stihnout do 26 let,“ upozornila ministryně. Změna by si ale vyžádala novelizaci zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Valachová po jednání zdůraznila, že chce prosadit navyšování platů pedagogů na všech stupních školství, tedy i na vysokých školách.

ve financování vysokých škol, nově připravovaný model financování zajistí větší stabilitu rozpočtů,“ vysvětlila Valachová.