Vláda přidá učitelům, zdravotníkům i penzistům

Vratislav Dostál

Vláda schválila osmiprocentní růst platů učitelů. Schválený návrh rozpočtu umožní navýšení mezd zdrovotníků, více peněz pro ostatní státní zaměstnance a vyšší důchody. Ministři jsou také pro flexibilnější čerpání rodičovského příspěvku.

Koaliční vláda Bohuslava Sobotky schválila osmiprocentní růst platů učitelů. Z toho platové tarify by měly stoupnout o šest procent. Celkem se jedná o 5,5 miliard korun navíc. Navrhovaný státní rozpočet umožní také zvýšení platů zdravotníků o deset procent a ostatních zaměstnanců veřejného sektoru o pět procent.

Rozpočet počítá i s dalším zvýšením starobních důchodů o přibližně 200 Kč a s valorizací příspěvku na péči o deset procent. Pokud jde o platy učitelů, Sobotkova vláda schválila historicky nejvyšší navýšení prostředků na školství, prostředky nešly na úkor vědy.

„Ministerstvo financí vedle toho respektuje reálné počty dětí a žáků ve školách a s tím spojené zvýšené požadavky na financování škol,“ uvedla po jednání vlády ministryně školství Kateřina Valachová z ČSSD. Usnesení vlády tak počítá se sbližování ohodnocení učitelů s ostatními vysokoškolsky vzdělanými zaměstnanci. Zásadní je podle ministryně Valachové také stabilizace rozpočtu pro vysoké školy.

„Pracujeme systematicky, v případě rozpočtu pro vysoké školy se povedou další jednání s cílem zajistit dostatečnou podporu. V této oblasti činíme kroky pro kvalitativní posun vpřed. Příští pondělí vláda projedná materiál ke zřízení Národního akreditačního úřadu,“ uvedla ministryně s tím, že stabilizace rozpočtu vysokých škol, včetně střednědobého výhledu, je klíčová pro další činnosti vysokých škol a zvyšování kvality vzdělávací i vědecké a výzkumné činnosti.

Schválená podoba rozpočtu umožní také zvýšit platy zdravotníků o deset procent a mzdy všech ostatních zaměstnanců veřejného sektoru o pět procent. Rozpočet počítá i s dalším zvýšením starobních důchodů o přibližně 200 Kč a s valorizací příspěvku na péči o deset procent.

Flexibilnější rodičovský přípsěvek

Kabinet Bohuslava Sobotky přijal nakonec také návrh ministryně Michaely Marksové, který zavádí další opatření na podporu slaďování rodinného a pracovního života. Nově vláda nabídne flexibilnější čerpání rodičovského příspěvku.

Maximální měsíční rodičovský příspěvek stoupne až na sedmdesát procent vyměřovacího základu příjmu, tedy do úrovně mateřské. Matky i otcové zároveň dostanou větší prostor pro vlastní volbu výše příspěvku a doby jeho vyplácení. Změna by měla přinést novou možnost nejen pro ženy s vyššími příjmy, ale také motivovat otce, aby se ještě více zapojovali do péče o dítě.

„U rodičovského příspěvku dnes existuje omezená rychlost čerpání, my zavádíme novou možnost pro ty, kdo o ni mají zájem. Pomůže rodičům, kteří se chtějí co nejdříve vrátit do práce,“ uvedla ministryně Michaela Marksová.

Horní hranice čerpání rodičovského příspěvku, který je nyní omezena částkou 11 500 korun měsíčně, bude zrušena, a rodič bude moci čerpat příspěvek až do výše odpovídající peněžité pomoci v mateřství, tj. až do 32 640 Kč měsíčně.

Celá částka rodičovského příspěvku, 220 000 korun, tedy bude moci být vyčerpána za kratší dobu než v současnosti, v případě nejvyšší možné měsíční výše příspěvku již v šesti měsících.

„Rušíme také diskriminační omezení pro nevýdělečně činné občany, jako jsou například studenti nebo OSVČ, neplatící si sociální pojištění,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí.

V současné době totiž platí, že pokud nelze žádnému z rodičů stanovit k datu narození dítěte denní vyměřovací základ, náleží jim rodičovský příspěvek bez možnosti volby v pevně stanovených částkách do čtyř let věku dítěte.

Týká se to nejčastěji studentů, nezaměstnaných nebo OSVČ, kteří si nehradí nemocenské pojištění. Návrh ruší toto omezení a umožní těmto rodičům volit měsíční výši až do 7 600 korun.