Vláda: Hlásíme se k odkazu Charty 77 jako k důležitému hnutí českých dějin

Vratislav Dostál

Vláda Bohuslava Sobotky se v pondělí přihlásila k odkazu Charty 77, když jednomyslně schválila prohlášení k jejímu čtyřicetiletému výročí. Hlásíme se k tradicím dlouholetého zápasu Charty 77 o lidská a občanská práva, píše se v něm.

Vláda Bohuslava Sobotky se v pondělí na svém pravidelném jednání přihlásila k odkazu Charty 77, jejíž čtyřicetileté výročí si veřejnost v těchto dnech připomíná. Usnesení, pro které hlasovali všichni ministři, vládě předložil ministr pro lidská práva a rovná příležitosti Jan Chvojka na žádost premiéra Bohuslava Sobotky.

„Jako vláda demokratické České republiky se hlásíme k tradicím dlouholetého zápasu Charty 77 o lidská a občanská práva, o civilizační hodnoty a o demokracii. Hluboce si vážíme všech obětí represí souvisejících s Chartou 77 i dalšími tehdejšími nezávislými iniciativami,“ píše se v dokumentu.

A dále: „Hlásíme se k odkazu Charty 77 jako k důležitému hnutí moderních českých dějin. Jsme přesvědčeni, že bez odvážných postojů, vytrvalého úsilí a leckdy také utrpení jejích signatářů bychom museli k dnešní podobě státu projít mnohem obtížnější cestu. Charta 77 navždy zůstane připomínkou odhodlaného občanského postoje, který i za cenu obětí má sílu proměňovat svět.“

Naše současné demokratické státní podle Sobotkovy vlády není dokonalé a bezchybné, avšak právě jeho pevné hodnotové zakotvení, jakož i dosavadní více než čtvrtstoletí demokratického vývoje, jsou podle prohlášení Sobotkova kabinetu významnou zárukou toho, že stát bude i nadále prosazovat respekt k lidským a občanským právům a k lidské důstojnosti.

„Nemůže být úspěšná a prospěšná taková vláda, která by těmito hodnotami nepoměřovala svou činnost, svá rozhodnutí a své politické vize,“ prohlašují všichni ministři Sobotkovy vlády.

Prohlášení Charty 77 bylo zveřejněno 6. ledna 1977. Podepsalo ho 241 československých občanů navenek zastupovaných třemi mluvčími: filosofem Janem Patočkou, politikem Jiřím Hájkem a dramatikem Václavem Havlem.

Téhož dne započaly vůči signatářům Prohlášení represe. Byly provedeny desítky domovních prohlídek, řada signatářů byla zadržena. Ve sdělovacích prostředcích započala kampaň proti Chartě 77, text Prohlášení přitom nebyl v tehdejším Československu nikde oficiálně zveřejněn.

Charta 77 s odkazem na mezinárodní dokumenty přijaté československým státem připomínala, že odpovědnost za dodržování lidských a občanských práv padá především na politickou a státní moc. Avšak upozorňovala také na to, že za obecné poměry nese svůj díl odpovědnosti každý.

„Občanská angažovanost má smysl za každých okolností a v každé době,“ připomíná vládní prohlášení. Dne 13. března 1977 zemřel i v důsledku perzekuce spojené se svým angažmá mluvčí Charty 77 Jan Patočka.