Od roku 2020 nebude výstavba spaloven podporována z evropských fondů

Vratislav Dostál

Evropské financování nových spaloven do tří let skončí. Kraje by proto podle ekologů měly přehodnotit nízké cíle recyklace a ministr životního prostředí by měl reagovat tím, že do odpadového zákona doplní co nejdříve motivační recyklační slevu.

Výstavba a rekonstrukce spaloven komunálních odpadů nebude do roku 2020 financována z evropských fondů. Takový je výsledek dohody mezi ministerstvem životního prostředí a Evropskou komisí z jednání Monitorovacího výboru Operačního programu životní prostředí (OPŽP). Plánované spalovny by tak museli zaplatit lidé z daní nebo zvýšených poplatků za odpad.

„Potvrzeno. Spalovny se u nás za peníze z evropských fondů stavět nebudou. Kraje - pokud chtějí získat peníze z fondů Unie - by proto měly přehodnotit nízké cíle recyklace ve svých nedávno schválených odpadových plánech. A ministr životního prostředí Richard Brabec by měl rychle doplnit do připravovaného odpadového zákona recyklační slevu tak, aby obce k recyklaci skutečně motivovala,“ uvedl Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:

Zároveň je podle něj potřeba z návrhu zákona vypustit zákaz skládkování na základě kritéria výhřevnosti, které podle něj vede k přesměrování odpadů ze skládek do spaloven. „A tak hrozí v budoucnu potlačením recyklace,“ dodává.

Evropské financování výstavby spaloven mělo dlouho nevyřešenou, takzvanou předběžnou podmínku OPŽP. Evropská komise požadovala předložení Plánu odpadového hospodářství ČR a krajských odpadových plánů. Z těchto dokumentů je však zřejmé, že kraje ani stát k vysoké míře recyklace v budoucnu nesměřují. Avšak výstavba nových spaloven dřív, než dojde ke zvýšení recyklace, jde proti evropské hierarchii nakládání s odpady. Právě od ní se odvíjí ochota Komise platit v členských státech odpadové projekty.

Stopku pro využívání evropských strukturálních fondů na výstavbu a rekonstrukci spaloven komunálních odpadů prosazuje Hnutí DUHA dlouhodobě. Česká republika totiž třídí a recykluje pouze šestatřicet procent komunálních odpadů, průměr v EU je přitom čtyřiačtyřicet procent a úspěšné státy recyklují i kolem šedesáti procent.

„K tomu, aby ČR dosáhla recyklační úrovně úspěšných evropských zemí, musí především zlepšit dostupnost recyklačních služeb pro domácnosti a zvýšit třídění bioodpadů,“ zdůrazňují ekologové. Za zásadní nástroj pro snížení skládkování a zvýšení recyklace na úroveň úspěšných evropských zemí označují nový zákon o odpadech, který připravuje ministerstvo životního prostředí.

Ten bude v první polovině ledna příštího roku na programu Legislativní rady vlády. „Bohužel poslední návrh zákona zakazuje skládkování odpadů podle parametru jejich výhřevnosti. To by vedlo k přesměrování odpadu ze skládek rovnou do nových spaloven namísto úsilí odpad nejprve dobře vytřídit a zrecyklovat a teprve poté spálit jen jeho nevyužitelnou část,“ uvádějí ekologové.

Návrh zákona zavádí tzv. recyklační slevu, motivační opatření, které má potenciál recyklaci odpadu významně zvednout. Díky ní by obce získaly zpět do svých rozpočtů peníze ze zvýšeného poplatku za skládkování, pokud dosáhnou vyšší recyklace. Tomuto dobrému záměru však návrh zákona sám brání tím, že podle něj recyklační slevu získají obce v roce 2020 již za nízkou (pětatřicetiprocentní) recyklaci. Motivační opatření by tak ve skutečnosti nikoho nemotivovalo.