Plánované spalovny nebude ČR v roce 2030 potřebovat, tvrdí studie

Vratislav Dostál

Pokud dosáhne Česká republika plánované pětašedesáti procentní míry recyklace a platného zákazu skládkování, nebude v roce 2030 potřebovat plánované spalovny. Informuje o tom aktuální studie Hnutí DUHA.

Česká republika nebude potřebovat plánované spalovny Most, Mělník, Přerov, Jihlava, Cheb a další. A to za předpokladu, že dosáhne avizované pětašedesáti procentní míry recyklace a platného zákazu skládkování. Tvrdí to nová studie Hnutí DUHA s tím, že se kromě potřebnosti nových regionálních kapacit pro dotřídění směsných odpadů ukazuje jako rozumná pouze debata o rozšíření spaloven v Praze a Brně

Ekologové zároveň varují před zákazem skládkování podle parametru výhřevnosti. „Ve všech zemích, kde byl zaveden, vedl k výstavbě nadbytečných spalovacích zařízení. Tento parametr by nutně zablokoval růst recyklace. Výrazně lepší je vázat zákaz skládkování na biologickou rozložitelnost odpadů. Jejich přítomnost na skládkách je totiž hlavním problém z hlediska životního prostředí i produkce skleníkových plynů,“ vysvětlují.

Autoři studie porovnali ve třech variantách, jak naložit se zbytkovým odpadem po dosažení plánované pětašedesáti procentní recyklace. První řešení navržené studií pracuje s tím, že by se z padesát kilometrů vzdáleného okolí vozil odpad bez úpravy do spaloven. Z větších vzdáleností by se pak předtřídil a pouze hořlavá část by se vozila do stávajících spaloven s energetickým využitím.

Druhá varianta vychází z Plánu odpadového hospodářství ministerstva životního prostředí. Ten počítá s výstavbou nových spaloven s energetickým využitím, zároveň by byla tak jako nyní část odpadů skládkována. Třetí varianta obsahuje zákaz skládkování nespalitelných odpadů: všechen odpad by se tak spálil v nových spalovnách s energetickým využitím.

Studie Hnutí DUHA na základě výpočtů a vyhodnocení možných variant doporučuje zpracovat závazný plán, který určí, která a jak velká zařízení na energetické využití odpadů bude Česká republika potřebovat do roku 2030. Zároveň doporučuje nepodporovat budování nových kapacit na úpravu a spalování odpadů s energetickým využitím nad rámec závazného plánu.

Ve vzdálenějších regionech od stávajících spaloven s energetickým využitím odpadů navrhuje vybudovat centra překladišť a linek na dotřídění směsných odpadů a v neposlední řadě doporučuje nastavit zákonný zákaz skládkování odpadů dle parametru biologické rozložitelnosti a recyklovatelnosti a nikoliv podle parametru výhřevnosti.