Občané Podolí v referendu rozhodli o záchraně biocentra, účast předčila volby

Gaby Khazalová

Sporům v obci Podolí u Uherského Hradišti jsme se věnovali v obsáhlé reportáži. Přestože zdaleka neskončily, místní mají za sebou dílčí vítězství: výsledek referenda zavázal obci k zachování nadregionálního biocentra Hluboček.

Že může být zezdola vyvolané referendum pro občany důležitější než volby, se ukázalo v obci Podolí na Uherskohradišťsku. Občané tam za účasti 57,3 procent oprávněných voličů takřka jednohlasně zamezili prodeji obecních pozemků z nadregionálního biocentra Hluboček. Vyhrocená situace, která referendu předcházela, ovlivnila i výsledky krajských voleb.

Referendu předcházelo několik pochybení, která nasvědčovala tomu, že se jedná o pokusy jej zmařit: zastupitelé nejprve vyhlásili termín na 17. září, neinformovali přípravný výbor, ani jej nevyvěsili na úřední desku. Přípravný výbor však u krajského soudu v Brně uspěl se správní žalobou a obec tedy referendum musela vyhlásit spolu s krajskými volbami. Přestože se konalo v jiné budově, účast předčila i krajské volby — těch se účastnilo o skoro deset procent méně voličů.

Zmatky doprovázelo i samotné konání referenda, kdy starosta a místostarosta obvinili členy komise ze zfalšování seznamu voličů. Na místě musela zasahovat policie, která uklidňovala situaci a dohlížela na správnost postupu při vyhlašovaní výsledků. Žádná pochybení nakonec neshledala, výsledky se vyvěsily na úřední desku. Podle policejní mluvčí Mileny Šabatové z Uherského Hradiště policie v Podolí zasahovala i o čtyři dny později, kdy se na obecní úřad dostavilo zhruba dvacet naštvaných občanů. Žádné protiprávní jednání však nezjistila.

ČSSD se v Podolí stala nepopulární stranou, což se odrazilo i na výsledku krajských voleb. Foto Gaby Khazalová, DR

Kauzu, která v červnu vyústila v několik měsíců trvající ostré spory, vyvolal záměr jedné ze zastupitelek odkoupit zalesněný hektar v biocentru. O případu, do něhož je zapojen i náměstek ministra životního prostředí, podolský zastupitel za ČSSD Vladimír Mana, jsme podrobně informovali v reportáži. Přestože se na červencovém zastupitelstvu po velkém tlaku občanů rozhodlo pozemek ponechat v rukou obce, Podolští slibu nevěřili a vysbírali podpisy na petici za referendum.

Občané v referendu rozhodovali ve čtyřech otázkách. První dvě mířily na konkrétní hektarový pozemek — zda má zůstat v majetku obce a zda má být zachován jeho status trvalého travního porostu. Další potom obec zavazovala k tomu, aby nevyjímala z nadregionálního biocentra žádné pozemky a aby ty, které v něm vlastní, zůstaly obecním majetkem. Poslední otázka se týkala inženýrských sítí.

Přestože je pro místní referendum vítězstvím, usilují dále o konání předčasných voleb. Za podivných okolností byla totiž v červenci odvolána oblíbená starostka Jana Rýpalová. Nespokojenost občanů se odrazila i na tamějším výsledku krajských voleb. ČSSD získala pouhých 8,8 procenta hlasů, oproti minulým 22,7 procentům. Naopak zde uspělo hnutí STAN, jehož dvojka na krajské kandidátce Petr Gazdík občanům přislíbil již dříve pomoc. Takřka se třiceti procenty suverénně zvítězili Svobodní a Soukromníci. Jejich kandidát na Zlínského hejtmana, senátor Ivo Valenta, v Podolí nedlouho před volbami uspořádal debatu, kde místní podpořil.