Úřad ombudsmanky: narůstají stížností z oblasti policie, vězeňství a armády

Vratislav Dostál

Také ve třetím čtvrtletí letošního roku se nejvíce lidí obrátilo na ombudsmanku v souvislosti se sociálním zabezpečením, nově úřad hlásí skokový nárůst stížností týkající se policie, vězeňství a armády. Jejich počet se zvýšil o padesát procent.

Tak jako v prvním a ve druhém čtvrtletí letošního roku se také v tom třetím obracelo na úřad Veřejného ochránce práv nejvíce lidí v souvislosti s oblastí sociálního zabezpečení. K doslova skokovému nárůstu — o padesát procent — oproti prvnímu a druhému čtvrtletí došlo ve skupině podnětů týkajících se policie, vězeňství a armády. O třetinu vzrostl také počet stížností z oblasti dopravy a spojů.

V celkovém počtu 2193 podnětů se o deset procent zvýšil počet podnětů v působnosti, takže se ochránkyně mnohem častěji mohla problémy lidí zabývat a reálně tak pomohla či poradila více lidem než v předchozích částech roku.

Primát stále drží oblast sociálního zabezpečení (332 podnětů), avšak právě v ní došlo od začátku roku také k největšímu poklesu — o deset procent. „Nedá se považovat za trend,“ tvrdí nicméně veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová, s tím, že výkyvy v počtech stížností v průběhu roku jsou běžné a obsah podnětů v sociálním zabezpečení se příliš nemění.

I poměr zjištěných nedostatků v podnětech zůstává stejný: „Ve třiatřiceti případech z oblasti sociálního zabezpečení jsme zjistili nedostatky a vždy se nám podařilo je odstranit. Lidé, kteří se na nás se svými problémy obrátili, se tak dočkali správně vyměřených důchodů nebo příspěvku na péči.“ Podle ochránkyně se na úspěšnosti řešení tohoto typu stížností podílí i dlouhodobá spolupráce s orgány sociálního zabezpečení.

Jestliže o přibližně padesát podnětů z oblasti sociálního zabezpečení přišlo ve 3. čtvrtletí méně, o stejný počet se naopak zvýšil počet podnětů v oblasti staveb a regionálního rozvoje. „V letních měsících lidé častěji řeší různé rekonstrukce, přestavby, provádějí terénní úpravy a podobně, všímají si podobné činnosti ve svém okolí, takže častěji než jindy pak přicházejí do styku se stavebními úřady,“ uvádí úřad Veřejného ochránce práv.

Odpovídá tomu i nárůst počtu podnětů týkajících se stavebního řízení (tj. povolování staveb), ale také stížností na stavební úřady v souvislosti s řízením o odstranění stavby. Na druhou stranu ale výrazně klesl počet zjištěných pochybení na straně úřadů. Lidé mnohem častěji potřebovali vysvětlit situaci a poradit v dalším postupu.

K doslova skokovému nárůstu o padesát procent oproti prvnímu a druhému čtvrtletí došlo ve skupině podnětů týkajících se policie, vězeňství a armády. Rozdíl mezi začátkem roku a třetím čtvrtletím v počtu stížností je podle úřadu patrný zejména u vězeňské služby. Plynule stoupá i počet stížností směřujících vůči policii. „Není ale bez zajímavosti, že zatímco počet stížnosti v této oblasti stoupl, počet zjištěných pochybení byl ve třetím čtvrtletí nejnižší za celý rok,“ vysvětluje úřad Veřejného ochránce práv.

O třetinu vzrostl také počet stížností z oblasti dopravy a spojů, kde se zvýšení týká především stížností na postup silničních správních úřadů, tj. problematiky veřejných cest a jejich přístupnosti. Příčina může být obdobná jako u stavebnictví — lidé v letních měsících častěji pobývají mimo své domovy a řeší přístup k rekreačním objektům apod.