Zdravotní pojišťovny nesmí vymáhat dluhy skrze externí právníky

Vratislav Dostál

K vymáhání dluhu na pojištění nesmí veřejné zdravotní pojišťovny najímat externí advokáty a neúměrně tak navyšovat náklady na vymáhání dluhu. Tyto další náklady totiž zbytečně dopadají na bedra dlužníků. Uvedl to úřad Veřejného ochránce práv.

Pokud má někdo dluh na zdravotním pojištění, jsou zdravotní pojišťovny oprávněny a také povinny tyto dluhy vymáhat. K rutinnímu úkonu však nesmí najímat externí advokáty a neúměrně tak navyšovat náklady na vymáhání dluhu. Tyto další náklady zbytečně dopadají na bedra dlužníků. Pojišťovna má povinnost tyto rutinní úkony vykonávat sama. Uvedl to úřad Veřejného ochránce práv.

Na úřad se obrátila stěžovatelka, která nesouhlasila s dluhem, který po ní vymáhala její zdravotní pojišťovna prostřednictvím soudního exekutora. „Zjistili jsme, že pojišťovna dluh vymáhala oprávněně. Pochybila ale v tom, že si k sepsání návrhu na nařízení exekuce najala externího právníka, který svou práci ohodnotil na dalších sedmnáct tisíc korun. Původní dluh tak zbytečně narostl o další významnou položku,“ uvedl úřad.

Při vymáhání nedoplatků má zdravotní pojišťovna povinnost vymáhat dluhy sama. Ve složitějších případech lze podle ochránkyně připustit, že využije služeb soudního exekutora: „Není však možné, aby sepsání rutinního návrhu k soudnímu exekutorovi delegovala na najatého advokáta a náklady na jeho služby pak vymáhala po dlužníkovi.“

Zdravotní pojišťovna je zvláštním druhem právnické osoby, zřízené především za účelem provádění veřejného zdravotního pojištění. Výkon této činnosti představuje výkon státní správy, a v tomto ohledu je tedy třeba na zdravotní pojišťovny nahlížet obdobně jako na orgány státu jako takového.

„Pojišťovna uznala naši argumentaci a do budoucna zavedla pravidlo, podle kterého nebude pro běžné úkony související s exekucí najímat externí právníky a tím dále navyšovat nesplacené pohledávky svých dlužníků,“ uvedl úřad Veřejného ochránce práv.

Pokud se pojištěnec dostane do podobné situace, je třeba, aby se bránil v exekučním řízení. V exekučním řízení má oprávněný (věřitel) vůči povinnému (dlužníkovi) právo na náhradu nákladů účelně vynaložených k vymáhání nároku.

„Lze tedy poukázat na skutečnost, že zdravotní pojišťovna disponuje vlastním právním aparátem, a proto nelze náklady právního zastoupení externím právníkem považovat za účelně vynaložené,“ uzavírá úřad Veřejného ochránce práv.