Další průšvih hejtmana Haška: utajované dotace za deset milionů

Redakce DR

Asociace nestátních neziskových organizací dostávala každoročně štědré dotace. Smlouvy o dotacích tajil Jihomoravský kraj před Dětmi Země pět měsíců.

Během osmi let, po něž je Michal Hašek hejtmanem Jihomoravského kraje, obdržel spolek Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje v zastoupení Jaromíra Hrona, exkluzivně téměř deset miliónů korun. Zjistily to Děti Země, před kterými smlouvy o dotacích kraj nezákonně tajil pět měsíců. Poslední smlouva na poskytnutí 130 tisíc korun je z 19. července 2016 a nese název „Naplňování partnerského principu veřejné správy a NS (znamená neziskový sektor — pozn. DR) při realizaci programového období EU 2014-2020“.

Jako ještě závažnější nežli sám fakt udělování dotací se jeví to, nač byly použity. Hronův spolek je utratil za účast svých zástupců v různých poradních komisích kraje a v monitorovacích výborech kraje a státních struktur, na komunikaci a spolupráci s politiky, na vzdělávací semináře, na tisk propagačních materiálů, na poradenství, na údržbu internetových stránek a podobně.

Například účel dotace, na kterou Hronův spolek letos obdržel milion sto tisíc korun, vypadá takto:

 • udržení a rozvoj personálních kapacit ANNO JMK
 • práce zástupců neziskového sektoru v poradních orgánech kraje
 • možnost další spolupráce zástupců ANNO JMK v nadregionálních strukturách
 • pokračování rozšířeného právního poradenství pro NNO
 • poskytování poradenství v oblasti daňové, účetní a grantové včetně interaktivního webového portálu
 • vzdělávací semináře a propagace neziskového sektoru
 • údržba databáze NNO JMK, její doplňování a možné využití pro ostatní subjekty pro další zpracování

Politický rozměr smluv podle Patrika vyplývá i z řady až servilních pasáží stručných závěrečných zpráv předsedy ANNO JmK Jaromíra Hrona. Například ve zprávě za rok 2009 o využití dotace za jeden milion korun Hron píše: „Významně přispívá ke zviditelňování a prezentaci našich zájmů i moje jmenování do poradního orgánu hejtmana JMK Mgr. Michala Haška. Oceňujeme toto rozhodnutí pana hejtmana, které chápeme jako významnou změnu ve vnímání neziskového sektoru...“

A dále: „Je mi potěšením, že mohu poděkovat panu Ing. Jiřímu Kadrnkovi, předsedovi Jihomoravské Rady ODS a členu Zastupitelstva Jihomoravského kraje, za jeho čas a příjemné chvíle při diskusích o budoucnosti, možnostech a úkolech, které stojí před NNO nejen v nebližších měsících, ale i v nejbližších letech.“

Smlouvy Jihomoravského kraje se spolkem ANNO JmK téměř pět měsíců před Dětmi Země tajila úřednice krajského úřadu Pavlína Krásná a její šéf Roman Heinz z odboru kontrolního a právního. Informace vydali až pod opakovanou a důraznou výtkou Ministerstva vnitra o porušování zákona dne 25. července 2016.

Přehled finančních dotací Jihomoravského kraje pro spolek Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje v letech 2009-16

 • 08/2009 = 1.000.000 Kč
 • 12/2009 = 180.000 Kč
 • 04/2010 = 1.000.000 Kč
 • 03/2011 = 1.200.000 Kč
 • 12/2011 = 397.000 Kč
 • 03/2012 = 1.100.000 Kč
 • 03/2013 = 1.200.000 Kč
 • 03/2014 = 1.100.000 Kč
 • 06/2014 = 195.000 Kč
 • 11/2015 = 255.000 Kč
 • 03/2015 = 1.100.000 Kč
 • 03/2016 = 1.100.000 Kč
 • 07/2016 = 130.000 Kč
 • Celkem = 9.957.000 Kč

Přehled názvů smluv JmK se spolkem ANNO JmK během 8 let (2009-16)

 1. Posílení informačních a organizačních kapacit Asociace nestátních neziskových organizací JmK 2009
 2. Reprezentační publikace ANN v JMK (2009)
 3. Posílení informačních a organizačních kapacit Asociace nestátních neziskových organizací JmK 2010
 4. Posílení informačních a organizačních kapacit Asociace nestátních neziskových organizací JmK 2011
 5. NNO a neformální vzdělávání v Jihomoravském kraji 2011
 6. Posílení informačních a organizačních kapacit Asociace nestátních neziskových organizací JmK 2012
 7. Posílení informačních a organizačních kapacit Asociace nestátních neziskových organizací JmK 2013
 8. Posílení informačních a organizačních kapacit Asociace nestátních neziskových organizací JmK 2014
 9. Jak dál v neziskovém sektoru po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku (2014)
 10. Podpora nestátních neziskových organizací v ekonomicky méně rozvinutých regionech JmK — včetně osobních nákladů (2015)
 11. Udržení a rozvoj informačních a organizačních kapacit ANNO JMK v 2015
 12. Udržení a rozvoj informačních a organizačních kapacit ANNO JMK v 2016
 13. Naplňování partnerského principu veřejné správy a NS při realizaci programového období EU 2014-2020 (2016)
  Diskuse
  August 12, 2016 v 9.27
  Hašek "dětem" zřejmě nedal peníze,
  takže jej za to dehonestují.
  O peníze těmto "dětem" jde asi až na prvním místě, neboť jejich program je dle jejich stránek úplně jiný /aktivně chránit sebe, své zdraví a životní prostřed/, než stopovat, kam jdou dotace.
  Pokud celá tato kampaň skončí prohrou ČSSD v krajských volbách, tak pánbůh s námi! To teprve začnou hody. A "děti" a jim podobní se již asi těší na svůj příděl.
  Je fajn na vlastní oči vidět, jakou SKUTEČNĚ "levicovou" politiku aktivisté dělají.
  August 12, 2016 v 16.55
  To je legrační, pane Ševčíku.
  Když Deník Referendum obhajuje skutečné neziskovky, reálně něco dělající ve veřejném prostoru, reálnou aktivitou svých členů, pro Vás jsou to všechno jen parazité dotačních titulů (viz diskuse pod textem Petra Bittnera "Filozof sebral odvahu a promluvil o neziskovkách").
  Jakmile ale Deník Referendum napíše o konkrétním případu, který odpovádá Vašemu vlastnímu pohledu na neziskovky, zaútočíte nikoliv na parazitující neziskovku, ale na jinou, která měla tu drzost vyžádat si ze zákona přístupnou informaci o finančních tocích z veřejných zdrojů (rozpočet kraje).
  Vůbec nemáte pocit, že si protiřečíte?
  August 12, 2016 v 17.47
  Legrační je, když píšete o "skutečných neziskovkách, reálně něco
  dělajících ve veřejném prostoru", aniž by jste konkrétně uvedl, jaké mají tyto "skutečné neziskovky" reálně zhodnotitelné výsledky. Kde jsou čísla, která by osvědčila kolika lidem a jak bylo jimi skutečně reálně pomoženo. Kolika lidem sehnali práci, dokázali je dostat z ubytoven do bytů, prostě kolik lidí začlenili do většinové populace a hlavně kolik nás to jejich snažení stálo. To je totiž ta reálná práce, ostatní je jen kecání o ní.
  Já si neprotiřečím, to vy jen máte nepatrně problém s vnímáním mého textu. Já píšu o tom, že nějaká "neziskovka" nedostala od Haška peníze a tak na něj proto útočí. Domnívá se zřejmě,že její aktivita v případě vítězství druhé strany nezůstane nepovšimnuta a může se dostat k lizu. Jedinou záhadou, která by měla každému skutečnému levičákovi z tohoto zůstat ku zkoumání je, proč se této ziskově-účelové dehonestace zůčastní ti, kteří se ve veřejném prostoru nazývají levičáky, když se defacto jedná o útok na levicovou vládnoucí krajskou stranu? Proč tzv. levičáci útočí na levici? Proč se tito "aktivisté" ocitají v Babišově šiku? Náhoda?
  To už legrační není vůbec.
  RK
  August 19, 2016 v 1.13
  "Socialismus" si (na jižní Moravě) rozvracet nedáme!
  Předem varuju všechny, kteří jsou zvyklí na Deníku Referendu řešit opravdu podstatné otázky (co do obsahu), a které nebaví či kteří nepovažují za účelné "pitvat" se v logice argumentace: neztrácejte s mým příspěvkem čas.

  "Jedinou záhadou, která by měla každému skutečnému levičákovi z tohoto zůstat ku zkoumání je, proč se této ziskově-účelové dehonestace zůčastní ti, kteří se ve veřejném prostoru nazývají levičáky, když se defacto jedná o útok na levicovou vládnoucí krajskou stranu? Proč tzv. levičáci útočí na levici?"

  Učiňme myšlenkový experiment (a zdůrazňuju, že jen myšlenkový experiment, nechtěl bych následující předpoklad obhajovat): "skutečné neziskovky", o nichž píše pan Jedlička, nemají, pane Ševčíku, žádné výsledky; a Vy máte ve Vaší kritice neziskovek, jak jste jí tu v diskusi dříve prezentoval, pravdu. (Mohli bychom experiment rozšířit: Vaše pojetí levicovosti, které jste tu nedávno formuloval, je správné.)

  A já se ptám: co to mění na skutečnosti, že podle informací, jež Děti Země na základě zákona o volném přístupu k informacím dostaly, utrácel kraj několik let v průměru cca milion ročně ve prospěch Asociace nestátních neziskových organizací na - což je klíčové - dosti pochybné účely - pochybné, jelikož vágní, nekonkrétní?

  Co to má do činění s levicovostí? (A skutečně nechávám stranou, že Michal Hašek se "vlevo" ocitl asi spíš náhodou. - Nechytejte se prosím této vsuvky.) Kdyby někdo nebyl levičák, tak by ztratil nárok tepat zlořády levičáků? Protože by nebyl levičák, a levičák má být vůči jeho kritice "imunní"? Nebo protože by "nelevičák" útočil na levičáka nutně proto, že od něj nedostal peníze, jak naznačujete? Jen tak to můžeme seriózně tvrdit, bez dalšího? (Nebo to naznačujete na způsob ruské propagandy - "na každém šprochu pravdy trochu"? Zřejmě právě tak: jelikož je dobře známo, že Děti Země proti státu spíš vedou soudní spory, než aby usilovaly o státní dotace.) To je odpudivé pojetí levicovosti - a vidění světa vůbec - myšlení na způsob "socialismus si rozvracet nedáme".

  (Mimo to nevím o tom - případně mě opravte - že by si zrovna Děti Země zakládaly na své "levicovosti". Pro Vás je však levicovost mírou všech věcí, proto jim vyčítáte jejejí nedostatek, rozumím tomu dobře?)

  A mám-li se chytit jediného náznaku (opravdu velmi mlhavého a vzdáleného) věcnější argumentace ve Vašem příspěvku ("jejich program je dle jejich stránek úplně jiný /aktivně chránit sebe, své zdraví a životní prostřed/, než stopovat, kam jdou dotace"): hlavní předmět činnosti určuje veškerou činnost? On to navíc příliš nepřirozený "skok" není: Děti Země - jako neziskovka - v tomhle případě asi - spíš než kontrolovat hospodaření s veřejnými prostředky - chtějí upozornit na snahu paralyzovat určitou část neziskového sektoru jeho "ochočením".

  Prostě - kdo nejde s námi, jde proti nám, pane Ševčíku? (Vzpomínám, že jsme tu měli diskusi ohledně Kellerova způsobu argumentace: stalo se mi ještě srozumitelnějším, proč je Keller Váš nejoblíbenější komentátor v Právu.) Pan Jedlička uvažuje o "koherenci" Vašich názorů směrem, který se přímo nabízí (byť si třeba přísně vzato neprotiřečíte). Váš text chápe velmi dobře, zatímco Vy máte asi jasno, proti komu jste - a důvod, proč být proti němu vždy a za všech okolností, si už najdete dodatečně.