Změny klimatu pomohou s malárií v západní Africe, uškodí ale jinde, varují vědci

Radek Kubala

Rostoucí teploty a nižší množství srážek mohou dle nedávno publikované studie zasáhnout také populace komárů, jež přenášejí známou nemoc. Zároveň ovšem celkově zhorší podmínky pro život a zemědělství.

Rostoucí teploty a změny dešťových srážek mohou s významnou pravděpodobností snížit výskyt malárie v západní Africe. Zároveň ale podstatně zhorší životní podmínky tamním obyvatelům. Vyplývá to ze závěrů odborné studie publikované v časopisu Nature Climate Change před dvěma týdny.

Principem jevu je, že vyšší teplota znemožní přežít samičkám komárů, které nemoc přenášejí. Zároveň se díky slabším sezónním dešťům zmenší území, jež slouží komárům jako prostředí pro kladení vajíček.

Změny klimatu tak paradoxně mohou pomoci v boji s malárií, která je v západní Africe hojně rozšířená.

Celkový dopad klimatických změn na život obyvatel malarických oblastí bude však podle autorů studie komplikovanější — pozitivum, že lidmi způsobené změny klimatu mohou pomoct v boji s šířením malárie, totiž doplní negativní dopady úbytku srážek na potravinovou bezpečnost v celé Africe.

„Nižší množství srážek očekáváme zejména v hustě obydlených regionech, kde jsou lidé závislí na zemědělské produkci,“ uvedl pro web CarbonBrief.org Arne Bomblies, jeden z autorů studie z Vermontské univerzity.

Alternativa a další problém

Sami autoři studie nedoporučují se v boji s malárií s přihlédnutím k uvedenému spoléhat na změny klimatu. Záhodno je se podle nich soustředit zejména na zabránění šíření nemoci. „Úspěšné dlouhodobé programy proti malárii mohou zabránit jejímu dalšímu šíření a v některých případech jí dokonce vymýtit. Tyto programy ale musí být skutečně dlouhodobé a aplikované co nejdříve. S vlivem klimatu můžeme počítat stejně až v mnohaleté perspektivě,“ uvedla pro CarbonBrief.org Teresa Yamanová, autorka studie z Kolumbijské univerzity.

Zároveň je dle Yamanové pravděpodobné, že se malárie začne šířit více v jiných částech Afriky, kde vyšší teploty vytvoří naopak lepší podmínky pro komáry přenášející nemoc. „Teplejší počasí v dříve chladnějších regionech, kde komáři nežili tak dlouho, aby mohli být infekční, může urychlit šíření nemoci,“ uvedla přímo.

Pokud se skutečně malárie rozšíří do jiných oblastí Afriky, může dle Arneho Bombliese způsobit ještě větší škody, protože lidé v těchto oblastech nemají vyvinutou přirozenou obranyschopnost vůči této nemoci.

Další informace:

CarbonBrief.org Climate change could curb malaria risk in West Africa by end of century

Voice of America Study: Climate Change Not Expected to Boost Malaria in West Africa

Nature.com Climate change unlikely to increase malaria burden in West Africa