Ministerstvo dopravy uznalo kritiku dopravních staveb, problémy ale zůstávají

Jaroslav Bican

Iniciativa Průhledná doprava sdružující několik občanských organizací poukázala na systémové nedostatky dopravních investic a navrhla možná řešení. V některých případech ministerstvo dopravy zareagovalo kladně, řada problémů však přetrvává.

Občanské organizace spojené do iniciativy Průhledná doprava upozornily v uplynulém roce ministerstvo dopravy na dlouhodobé systémové problémy dopravních investic a navrhly případná řešení. Některé návrhy se setkaly s kladnou odezvou a opatření se již zavádějí do praxe, ale například na tom, co stojí za prodlužováním realizace staveb, se zástupci iniciativy a ministerstva neshodli.

„Iniciativa Průhledná doprava vyzvala ministra dopravy, aby začal postupně odbourávat letité problémy dopravního stavitelství v České republice, a nabízí realistická opatření k nápravě. V některých oblastech jsme ministerstvo povzbudili, aby si problému všimlo a začalo se jím zabývat, jedná se například o problémy při výkupech pozemků či postavení správce stavby,“ uvedla Alena Vondroušová z Dopravní federace.

Ne všechny nedostatky, na které iniciativa poukázala, ale ministerstvo uznalo. „V některých oblastech chyby na své straně nevidí a příčiny stále hledá jinde než v procesech probíhajících ve svém resortu,“ zdůraznila Vondroušová a dodala: „Oceňujeme pozitivní posun, a zároveň konstatujeme, že je nadále řada problematických oblastí, k nimž by se mělo ministerstvo dopravy postavit čelem, aby se daňoví poplatníci při přípravě a výstavbě dopravních staveb dočkali výraznějšího pozitivního efektu.“

Výstavba velkých dopravních staveb, která se podílí na objemu státních investic největším dílem, a zároveň se stále potýká s opakujícími se problémy, si podle iniciativy zaslouží pozornost a změny. Průhledná doprava v lednu tohoto roku předložila ministerstvu dopravy soubor deseti problematických oblastí, kde spatřuje nejvíce především systémových problémů a navrhla řadu změn a úprav.

Podle ministerstva dopravy za zdržení staveb mohou aktivisté

Výzva Průhledná doprava adresovaná přímo ministru dopravy Danu Ťokovi pak upozornila na pět vybraných problémů, kde lze změny provést relativně rychle, především změnou vnitřních procesů či předpisů v resortu dopravy. Podle výzvy je třeba hlavně předcházet střetům zájmů jednotlivých aktérů staveb, zkvalitnit proces přípravy veřejných zakázek a zlepšit standardy smluv s dodavateli staveb, proces vykupování pozemků od jednotlivých vlastníků a archivaci dat a přístup k nim.

Přestože se ministerstvo dopravy či jemu podřízené organizace některými návrhy iniciativy inspirovaly či deklarují, že by je mohly využít, v některých problematických oblastech ministerstvo vidí příčiny jinde než organizace sdružené do iniciativy Průhledná doprava. Například za prodlužováním realizace staveb namísto procesních vad a postupů ve svém resortu úřad stále hledá občanské aktivisty.

Podle iniciativy musí být stavby dobře připravovány a posuzovány hned od začátku, musí být dodržena pravidla transparentnosti, komunikováno se všemi dotčenými subjekty a vlivy stavby na životní prostředí a zdraví musí být posouzeny pro stavbu jako celek včetně možných variant trasy. „Takto by mohla být řada problémů vyřešena a projednána hned na začátku, ne po deseti letech příprav,“ podotkla Alena Vondroušová.

Druhou hlavní oblastí, kde Průhledná doprava vidí v resortu dopravy řadu problémů a kde navrhla mnohá opatření, je vlastnická politika a proces nominací do orgánů státem vlastněných společností a podřízených organizací. V červnu byl také vládou schválen věcný záměr zákona o nominačním procesu, který by měl pravidla v uvedené oblasti upravit.

Nejvíce připomínek a návrhů se týkalo společnosti České dráhy. „Většinou jde o problémy, které nový zákon nevyřeší a ani vyřešit nemůže, neboť na České dráhy, a.s. a její dceřiné společnosti nedopadá. Tady bude záležet spíše na vnitřních opatřeních ministerstva,“ vysvětlil Michal Voda z organizace Naši politici.

A dodal: „Pomohlo by například včasné zveřejňování jmen kandidátů dozorčích rad, v případě dceřiných společností ČD, a.s. jejich povinné posuzování Řídícím výborem ČD, nebo stanovení kvalifikace pro členy Řídícího výboru ČD. Výsledkem jednání na ministerstvu dopravy byla i žádost ministra o stručná doporučení, která by mohlo ministerstvo i vláda implementovat ihned, bez nutnosti čekat na přijetí zvláštního právního předpisu,“ uzavřel Voda.

Iniciativa také upozornila na řadu konkrétních problematických personálních nominací. V některých případech už ministerstvo provedlo určité kroky k nápravě. Například mezeru v zákoně vyřešilo tím, že začalo dobrovolně vysílat kandidáty do dozorčí rady Českých drah přes vládní výbor pro personální nominace.

Své síly v iniciativě Průhledná doprava spojily občanské organizace Dopravní federace NNO, Naši politici, Oživení a Frank Bold, které se dopravním investicím a jejich plánování, omezování korupce a střetů zájmů a zvyšování transparentnosti veřejných zakázek věnují dlouhodobě.