Občanské organizace vyzvaly stát, aby zvýšil bezpečnost očkování

Jaroslav Bican

Podle občanských organizací je třeba vést diskuzi o tom, jak nastavit systém očkování, aby byl bezpečnější a minimalizoval nežádoucí účinky s očkováním spojené. Jejich přehlížení vede jen k narušování důvěry v očkování jako takové.

Několik občanských organizací upozornilo na přehlížení nežádoucích účinků spojených s očkováním. Předseda Společnosti pacientů s následky po očkování Václav Hrabák poukázal na to, že se setkávají se stále větším počtem nežádoucích účinků po očkování. V České republice se podle něho ví o stovkách případů ročně, ale vzhledem k tomu, že se nahlašuje jen jejich velmi malá část, může se jednat až o tisíce.

Jedná se o závažné neurologické (například hypotonie, regres ve vývoji, poruchy řeči či epilepsie) a imunologické problémy (alergie či autoimunita), ale za dobu, kdy se věnují očkování a volají po zvýšení bezpečnosti očkování, se ze strany odborníků nesetkali s jakoukoli pozitivní reakcí.

„Česká vakcinologická společnost stále tyto problémy pouze bagatelizuje a pomocí PR kampaní se jen snaží přesvědčovat o jednoznačném přínosu očkování se zanedbatelnými problémy,“ zdůraznil Hrabák a dodal: „Proto sílí i hlasy kritiků očkování. Naše společnost není proti plošnému očkování, chceme však zvýšit jeho bezpečnost.“

Pět z deseti členů Národní imunizační komise, poradního orgánu ministra zdravotnictví, který podle Hrabáka v podstatě rozhoduje o tom, které vakcíny budou povinně očkovány, jsou právě z České vakcinologické společnosti.

Společnost pacientů s následky po očkování kritizuje to, že České vakcinologické společnosti na jedné straně vystupuje jako nezávislá odborná lékařská organizace, ale na druhé straně nechce naslouchat lidem, kteří s očkováním mají negativní zkušenost, a vést s nimi dialog. Podle Václava Hrabáka by v Národní imunizační komisi měla být zastoupena rovněž větší šíře různých profesí než doposud a samozřejmě i zástupci občanů. Dalším problémem je také nedostatečná osvěta mezi pediatry, kteří ne vždy mají dostatek informací. 

Místopředseda společnosti Rozalio Miroslav Vácha připomněl, že loni v červnu byla ustanovena pracovní komise Ministerstva zdravotnictví k tématu očkování. Komise se sešla zatím třikrát. Účastnili se jí i zástupci organizací Rozalio a Ligy lidských práv. „Jednání pracovní skupiny se bohužel ukázaly jako zcela neúčelná a nemají žádné výsledky, nejsou z nich žádné konkrétní výstupy. Na jednání komise se většinou diskuse nad návrhy ukončila tím, že o tomto rozhoduje Národní imunizační komise,“ uvedl Vácha. 

Stále u nás neexistuje systém odškodňování nežádoucích účinků očkování

Lékař Jan Vavrečka také poukázal na to, že očkující lékaři mohou do svých ambulancí nakupovat vakcíny s obchodními slevami a následně je pacientům prodávat za výrazně vyšší cenu. To ve výsledku vede k tomu, že jsou lékaři ekonomicky motivováni, aby doporučovali, aplikovali a zvyšovali odbyt vakcín.

„Důsledky jsou stejné, jako kdyby se jednalo o přímou korupci očkujících lékařů. Tato rozšířená obchodní praxe je pravděpodobně v rozporu s právem Evropské unie. Zůstává bohužel tolerována našimi orgány státního dozoru, které ji považují za legální,“ řekl Vavrečka.

Právnička Zuzana Candigliota z Ligy lidských práv upozornila na dva případy, kterým se Liga lidských práv věnuje. První se týká státní represe k vynucování povinného očkování, která podle Zuzany Candiglioty přitvrzuje. V Pardubickém kraji uložila hygienická stanice pokutu ve výši čtyřicet tisíc korun soukromé školce za přijetí nekompletně očkovaných dětí. Školka se s pomocí Ligy proti pokutě odvolala.

„Stát tímto znemožňuje zajistit nekompletně očkovaným dětem předškolní vzdělávání a přístup do kolektivu dětí nejen ve veřejných školách, ale i v soukromých, které vznikly z iniciativy rodičů. Veřejná ochránkyně práv přitom tuto izolaci dětí považuje pouze za sankci, nikoliv za opatření k ochraně veřejného zdraví,“ zdůraznila Candiglioty a doplnila: „V žádném sousedním státě není zákaz přístupu neočkovaných dětí do školek, ale v České republice částečně očkované dítě nesmí ani do školky soukromé.“

V druhém případě se jedná o historicky první žádost dítěte o odškodnění státu za újmu na zdraví po povinném očkování. Chlapec z Jihomoravského kraje, kterému je nyní patnáct měsíců, ochrnul na polovinu obličeje po druhé dávce hexavakcíny a podle jeho ošetřujících lékařů již nelze očekávat zlepšení. Lékaři shledali, že se jedná o postižení v důsledku očkování.

„I přes výzvy Ústavního soudu zákonodárcům stále neexistuje systém odškodňování jako v jiných zemích, přesto se rodiče rozhodli po státu požadovat přiměřené finanční zadostiučinění. Rodiče mají s léčbou a péčí o syna zvýšené náklady a také chtějí, aby chlapec dostal spravedlivou kompenzaci za trvalé postižení,“ popisuje právnička.

Společnost pacientů s následky po očkování informovala také o tom, že před měsícem zaslala Ministerstvu zdravotnictví materiály ohledně nového objevu spojeného s očkováním žen a s žádostí pozastavit doporučování očkování žen v těhotenství do doby, než bude objev a jeho možné důsledky vědeckou obcí ostatně uváženy. Ministerstvo zatím neodpovědělo.

    advertisment