Brněnský Plán mobility připomínkovalo za dva týdny přes 500 lidí

Vratislav Dostál

Celkem 520 obyvatelů Brna se zapojilo do kampaně k připomínkování Plánu udržitelné městské mobility, dohromady zaslali 8300 připomínek. Dokument má stanovit, jakým směrem se bude ubírat rozvoj dopravy v Brně v nejbližších desetiletích.

Do kampaně k připomínkování Plánu udržitelné městské mobility, kterou ekologové spustili před dvěma týdny, se zapojilo 520 obyvatelů a obyvatelek Brna. Dohromady zaslali přes 8300 připomínek. Dokument má stanovit, jakým směrem se bude ubírat rozvoj dopravy v Brně v nejbližších desetiletích.

Své připomínky formulovala řada odborníků a odbornic z různých institucí, spolků nebo firem. Brněnský odbor dopravy, jenž má tvorbu Plánu mobility v gesci, se prostřednictvím těchto systémových doporučení i konkrétních návrhů dozví o nedostatcích současné verze dokumentu.

Veřejnost mohla tyto připomínky podpořit nebo přidat své vlastní. Odbor dopravy stanovil konec sběru připomínek na konec března. „Neočekávali jsme, že zasáhneme široké spektrum brněnské veřejnosti, v rámci dvou týdnů by to nebylo vůbec reálné. Máme však radost, že se do kampaně v tomto krátkém čase zapojilo tolik lidí," uvedla Hana Chalupská z NESEHNUTÍ.

„Jsem osobně nadšená z toho, že devětasedmdesát lidí navíc formulovalo vlastní náměty a například i nesouhlasné komentáře s našimi návrhy. Ukazuje to, že diskusi k Plánu mobility bylo dobré otevřít,” dodává. Lidé prý nejvíce podporovali témata koncepčního rozvoje cyklodopravy a pěší dopravy, ochranu a rozšiřování ploch zeleně a důraz na čisté ovzduší.

Z vlastních připomínek se podle NESEHNUTÍ častěji opakoval požadavek zapracovat do Plánu mobility variantu nádraží v centru, odvedení tranzitní dopravy mimo město nebo zavedení chytrých semaforů na světelných křižovatkách, které by upřednostnily plynulý pohyb lidí pohybujících se pěšky.

Všechny připomínky nyní organizátoři kampaně předají brněnskému odboru dopravy, který se všemi náměty plánuje zabývat v průběhu dubna a května. Projednávání dokumentu má několik fází. Harmonogram příprav je rozfázován do podzimu roku 2016 a odbor dopravy slibuje ještě jednu příležitost pro podávání připomínek.

„Kampaň jsme realizovali nyní, protože je reálná šance, že budou připomínky do dokumentu zakomponovány. V pozdějších fázích to už bude mnohem obtížnější,” uzavírá Chalupská.