Praha potřebuje plán udržitelné mobility, shodují se urbanisté

Vratislav Dostál

Plán udržitelné mobility je nástrojem, pomocí kterého se můžou politici dobře rozhodnout, která opatření provedou. Disponovali by tak lepšími podklady a informacemi o tom, kam jejich opatření povedou.

Praha hostovala unikátní seminář o dopravním plánování Plány udržitelné mobility. Akci pořádala iniciativa Auto*Mat ve spolupráci s Útvarem rozvoje města (ÚRM) v rámci projektu Bez zmatků a tunelů — kampaň za koncepční rozvoj dopravy v Praze.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Semináře se zúčastnilo pětačtyřicet expertů včetně zahraničních kapacit, jako je profesor Technické univerzity Drážďany a předseda vědecké rady spolkového ministerstva pro dopravu, výstavbu a rozvoj měst Gerd-Axel Ahrens, či konzultantka významné kolínské společnosti Rupprecht Consult Susanne Böhler-Baedeker. Řešili mimo jiné i pražský městský plán.

„Plán udržitelné mobility je nástrojem, pomocí kterého se můžou politici dobře rozhodnout, která opatření provedou. Mají tak lepší podklady a informace o tom, kam jejich opatření povedou,“ uvedl Vratislav Filler z iniciativy Auto*Mat.

Profesor Ahrens hovořil o tom, kterak člověk žijící ve městě vykoná v průměru tři cesty za den s tím rozdílem, že postupem času je vzdálenost těchto cest delší, což neumožňuje dosahovat nových cílů. Podle něj se doprava dá dobře ovlivňovat s ohledem na to, co může město obyvatelům nabídnout, neboť kratší vzdálenosti jsou levnější.

Podle Ahrense budeme v budoucnosti využívat auto efektivněji, díky zpřísňujícím se emisním limitům se bude více využívat car-sharing a veřejná doprava. Vlastnictví auta je přitom podle něj pro redukci provozu klíčové a bude se v budoucnu snižovat. Lze také předpokládat, že pouze projekty založené na integrovaných dopravních plánech budou moci být v budoucnu podporovány ze zdrojů na národní nebo celoevropské úrovni.

Ahrens představil vývoj nástrojů integrovaného dopravního plánování v Německu, kde se plány udržitelné mobility vyvinuly z úzce nahlížené plánovací metody. Územní plán Prahy oproti tomu počítá pouze s určitými opatřeními, ale již nepočítá s dopady, které budou následovat.

Doktorka Böhler-Baedekerová hovořila o státech, jako je Anglie, Belgie, Německo, Nizozemsko nebo Francie, kde jsou plány udržitelné mobility již povinné a kde fungují. Zároveň dodala, že v brzké budoucnosti očekává začlenění plánu udržitelné dopravy do agendy Evropské unie a jejích členských států.

Podle Zbyňka Spermata z Centra dopravního výzkumu, jsou v současnosti tyto plány jedním z klíčových bodů zájmů dopravních výzkumných projektů. Jedná se především o projekt QUEST, kterého se v uplynulých třech letech účastnilo šest měst České republiky (Chomutov, Hradec Králové, České Budějovice, Jihlava, Opava, Karviná).

Projekt podle něj přinesl do měst mechanismy, které mohou využít při zpracování plánů udržitelné městské mobility. Mimo to také Asociace měst pro cyklisty, Cyklistická akademie a nová Cyklostrategie 2013 definovala principy Vize 25, podle níž by se měla stejná pozornost věnovat každému způsobu dopravy. Seminář seznámil účastníky s nástrojem dopravního plánování, který není doposud v České republice běžný a který současně zapadá do činností Útvaru rozvoje hlavního města Prahy.

„Jedním z konkrétních úkolů pro naplnění nové strategie, které může aktualizace strategického plánu definovat, může být i právě zpracování plánu udržitelné mobility pro hlavní město,“ uvedl Marek Zderadička, vedoucí kanceláře ÚRM. Koordinátor aktivit iniciativy Auto*Mat zaměřených na dopravu upozornil, že co v Praze chybí, je právě pohled na vývoj dopravy v Praze jako celku zahrnující definici přijatelného cílového stavu, dosažitelného v reálném časovém horizontu.

Seminář ukázal důležitost plánu udržitelné mobility, kterou doposud Praha nemá a že je na čase, aby svůj dopravní masterplán zřídila. Na toto téma se již vede odborná diskuze na půdě Útvaru rozvoje města, která si přiklání k tomu, aby se tak stalo. Ve stávajícím zadání územního plánu tato koncepce sice není, ale to není překážka, jak to změnit.

    Diskuse