Wagnerová: Chvojkův návrh k zákonu o střetu zájmů je problematický

Vratislav Dostál

Podle senátorky a bývalé soudkyně Ústavního soudu Elišky Wagnerové je požadavek, který ministrům zakazuje, aby provozovali média, přiměřený. Za problematický ale označuje návrh, který ministrům zakazuje, aby ovládali obchodní korporace.

„Pozměňovací návrh poslance Jana Chvojky k novele zákona o střetu zájmů mi připadá poněkud problematický, a to alespoň zčásti.“ Tak komentuje bývalá soudkyně Ústavního soudu a současná senátorka Eliška Wagnerová v rozhovoru pro Deník Referendum pozměňovací návrh, který zakazuje členům vlády, aby ovládali obchodní korporace a uplatňovali v nich rozhodující vliv, a zároveň, aby provozovali rozhlasové a televizní vysílání, vydávali periodický tisk a drželi podíly v mediálních domech.

Za méně problematický označuje návrh, který ministrům zapovídá provozování či vydávání médií. „To je asi přiměřený požadavek, neboť opačný stav vytváří nedemokratickou nerovnost v oblasti šíření myšlenek, potažmo vlivu a zvýhodňuje takovou osobu v demokratické politické soutěži jen na základě jejího majetku. To mně připadá jako nepřípustné,“ vysvětluje bývalá soudkyně Ústavního soudu.

Větší problém nicméně spatřuje v navrhovaném paragrafu, který se vztahuje k obchodním korporacím. „Nevím, co předkladatele vedlo k takové konstrukci, respektive proč nesáhnul k příkazu převést majetek do svěřeneckého fondu pro dobu výkonu neslučitelné funkce s tím, že po skončení funkce by se znovu ujal svých práv,“ uvažuje Wagnerová. Fond by podle ní měl všechna oprávnění k majetkovým právům společnosti, která by ovšem vykonával samostatně, tedy bez vlivu původního „vlastníka“.

„Ale, možná něco přehlížím a něco mi uniká. Chtělo by to důvodovou zprávu, respektive bližší vysvětlení. V každém případě mi připadá stávající konstrukce jako napadnutelná z důvodu neproporcionálního omezení majetkových práv osoby původního vlastníka,“ uzavřela Wagnerová.

Chvojkův návrh počítá s tím, že pokud bude člen vlády ve střetu zájmů, bude mít lhůtu šedesáti dnů na to, aby uvedl své majetkoprávní vztahy do souladu s příslušnými pasážemi zákona. „Neméně důležitý je i prostý fakt, že současných členů vlády se návrh vůbec netýká, protože samozřejmě zcela ctí zákaz retroaktivity,“ tvrdí Chvojka s tím, že platnost zákona se bude týkat až jmenování příštích ministrů.

Návrh již dříve podpořilo předsednictvo ČSSD, vedení hnutí ANO ale trvá na tom, že je na hraně ústavy. „Jde o návrh, který je na hraně ústavy, která podle článku 11 zaručuje právo vlastnit majetek,“ píše se v prohlášení předsednictva hnutí ANO.

Chvojka se ale brání, prý by nepředložil něco, co by bylo protiústavní. „Sociální demokracie se dlouhodobě zasazuje o zvýšení transparentnosti a jasnější definici střetu zájmů veřejných činitelů. Vždyť zákon o střetu zájmů je v našem právním řádu deset let, neprošel výraznější novelou a doba se velmi posunula,“ vysvětluje poslanec ČSSD.

Novela zákona o střetu zájmů prošla v dolní komoře prvním čtením, tento týden ji projednal Ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny. A přestože Chvojkův pozměňovací návrh ve výboru získal většinu, stále platí, že může způsobit rozkol vládních stran.