Ochránci přírody spouští kampaň proti ničení přírody v Jeseníkách

Jiří Jindra

Vědci a ekologové iniciovali kampaň pro záchranu Vřesové studánky v Jeseníkách. V její blízkosti se plánuje stavba turistické chaty, iniciuje ji šumperský podnikatel. Stavěním by se zdevastovala okolní příroda a také meditační povaha místa.

Příroda okolo Vřesové studánky na Červené hoře nedaleko Červenohorského sedla v Jeseníkách je podle ochránců přírody v ohrožení. Na jejím místě chce investor na podzim postavit komerční turistickou chatu a kapli. Odborníci, ochránci přírody a ekologové z Hnutí DUHA proto spustili kampaň za ochranu této evropsky významné lokality.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Stavba chaty by měla na místo zásadní dopad. „Jsem přesvědčen, že komercionalizace tohoto místa nejen nenávratně poškodí zdejší přírodu i kvalitu krajinného rázu,“ řekl Ladislav Miko z Generálního ředitelství pro životní prostředí Evropské unie. Stavba by měla začít na podzim a trvat tři roky. Po tuto dobu se bude na místě pohybovat těžká technika, která podle ochránců přírody zničí stávající cesty. Může dojít také k čerpání vody přímo ze studánky a k jejímu znečištění odpadovými splašky.

„Hnutí DUHA Olomouc ve spolupráci s dalšími organizacemi spouští veřejnou kampaň s cílem získat širokou podporu pro záchranu této lokality před zbytečnou zástavbou a před zničením tohoto místa,“ sdělil organizátor kampaně Jiří Beneš. Nepovolení výstavby podporují vědci z olomouckých, ostravských i brněnských univerzit, a také jeseničtí, prostějovští a šumperští ochránci přírody.

„Příroda na Vřesové studánce a v okolí je evropsky mimořádná a má i svůj jedinečný duchovní rozměr. Příroda sama je zde chrámem,“ vysvětlil Deníku Referendum předseda Společnosti přátel Jeseníků Ondřej Bačík. Téměř meditační pojetí místa potvrzuje také Ladislav Miko: „Vírou motivovaný zájem o krásné a duchovně významné místo by neměl být zneužíván pro podnikatelské záměry.“

Vědci a ochránci přírody chtějí společnými silami zabránit komercionalizaci místa. Přispět k záchraně Vřesové studánky přitom může každý. „Součástí kampaně jsou nové webové stránky zachranmevresovoustudanku.cz, ze kterých může veřejnost odesílat své žádosti odpovědným úředníkům a církevním představitelům,“ doplnil Beneš.

    Diskuse