Vánoční poselství španělského krále

Ivana Recmanová

Španělský král Filip VI. mluvil ve svém štědrovečerním projevu o jednotném a přesto rozmanitém Španělsku. Zdůraznil potřebu mezinárodní solidarity vůči globálním výzvám současnosti. Jedině podílem na ní může podle něj Španělsko sílit.

Letošní Štědrý večer promluvil opět španělský král Filip VI. ke svým občanům skrze televizní přenos, který se vysílal z Královského paláce v Madridu. Poblahopřál v první řadě občanům příjemné prožití svátků a šťastný nový rok. Mluvil nejen za sebe, ale i za královnu, princeznu Leonor a infantku Sofii.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Ve svém projevu hovořil především o národní identitě. Zdůraznil velikost a sounáležitost Španělska i přes jeho výjimečnou rozmanitost, především jazykovou: krom oficiální španělštiny — tedy kastilštiny —, katalánštiny, galicijštiny a baskičtiny se v království užívají další jazyky, například aragonsky, arabsky, hebrejsky či berbersky.)

V této kulturní diverzitě není jednoduché najít společné pojítko. Podle krále Filipa je však takovým pojítkem Královský palác — ten je totiž otevřen všem občanům, kteří mají zájem dozvědět se o vlastní historii. Prostory paláce podle něj reprezentují staletí španělských dějin, ze kterých se národ může poučit a načerpat zdroje pro rozhodování o budoucím směřování země.

Všechny identity španělských občanů, jak se nechal slyšet ve svém projevu, spadají pod jednu velkou kulturu, a to španělskou, která přetrvává dlouhou dobu a překračuje hranice. Z projevu ale nebylo zcela zřejmé, zda myslí španělskou diasporu, nebo koloniální dědictví. Ovšem tím, že v rámci této kultury vyzdvihl mimo jiné i literaturu psanou španělským jazykem, lze se domnívat, že sem spadá obojí. Netřeba jistě také dodávat, že tato prestiž španělštiny zároveň privileguje Kastilce — ostatní španělské národy, respektive jejich jazyky, takový status nemají.

Na druhou stranu, krom toho, že každý obyvatel Španělska se může cítit hrdý na svoji domovinu i identitu, podle Filipa VI. je nutné také myslet na odpovědnost vedení státu. Nejdůležitější věcí je podle něj totiž zájem španělských občanů, a právě v tomto ohledu je tedy nutné zachovat jednotu. Z projevu je tedy zřejmé, že ačkoliv nemá problém s národnostním sebeurčením, podpory ohledně autonomie či dokonce nezávislosti některých španělských území se od něj nejspíše nedočkáme.

V projevu zároveň neopomenul pohovořit o nedávných parlamentních volbách. V rámci politické plurality se v parlamentu střetávají různé proudy pomocí dialogů a kompromisů, což má podle jeho názoru pro konstituční monarchii zásadní úlohu. Svou nezastupitelnou úlohu zde hrají i další demokratické instituce, jejich cíl má být nicméně společný: blaho občanů. Jakkoli je třeba si připomínat, že tomu tak v minulosti ne vždy bylo.

Ve svém projevu hovořil španělský král Filip VI. především o národní identitě. Zdůraznil velikost a sounáležitost Španělska i přes jeho rozmanitost. Foto eurosport.onet.pl

Filip VI. připomenul ne až tak dávné doby, kdy se Španělsko potýkalo s chudobou a izolací. Zároveň zdůraznil nutnost ekonomického zajištění občanů, především v oblasti školství a zdravotnictví. Demokracie a svoboda musejí podle něj přežít.

Neopomenul i proto ani nedávné teroristické útoky v Paříži. Takové činy na území Evropy jsou útokem právě na takové na hodnoty, na kterých Evropa stojí: na demokracii, svobodu a soužití. Zmínil i uprchlíky utíkající sem před válkou. Naznačil důležitost semknutí v takovýchto chvílích — na řešení velkých problémů je totiž zapotřebí silných států, o což by Španělsko mělo rozhodně usilovat. Stejně jako o podíl na mezinárodní solidaritě.

Na závěr Filip VI. zdůraznil stálou potřebu zaznamenávání národní historie. K tomu je potřeba počítat se všemi občany — muži i ženami, mladými i starými, místními i imigranty. Nikdo nesmí zůstat vyčleněn.

Místo sebestřednosti je podle Filipa potřeba upřednostnit solidaritu, místo pesimismu naději a místo odcizení solidaritu. Každý Španěl je toho schopen a národ jako celek to v minulosti vždy zvládl. Vzájemná pomoc má být součástí budoucnosti státu.

Není náhodou, že závěrečné vánoční přání pronesl král Filip VI. ve všech oficiálních jazycích Španělského království.

    Diskuse