Bobři se vrátili do Prahy takřka po dvou staletích. Tenkrát žili na Štvanici

Jiří Jindra

Českými médii proběhla zpráva o tom, že se v Praze takřka po dvou stoletích objevili bobři. DR přináší rovněž dobovou zprávu o tom, jak to vypadalo, když se v Praze bobři objevili roku 1836 naposledy.

Snímky z fotopastí potvrdily, že takřka po dvou stoletích se do Prahy vrátili bobři. Na základě informací z České zemědělské univerzity o tom informovala ČTK. Má se jednat o rodinu, přesnou lokalitu ale vědci z univerzity nesdělili, aby chráněné hlodavce nerušila přemíra zájmu veřejnosti.

„Víkendové pozorování podložené užitím fotopastí nyní jednoznačně potvrdilo nejen výskyt, ale i to, že bobři po nocích vybudovali poměrně veliký hrad a na lokalitě hodlají zůstat. Nyní budeme sledovat hlavně jejich činnost na lokalitě a pohyb v prostředí velkoměsta,“ sdělil ČTK Aleš Vorel z Fakulty životního prostředí ČZU.

Bobři evropští byli u nás dříve na seznamu ohrožených druhů. V posledních letech jich ale utěšeně přibývá a v současné době odborníci jejich počty na našem území odhadují na čtyři tisíce jedinců.

Za pozornost stojí, jak odborný tisk informoval o zániku pražské populace bobrů v předminulém století. Časopis Živa v roce 1891 ve svém druhém čísle přinesl zprávu Bobři v Praze, v níž informuje s odvoláním na dobovou zprávu profesora Karlovy univerzity Kahlerta o tom, že bobři „řádili na pražských ostrovech“ naposledy roku 1836.

Kahlertovu zprávu Živa v úplnosti přeložila: „Před několika lety ukázalo se více bobrů zcela blízko našeho města, totiž nedaleko Újezdské brány ve Vltavě na tzv. Židovském ostrově (dnes znám jako Dětský — pozn. DR) u mlýna zde ležícího. Byli to bezpochyby uprchlíci z bobroven, jak se tu a tam na Vltavě, Lužnici atd. objevují, kteří se sem po proudu přistěhovali, aby se zde usídlili.

Ježto však nenalezli na tomto malém ostrově klidu, přebíhali sem a tam, ukazujíce se tu a onde na blízkých ostrovech, Střeleckém a Maltézském. Avšak hospodařili také zde po svém způsobu zle, poráželi stromy, ohlodávali křoví na břehu, což ovšem na tak malém ostrově brzo upoutalo pozornost zde sídlícího mlynáře, jenž pak, když bezpochyby zvířata ani chytiti ani usmrtiti nemohl, vedl si stížnost veřejně.

Stížnosti tyto byly příčinou policejního vyšetřování, jež také na ostrově zjistilo ‚species facti‘; nalezlo poražené co rámě tlusté stromy, ohlodané křoviny a jámy na břehu, ale nezjistilo žádného bobra. Když pak se činily přípravy k vyhubení jeho, tu činil námitky u zemské správy pan hrabě z Dietrichsteinu proti takému počínání, neboť měl v úmyslu bobry ty zde kolonisovati a je v náležitém dozoru míti.

Avšak bobři unikli i všem nástrahám i zamýšlené kolonisaci tím, že se odstěhovali dále na Štvanici, kde však znova byli znepokojováni, tak že konečně na čisto zmizeli.“

Tak připomínal poslední výskyt bobrů v Praze v roce 1891 časopis Živa. Odborníci z České zemědělské univerzity doufají, že se jim tentokrát povede lépe.