Do Bílých Karpat se vrací divoká kočka

Vratislav Dostál

Výskyt divoké kočky potvrdily snímky ze severní části Bílých Karpat. Pokud se v dalších měsících a letech potvrdí, mohou přírodovědci překreslit západní hranici trvalého výskytu této vzácné šelmy v Karpatech.

Těsně za hranicemi České republiky v severní části Bílých Karpat získali zoologové koncem zimy unikátní snímky kočky divoké. Jde o první novodobý důkaz o přítomnosti této šelmy v Bílých Karpatech. Nové snímky potvrzují, že kočka divoká se nenápadně vrací do české krajiny. V posledních letech ji fotopasti ochránců přírody zachytily na Šumavě, v Javorníkách či v Českém lese, zatím však chyběly důkazy o jejím trvalém výskytu či dokonce rozmnožování.

Na sérii nových fotografií z Bílých Karpat je však kočka zachycena, jak si nedaleko doupěte brousí drápy nebo se vyhřívá na slunci, což nasvědčuje trvalejšímu výskytu šelmy. Pokud se v dalších měsících a letech potvrdí, mohou přírodovědci překreslit západní hranici trvalého výskytu této vzácné šelmy v Karpatech, za kterou byla až doposud pokládána slovenská řeka Váh.

„Podle chování kočky u doupěte lze usuzovat na to, že zde pobývá už delší dobu, a tak doufáme, že se nám v létě podaří potvrdit i její rozmnožování. Nález mi udělal velkou radost a přinesl naději, že by se k nám kočky mohly ze Slovenska rozšířit nebo zde už možná jsou,“ uvedla Jana Pospíšková z přírodovědecké fakulty Univerzy Karlovy, která se monitoringem kočky divoké dlouhodobě zabývá.

„Bílé Karpaty svojí nadmořskou výškou, členitým terénem a pozůstatky zachovalých přirozených lesů poskytují optimální biotop pro tento kriticky ohrožených druh šelmy. Intenzivní fotomonitoring, který rozjíždíme v rámci společného projektu s Hnutím DUHA, by mohl přinést další informace a odpovědi,“ dodala Pospíšková.

O tom, zda tu kočka divoká i další druhy vzácných šelem vydrží, rozhodne především chování lidé. „Největší hrozbu pro vzácné šelmy představuje pytláctví,“ zdůrazňuje Pavel Dekař z Hnutí DUHA. Kočka divoká stejně jako vlk, rys či medvěd doplatila na systematické lidské pronásledování a během 19. století z naší krajiny zcela vymizela.

Snímky vzácných vracejících se šelem, ať už jde o šelmy v Bílých Karpatech, vlka na Šumavě nebo rysy a vlky na severu Čech, potvrzují zajímavý fenomén posledního desetiletí: do české kulturní krajiny se pomalu vracejí vyhynulé druhy šelem. Pro rozšíření koček divokých bude potřeba vyčlenit vhodně vybraná místa pro divokou přírodu. Více starých stromů v lesích, ochrana listnatých lesů a pestřejší krajina pomůže také návratu dalších vzácných druhů zvířat.

V České republice podle odhadů zoologů stabilně žije asi sedmdesát rysů a jedna vlčí smečka se v roce 2014 usídlila v CHKO Kokořínsko-Máchův kraj. Vlci se objevují i v dalších pohraničních horách, především v Beskydech, aktuálně však fotopast zachytila vlka také na Šumavě. Medvěd bývá každoročně zaznamenáván v Beskydech, v některých letech také v Bílých Karpatech.