Na Šumavu se vrátil vlk

Jaroslav Bican

Fotopast pořídila dva snímky vlka. Jedná se o první doklad jeho přítomnosti na Šumavě od poloviny 19. století, kdy zde tato šelma byla vyhubena.

Na Šumavě se objevil vlk. Fotopast na pravém břehu Lipna — v lokalitě, kde byl už v minulosti zaznamenán rys i los — pořídila dvě fotografie. Odborníci z Bavorska, Saska i Itálie, kteří obě z nich posoudili, potvrzují, že i když neexistuje DNA důkaz, podle tělesné konstituce se jedná s největší pravděpodobností o dobře stavěného samce divokého vlka.

Jde přitom patrně o samotného migrujícího jedince. Začátkem února byl jeden takový vyfocen v rakouském Weinviertelu u městečka Stornsdorf, v březnu byl další zachycen v Bavorsku u města Rottal

Fotopast pořídila fotografie dobře stavěného divokého vlka, pravděpodobně samce. Foto AlkaWildlife

Podle Terezy Mináriková ze společnosti ALKA Wildlife populace vlka v česko-sasko-polském pohraničí postupně narůstá, a tato vzácná šelma se tak začíná šířit do střední i západní Evropy. 

Vlkům se nejprve začalo dařit v 90. letech ve východním Polsku, odkud pak začali migrovat dále do západního Polska a východního Německa. Nyní máme první doklad o přítomnosti vlka na Šumavě, kde byl v polovině 19. století vystřílen. V Čechách se od té doby nevyskytoval, pouze se občas objevil v moravských Beskydách, kam zabloudil z jejich slovenské části. 

Vlkům se v současné Evropě daří zejména proto, že jsou přísně chráněni na úrovni Evropské unie i v jednotlivých členských zemí. Přírodní podmínky jsou jim nakloněny a zároveň zde nemají žádného přirozeného nepřítele. Jediným důvodem, proč vlk skoro vymizel, byl jeho častý lov. I dnes se ovšem začínají objevovat případy pytláctví. 

Fotopasti umístěné na Šumavě jsou součástí projektu Trans-Lynx, který je určen k mapování výskytu rysa ostrovida. Vedle jeho fotografií však přinesly i cenné vedlejší poznatky: obrázky losa či kočky divoké v Českém lese, kde se nikdy v minulosti nevyskytovala.

Vlkům se v současné Evropě daří zejména proto, že jsou přísně chráněni jak na úrovni Evropské unie, tak jednotlivých členských zemí. Foto AlkaWildlife

Projekt Trans-Lynx provozuje společnost ALKA Wildlife, která se snaží přispět k efektivní, kvalitními odbornými znalostmi podložené ochraně a péči o volně žijící druhy živočichů. Všechny fotografie zmapovaných zvířat i místa jejich výskytu je možné dohledat v mapové aplikaci

V souvislosti s nově doloženou přítomností vlka na Šumavě, kam vždy patřil a kde má v své místo, je dobré připomenout debatu, která se u nás vede o budoucnosti Šumavy. Návrat vlka do této oblasti je dalším dokladem toho, proč je důležité nesnižovat současnou ochranu Národního parku Šumava a nezmenšovat rozlohu nejpřísněji chráněných zón.