Ochránci přírody obnoví na Šluknovsku historickou alej

Redakce DR

Přes sto tisíc korun zaslali lidé na obnovení historické aleje na česko-německém pomezí, v místě, kde stávala obec Fukov. Peníze poputují nejen na nákup mladých pěstěných stromků, ale také na ochranu sazenic před zvěří nebo silným větrem.

Ochránci přírody obnoví v pátek a v sobotu historickou alej na česko-německém pomezí. „Na rozdíl od sousedního Německa je v České republice neslavným a hodně smutným trendem, že z naší krajiny postupně ubývá vzrostlých stromořadí, přestože lidem i přírodě poskytují řadu služeb,“ uvedla Marcela Klemensová z Arniky.

Novou alejí chtějí ekologové upozornit na pozoruhodnou historii konkrétního místa na Šluknovsku, kde se území zaniklé obce Fukov stává tradičním místem česko-německého setkávání. „Chtěla bych poděkovat nejen za vstřícnost místních úřadů, ale hlavně více než sto padesáti lidem a společnostem, jež na vznik nové aleje darovali potřebné peníze,“ zdůraznila Klemensová.

„Lidem ze sdružení Arnika patří veliké poděkování za uspořádanou sbírku, z jejíhož výtěžku mohli nakoupit stromky i další vybavení, které nám pomohlo sázet a které ochrání sazenice před zvířaty i větrem. Výsadba dubů a lip přispěje ke zlepšení celkového vzhledu města,“ doplnila starostka Šluknova Eva Džumanová.

V předchozích letech Arnika podobnými sbírkami získala dostatek peněz například na výsadbu stromů na Zlínsku nebo na bezpečnostní nátěry více než šesti set stromů u silnic, které byly pod záminkou zajištění bezpečnosti provozu ohroženy kácením.

Arnika chrání aleje již několik let. Iniciovala vznik petice Zachraňme stromy požadující lepší zákonnou ochranu alejí a stromů v krajině i ve městech. Petici podpořilo více než třicet tisíc lidí.

Také díky nim se podařilo prosadit novelu zákona a zrušit výjimku, která umožňovala silničářům kácet stromy u silnic bez povolení. Arnika také vytvořila první celostátní statistiku a upozornila, že během posledních několika let od silnic v České republice zmizelo více než 160 tisíc stromů.