Ekologové vrátí do krajiny na Šluknovsku historické stromořadí

Vratislav Dostál

Devětapadesát nových dubů plánují vysázet ekologové na česko-německém pomezí. Na Šluknovsku byly historicky aleje pouze podél hlavních, takzvaných císařských silnic. Aktivisté je chtějí nyní vysázet také podél místních komunikací a polních cest.

Téměř šedesát nových dubů vysází ekologové společně s místními dobrovolníky na Šluknovsku. Arnika také startuje další ročník tradiční akce Lopatka pro alej, díky které se může zapojit i široká veřejnost. Cílem je vysbírat dostatek peněz na sazenice i jejich ochranu před větrem a okusem.

Na výsadbu je potřeba skoro sto tisíc korun a sázet se bude o posledním říjnovém víkendu. Přispět lze od necelých dvou set korun po více než dva tisíce, za něž se dárce stane patronem konkrétního stromu.

„Na rozdíl od sousedního Německa je v Česku neslavným trendem, že z naší krajiny postupně ubývá vzrostlých stromořadí. Arnika se o ochranu stromů u nás dlouhodobě zasazuje nejen jednáními na úřadech a zvyšováním bezpečnosti provozu v alejích, ale i sázením stromů,“ vysvětluje vedoucí kampaně Zachraňme stromy Marcela Klemensová z Arniky.

„Letos bychom chtěli novou alejí upozornit i na zajímavou historii konkrétního místa na Šluknovsku. Jde o území zaniklé obce Fukov, které se stává tradičním místem česko-německého setkávání,“ dodává Klemensová.

„Na Šluknovsku byly historicky aleje pouze podél hlavních, takzvaných císařských silnic. Tam je v současnosti jejich obnova vzhledem k silničářským pravidlům pro doprovodnou vegetaci velmi obtížná. Chceme proto vracet aleje na Šluknovsko také jejich dosadbou podél místních komunikací a polních cest,“ doplňuje Klemensovou Martin Chroust z Městského úřadu Šluknov.

V předchozích letech získali ekologové podobnými sbírkami dostatek peněz například na výsadbu stromů na Zlínsku nebo na bezpečnostní nátěry více než pěti set stromů u silnic, které byly pod záminkou zajištění bezpečnosti provozu ohroženy kácením.

Arnika chrání aleje již několik let. Iniciovala vznik petice Zachraňme stromy požadující lepší zákonnou ochranu alejí a stromů v krajině i ve městech. Petici podpořilo více než třicet tisíc lidí. Také díky nim se podařilo prosadit novelu zákona a zrušit výjimku, která umožňovala silničářům kácet stromy u silnic bez povolení.

Arnika také vytvořila první celostátní statistiku a upozornila, že během posledních několika let od silnic v České republice zmizelo více než 160 tisíc stromů.